TSE exe JOKO

TSE exe JOKO – johtamisen suunnannäyttäjä

Ilmoittaudu verkkoinfoon

Lataa esite

Aloitukset: tammikuu ja syyskuu
Kesto:
1 vuosi
Koulutuspäivien määrä:
17
ECTS:
25
Hinta:
12 700 € (+ alv)

 

 

JOKO on noin vuoden pituinen ohjelma asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat vahvistaa johtamisosaamistaan sekä kehittää organisaatioitaan monialaisessa verkostossa.

Keskeistä ohjelmassa on panostus visionääriseen johtamiseen, yrityksen ennakointiin ja tulevaisuusajatteluun, liiketoiminnan uudistamiseen sekä henkilökohtaiseen johtajuuden kasvuun.

Ohjelman tavoitteena on antaa osallistujille vahva perusta uudelle liiketoimintaosaamiselle, laajentaa heidän kykyjään ja taitojaan, joita tarvitaan yritysten johto- ja osaamisrooleissa sekä rakentaa uusia yhteistyöverkostoja.

 

 

Lue lisää JOKO:sta, sen sisällöstä ja toteutuksesta

JOKO-ohjelman ydinteemat

JOKO kattaa liiketoiminnan ydinosa-alueet ja tarjoaa viimeisimmän tutkitun tiedon käytännön yritysmaailmaan sovellettuna.

 • Tulevaisuusajattelu liiketoimintajohtamisessa
 • Strateginen suunnittelu
 • Yrityksen kehittämistyö
 • Uudet liiketoimintamahdollisuudet
 • Myynnin johtaminen ja asiakkuusajattelu
 • Uudistava osaaminen
 • Yrityksen taloudellinen ohjaus
 • Liiketoimintaprosessien johtaminen

Miten opiskelu on toteutettu?

Modulaarisuus tuo koulutuspolkuun joustavia mahdollisuuksia

JOKO koostuu kahdesta moduulista ja voit aloittaa JOKO-ohjelman joko syyskuussa tammikuussa aikatauluusi parhaiten sopivaksi.

Jokainen TSE exe -moduuli sisältää moduulikohtaisen tehtävän, jonka avulla osallistuja voi syventää ymmärrystään moduulin teemoista ja soveltaa oppimaansa suoraan organisaationsa hyödyksi sekä henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseensä.

Visionäärinen johtaminen -moduulin moduulikohtainen tehtävä on vertaismentorointi -prosessi, ja Uudistava liiketoimintaosaaminen -moduulin tehtävä on omiin organisaatioihin tehtävä kehittämistyö -prosessi.

Tutustu JOKO-ohjelman ohjelmamoduuleihin ja sisältöihin

Visionäärinen johtaminen/ Visionary Leadership

Uudistava liiketoimintaosaaminen / Exploring Business Excellence 

JOKOsta EMBAan

Suoritettuasi JOKOn olet jo TSE exe Executive MBA -koulutuspolulla. JOKO-moduulit ovat 2/5 EMBA-ohjelmakokonaisuudesta ja ne voidaan hyväksilukea EMBA ohjelmaan 5 vuoden sisällä valmistumisesta. Näin polkusi JOKOsta EMBAan jatkuu käytännössä.

Miksi investoisit JOKOon?

Organisaatiosi hyötyy

 • Vahvistaa liiketoiminnan johtamista eri osa-alueilla
 • Tuo tulevaisuusajattelun osaksi yrityksen arkea
 • Kirkastaa johtamiskulttuuria ja toimintatapoja
 • Kannustaa ja sitouttaa motivoituneen työntekijän organisaatioon

Osallistuja hyötyy

 • Päivität osaamistasi
 • Saat uusia työkaluja ja menetelmiä
 • Saat vahvistusta johtamisosaamisellesi
 • Saat tukea organisaatioksi muutosten tai kehityshankkeiden läpiviemiseen
 • Saat päivitystä käytännönläheiseen liiketoimintaosaamisen
 • Laajennat omaa verkostoasi
 • TSE exe JOKO:n käyneenä olet suorittanut 2/5 TSE exe EMBA-johtamiskoulutuksesta

Tulet osaksi Osaajien yhteisöä

 • Kaikkien ohjelmiemme osallistujat tulevat osaksi TSE exe Osaajien yhteisöä
 • Osaajien yhteisössä tapahtuva verkostoituminen on yksi merkittävimmistä TSE exe johtamiskoulutuksen sosiaalisista hyödyistä
 • Osallistujiemme mielestä yksi merkityksellisimmistä koulutuksen hyödyistä
 • Osallistujamme ovat osana yhteistä kokemuksellista oppimisprosessia
 • Osaajien yhteisö syventää osaamista ja kehittymistä
 • Laaja ja monialainen yhteisö, joka muodostuu osallistujista, organisaatioista, TSE exen globaaleista verkostoista, kouluttajista sekä monitieteisen yliopiston asiantuntijoista ja alumneista

Lue osallistujien kokemuksia:

Lisätietoja

Marika Hänninen Koulutuspäällikkö+358407096513