TSE exe JOKO-johtamiskoulutus

TSE exe JOKO-johtamiskoulutus

Ilmoittaudu verkkoinfoon

Ota yhteyttä

Aloitukset: tammikuu ja syyskuu
Kesto: 1 vuosi
Koulutuspäivien määrä: 25
ECTS: 25
Hinta: 12 500 € (+ alv)

JOKO on noin vuoden pituinen ohjelma asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat vahvistaa johtamisosaamistaan sekä kehittää organisaatioitaan monialaisessa verkostossa. Keskeistä ohjelmassa on visionäärinen johtaminen ja uudistava liiketoimintaosaaminen sekä johtajana kehittyminen.  JOKO kattaa liiketoiminnan ydinosa-alueet ja tarjoaa viimeisimmän tutkitun tiedon käytännön yritysmaailmaan sovellettuna.

JOKOssa osallistujat toimivat toinen toistensa vertaismentoreina. Kokemusten vaihto ja verkostoituminen eri toimialoilla olevien kollegojen sekä asiantuntijoiden kanssa ovat olennainen osa JOKO-ohjelmaa ja johtajana kehittymistä. Osallistuja työstää yritykseensä tai omaan organisaatioonsa kehittämistyön, joka hyvin valittuna hyödyntää yritystä tai organisaatiota myös taloudellisesti. Suoritettuasi JOKOn olet jo Executive MBA -koulutuspolulla. JOKOn suorittaneille on vuosittain oma EMBA-aloitusajankohta.TSE exe JOKO-ohjelma hyväksiluetaan EMBA-ohjelmaan. JOKO-moduulit ovat 2/5 EMBA-ohjelmakokonaisuudesta.

 • Tulevaisuusajattelu liiketoimintajohtamisessa
 • Strateginen suunnittelu
 • Yrityksen kehittämistyö
 • Esimiestyön elementit ja johtamisen työkalut
 • Uudet liiketoimintamahdollisuudet
 • Myynnin johtaminen ja asiakkuusajattelu
 • Uudistava osaaminen
 • Yrityksen taloudellinen ohjaus
 • Liiketoimintaprosessien johtaminen

Tutustu JOKO-ohjelman ohjelmamoduuleihin ja sisältöihin

Visionäärinen johtaminen/ Visionary Leadership

Uudistava liiketoimintaosaaminen / Exploring Business Excellence

 

 

 

Osaajien yhteisö

TSE exe suunnittelee ja toteuttaa yrityksille ja organisaatioille yksilöllisesti suunniteltuja johtamisen ja osaamisen kehittämisohjelmia joista hyötyy sekä yritys että osallistuja.

Kaikkien ohjelmiemme osallistujat tulevat osaksi TSE exe Osaajien yhteisöä. Osaajien yhteisö ja sen kautta tapahtuva verkostoituminen on yksi merkittävimmistä sosiaalisista hyödyistä, joita sinä ja yrityksesi saa TSE exen johtamiskoulutuksista. Osallistujiemme mielestä tämä on yksi merkityksellisiimmistä koulutuksen tuomista hyödyistä. Osallistujamme ovat osana yhteistä kokemuksellista oppimisprosessia ja Osaajien yhteisössä on kyse osaamisen ja kehittymisen syventämisestä. Laaja ja monialainen yhteisömme muodostuu osallistujista ja heidän organisaatioistaan, TSE exen globaaleista verkostoista, kouluttajista sekä monitieteisen yliopiston asiantuntijoista ja alumneista.

JOKO -ohjelman hyödyt yrityksille

 • Vahvistaa liiketoiminnan johtamista eri osa-alueilla
 • Tuo tulevaisuusajattelun osaksi yrityksen arkea
 • Kirkastaa johtamiskulttuuria ja toimintatapoja
 • Kannustaa ja sitouttaa motivoituneen työntekijän organisaatioon

Ohjelmasta sanottua

”Lähdin hakemaan JOKOsta uusia ideoita sekä laajempaa näkemystä liiketoiminnasta ja esimiestyöstä. Kurssin osallistujat koostuivat hyvin erilaisista organisaatioista. Näihin ihmisiin ja organisaatioihin tutustuminen oli kurssin tarjoama ehdoton rikkaus. Kullakin toimialalla on toimintaympäristöstään johtuvat erilaiset haasteet voitettavanaan. Meillä kaikilla osallistujilla oli kuitenkin yksi yhteinen haaste, ihmisten johtaminen. Keskustelut työelämän kokemuksista kurssilaisten ja luennoitsijoiden kesken olivat antoisia ja vahvistivat sekä laajensivat omaa osaamista esimiestyössäni.”
Antti Setälä /Kenttäpäällikkö / Kesko Oyj

”Kiinnostuin JOKOsta koska kaipasin uusia näkökulmia ja työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen – sekä aikaa ajatustyölle. Työarki on sen verran tiivistä, että koin haastavaksi löytää tilaa uuden tiedon etsimiselle, jalostamiselle ja pähkäilylle – vaikka juuri tätä johtamisen kehittyminen ja liiketoiminnan uuden luominen vaatii onnistuakseen.nHain ja sain JOKOsta sekä henkilökohtaisella tasolla että työhöni Veritas Eläkevakuutuksessa upeita ja ennen kaikkea käytännössä hyödynnettävää tietoa ja työkaluja. Se, mitä en ollut osannut odottaa oli kanssaopiskelijat: JOKOssa käydyt keskustelut eri aloilta, taustoilta ja kokemusmaailmasta tulevien ihmisten kanssa oli antoisaa ja arvokasta. JOKO on laadukkaasti toteutettu johtamisen oppikokonaisuus, jossa sekä itseni että Veritas Eläkevakuutuksen asettamat toiveet täyttyivät.”
Anne-Mari Angervo /Suunnittelupäällikkö / Veritas Eläkevakuutus

 

Ota yhteyttä!

Anna Alasuutari Koulutuspäällikkö+358 50 536 4720