Neljä tulevaisuuden johtajaa tiimityöskentelyssä johtamisen valmennusohjelma JOKO:n kansikuvassa

TSE exe JOKO – Vahvista tulevaisuuden johtajuuttasi

TSE exe JOKO on vuoden pituinen liikkeenjohdon valmennusohjelma kehittymishaluisille asiantuntijoille ja johtajille. JOKOssa kehität omaa johtamis- ja liiketoimintaosaamistasi, ennakointitaitojasi ja organisaatiotasi. Tukenasi sinulla ovat huippuasiantuntijamme sekä motivoitunut monialainen oppijoiden yhteisö.

TSE exe JOKO ottaa kiinni ajankohtaisiin ja tuleviin johtamisen ja liiketoiminnan teemoihin ja haastaa osallistujat etsimään uusia näkökulmia ja ratkaisuja. JOKOn osallistujana sinulla on pääsy tuoreeseen tutkimustietoon käytännön työelämään sovellettuna. Kokemusten vaihto ja verkostoituminen eri toimialoilla toimivien kollegojen kanssa tukee kehittymisprosessia.

Seuraava TSE exe JOKO -koulutus alkaa syyskuussa 2021.

TSE exe JOKO esite

Hakulomake JOKO 2020 ohjelmaan löytyy tästä linkistä!

JOKOn hinta 12 500€ (+alv 24%) Early bird hinnoittelu 30.4. asti 11 900€ (alv 24%)

Tule keskustelemaan lisää JOKOsta – miten ohjelma monipuolisesti tukee sinun johtajuuttasi ja sen kehittymistä.

Voit olla myös suoraan koulutuspäällikköön yhteydessä ja varata Zoom-infoajan tai tapaamisen:

Pauliina Taipalus pauliina.taipalus@utu.fi  puhelin: 040 760 9480

Kerttu Autio keraut@utu.fi puhelin 050 562 4825

Olli Aakula TSE exe johtajien valmennusohjelma JOKO:n kansikuvassa

Olli Aakula, Toimitusjohtaja, LähiTapiola, Varsinais-Suomi

TSE exe JOKO - johtamisen suunnannäyttäjä

JOKOn sisältö ja teemat

Tulevaisuusorientoitunut ja vahvasti konkretiaan ankkuroitu TSE exe JOKO kattaa kaikki liiketoimintaosaamisen keskeisimmät osa-alueet ja tarjoaa viimeisimmän akateemisen tutkimustiedon käytännön yritysmaailmaan sovellettuna.​

TSE exe JOKOn teemat:

 • Tulevaisuusajattelu ja liiketoiminnan johtaminen
 • Strateginen suunnittelu ja yrityksen kehittäminen
 • Uudet liiketoimintamahdollisuudet
 • Tulevaisuuden liiketoimintaympäristö ja uudistaminen
 • Yrityksen taloudellinen ohjaus
 • Liiketoimintaprosessien johtaminen
 • Myynnin johtaminen ja asiakkuusajattelu
 • Esimiestyön haasteet ja johtamisen työkalut
 • Kehittäminen ja osaaminen tulevaisuudessa

Osallistujat toimivat myös toinen toistensa mentoreina. Keräät ja kierrätät johtamisen parhaita käytäntöjä verkostoitumalla ja vaihtamalla kokemuksia koko koulutuksen ajan kestävässä vertaismentoroinnissa.    ​

Tärkeä osa JOKOa on kehittämistyö. Pääset hyödyntämään saamasi opit kehittämällä oman organisaatiosi liiketoimintaan tai johtamiseen liittyvän haasteen. Saat itsellesi sparraajan haastamaan ajatteluasi.

JOKOn hyödyt

TSE exe JOKO kehittää sekä yksilöä että organisaatiota. Koulutus kehittää osallistujan johtamis- ja kehittämisvalmiuksia ja liiketoimintaosaamista sekä tukee työuralla etenemistä. Se vahvistaa organisaation osaamista liiketoiminnan johtamisen eri osa-alueilla ja tuo uusia vaihtoehtoja, näkökulmia ja ratkaisuja kehittämistyöhön.

Usein JOKOon tullaan silloin, kun

 • tehtävänkuvat laajenevat, uudistuvat tai vaativat uutta työotetta
 • halutaan koulutus, joka auttaa työuralla etenemiseen
 • edessä on kehittämishankkeita tai muutoksien läpivientiä
 • työura on ollut kehittävä, mutta monialaiset uudet ajatukset ja osaamisen päivittäminen toisivat uutta näkemystä
 • halutaan kehittää omaa johtamisosaamista
 • halutaan päivittää omaa johtamisverkostoa tai tarvitaan itselle sparraajia
 • koetaan, että kaupallinen osaaminen auttaisi tehtävän hoidossa

Osallistujan organisaatio saa monipuolista hyötyä JOKOon osallistumisesta:

 • organisaation osaaminen liiketoiminnan johtamisen eri osa-alueilla vahvistuu
 • osallistujan tekemä ohjattu kehittämistyö tuo uusia näkökulmia, vaihtoehtoja ja ratkaisuja organisaation haasteisiin
 • tulevaisuusajattelun kehittäminen tuo organisaatioon uusia näkökulmia ja uudenlaisia työskentelymetodeja
 • johtamiskulttuuri ja päätöksentekovalmius kehittyy
 • organisaation verkostot laajenevat ja osallistujien verkottuminen voi tuoda jopa uusia kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Hae JOKOon

Seuraava TSE exe JOKO alkaa syyskuussa 2020. Ohjelmaan on jatkuva haku, käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Hakuaika päättyy 30.8.2020. Mikäli JOKO kiinnostaa etkä malta odottaa ensi syksyyn, otathan yhteyttä niin mietitään miten voisimme sinua auttaa.

JOKOn hinta vuoden 2020 toteutuksessa on 11 900 € (+alv 24%) JOKOn early bird etu 10 900 € (+alv 24%) 30.4.2020 asti.

Hake JOKOon alla olevalla lomakkeella:

JOKO-hakulomake

JOKO 2019-2020 osallistuneet:

Hakovirta Harri, Turun yliopistollinen keskussairaala

Hara Piia, Bayer Oy

Jussila Juho, Vakka-Suomen Voima Oy

Kallio Elisa, Carinafour

Koskinen Outi, BASF Oy

Kulla Antto, Oy Turku Energia

Laine Päivi, Satakunnan TE-toimisto

Larjama Emmi, Mietoisten Säästöpankki

Marttila Mika, Osuuskauppa Keula

Mäenpää Kari, Intentus Oy

Nieminen Ville, Ravintoraisio Oy

Niittylaakso Vesa, Bayer Oy

Närvä Toni, TLT-Connection Oy

Raivisto Pekka, Kymenlaakson Osuuspankki

Rehakka Risto, Pemamek Oy

Salmi Ulpu, VSSHP

Toivanen Mika, PCAS Finland Oy

Vastamäki Niko, Kuntien Tiera Oy

Vinberg Hanna, VSSHP, Tyks

Lisäksi yksi osallistuja joka ei halunnut nimeään julkistettavan

 

Miksi JOKOon?

JOKOn osallistujat tulevat eri aloilta ja ovat eri vaiheessa työuraansa. Kokemusten vaihto ja verkostoituminen eri toimialalla olevien kollegojen kanssa ovat olennainen osa TSe exe JOKOa ja johtajana kehittymisen kasvupolkua.

Usein JOKOon tullaan silloin, kun

 • tehtävänkuvat laajenevat, uudistuvat tai vaativat uutta työotetta
 • halutaan koulutus, joka auttaa työuralla etenemiseen
 • edessä on kehittämishankkeita tai muutoksien läpivientiä
 • työura on ollut kehittävä, mutta monialaiset uudet ajatukset ja osaamisen päivittäminen toisivat uutta näkemystä
 • halutaan kehittää omaa johtamisosaamista
 • halutaan päivittää omaa johtamisverkostoa tai tarvitaan itselle sparraajia
 • koetaan, että kaupallinen osaaminen auttaisi tehtävän hoidossa

Osallistujan organisaatio saa monipuolista hyötyä JOKOon osallistumisesta:

 • organisaation osaaminen liiketoiminnan johtamisen eri osa-alueilla vahvistuu
 • osallistujan tekemä ohjattu kehittämistyö tuo uusia näkökulmia, vaihtoehtoja ja ratkaisuja organisaation haasteisiin
 • tulevaisuusajattelun kehittäminen tuo organisaatioon uusia näkökulmia ja uudenlaisia työskentelymetodeja
 • johtamiskulttuuri ja päätöksentekovalmius kehittyy
 • organisaation verkostot laajenevat ja osallistujien verkottuminen voi tuoda jopa uusia kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

JOKOsta sanottua

”TSE exe JOKO on erinomainen koulutuskokonaisuus, joka antaa laaja-alaisen näkökulman johtamiseen nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuuden johtaminen vaatii yhä suurempien kokonaisuuksien ymmärtämistä ja tämä kantoi koko koulutuksen läpi samalla haastaen jo opittuja käsityksiä asioista.

Koulutus antoi erinomaisia valmiuksia aina käytännön tekemisestä tulevaisuusajatteluun ja kouluttajat ja kollegat olivat loistavia asiantuntijoita liike-elämän eri osa-alueilta. Jokaisen koulutuspäivän jälkeen sain aina konkreettisia työkaluja sekä arkeen ja strategiseen ajatteluun. Itselle vielä nuorena johtajana koulutus antoi erinomaisen näkökulman siihen, kuinka kokonaiskuva hallitaan ja miten eri osa-alueita kehitetään.

Suosittelen JOKO:a kaikille jotka haluavat kehittää ja laajentaa omaa johtamisosaamistaan menestyksellä.”

Sini Maunu-Carrion
Kehityspäällikkö
Detector Oy

 

”JOKO-koulutus nosti osaamiseni johtamisessa ja strategiatyössä uudelle tasolle. Sain päivitettyjä ja erilaisia näkökulmia työhöni ja aloin nähdä tutut rutiinityötkin uusista näkökulmista. Poistuminen omalta mukavuusalueelta oli ammatillisesti todella kehittävää. JOKO-koulutuspäivät olivat erinomaisia, intensiivisiä ja laaja-alaisia kokonaisuuksia, joita täydensivät asiantuntevat ja mukavat eri toimialojen JOKO-kollegat. Ryhmässä syntyi hyviä keskusteluja ja sai tukea ja vahvistusta omaan tekemiseen. Koulutuksen, kehittämistyön ja normaalin päivätyön yhdistäminen oli välillä hieman haastavaa, mutta kuitenkin aina palkitsevaa.

Henkilökohtaisen kehittymiseni kannalta JOKO-koulutus oli tärkeä merkkipaalu ja olen pystynyt hyödyntämään oppimaani suoraan käytännön työtehtäviini. Koulutus antoi hyvät valmiudet entistä vastuullisempiin työtehtäviin, mikä on omalta osaltaan lisännyt työmotivaatiotani. Myös työantaja hyötyi koulutuksesta lisääntyneen osaamisen, kurssitehtävien sekä erityisesti kehittämistyön ja uuden asiantuntijaverkoston johdosta.”

Mikko Laitinen
Talous- ja henkilöstöpäällikkö
Turun Seudun Vesi Oy

 

”Mielenkiintoinen JOKO-vuosi laajensi omaa näkökulmaani moniin asioihin. Lähipäivien teemat olivat mielenkiintoisia ja haastoivat omaa ajattelua ja toimintatapoja joka kerta. Odotin päiviä ja ryhmän tapaamisia innolla, sillä ryhmässä käytiin todella hyviä ja antoisia keskusteluja.

Johtamisosaamiseni kehittyi erityisesti strategisen suunnittelun ja yrityksen taloudellisen ohjauksen osalta. Ymmärrys kasvoi myös sen suhteen, miten tärkeää on hahmottaa alalla kuin alalla tulevaisuuden liiketoimintaympäristöt ja niiden kehittyminen sekä olla mukana kehittämässä niitä. Organisaationi hyötyi koulutuksesta tehtyjen kehittämistehtävien osalta ja osallistaen henkilöstöä.

Sain JOKOsta myös aivan ainutlaatuisen yhteistyö- ja kollegaverkoston, johon kuuluu hyvin erilaisissa tehtävissä toimivia osallistujia monelta eri toimialalta.

JOKO-koulutus haastaa, motivoi, kannustaa, opettaa ja kehittää. Se on matka, jolle kannattaa lähteä.”

Virva Seiko-Vänttinen
Hallinnollinen osastonhoitaja
VSSHP/TYKS/Kuvantamisen toimialue/Radiologia

JOKOnomit

JOKO46 valmistui kesäkuussa 2019

JOKO -koulutuksesta kesäkuussa 2019 valmistuneet juhlapäivänä portaikoissa pitäen kädessään ruusuja ja todistuksia

JOKO45 valmistui heinakuussa 2018

JOKO -koulutuksesta heinäkuussa 2018 valmistuneet luokkakuvassaTakarivi vasemmalta: Jääskeläinen Satu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/ Kuvantamisen toimialue Ravimo Petri 2M-IT Oy, Jones Eeva Hella Lighting Finland Oy, Koivuniemi Antti Mietoisten Säästöpankki, Lehtonen Jyri Kuntien Tiera Oy, Haario Matti Orion Oyj, Seiko-Vänttinen Virva Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/ Kuvantamisen toimialue, Lönnqvist Max Turun kaupunki/ hyvinvointitoimiala, Hänninen Miia Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, Kangassalo Kari Terveyspalvelut Kangassalo Oy

Alarivi vasemmalta: Maunu-Carrion Sini Detector Oy, Lammervo Tommi Kauppila Oy/ FLÖR Kukka & Puutarha, Tolvanen Pasi Ravintoraisio Oy, Luomahaara Piia 2M-IT Oy, Laitinen Mikko Turun Seudun Vesi Oy, Hemanus Mauri Hella Lighting Finland Oy

Kuvasta puuttuu: Räty Pasi TPE Turun Pelti ja Eristys Oy, Niemelä Juha Liedon osuuspankki, Nieminen Juho Muumimaailma Oy, Koljonen Sari Kuntien Tiera Oy​

Case Veritas

Veritas eläkevakuutuksen suunnittelupäällikkö Anne-Mari Angervon kokemuksia JOKO -koulutuksesta. Anne-Mari sai JOKO:sta paljon uusia työkaluja.

Case Kesko Oyj

Keskon kenttäpäällikkö Antti Setälän kokemuksia JOKO -koulutuksesta. Antti sai JOKO:sta uusia näkökulmia ja vahvistusta esimiestyöhön.

Kysy lisää TSE exe JOKOsta

Pauliina Taipalus Koulutuspäällikkö+358 40 760 9480pauliina.taipalus@utu.fi
Kerttu Autio Koulutuspäällikkö+358 50 562 4825kerttu.autio@utu.fi