Uudistava liiketoimintaosaaminen

Uudistava liiketoimintaosaaminen

9 päivää | 15 ECTS | Aloitus: tammikuu
(suomeksi tai englanniksi)

Moduulin tavoite

Moduulissa syvennetään osaamista liiketoimintaympäristön kokonaisvaltaisessa johtamisessa. Osallistuja saa valmiudet tehdä päätöksiä muuttuva liiketoimintaympäristö, asiakkaat ja talous huomioiden. Liiketoimintaympäristön kattavaan havainnollistamiseen käytetään yrityssimulaatiota, joka valottaa organisaatioiden kytkeytyneisyyttä sekä päätöksien vaikutuksia yrityskenttään.

  • Muuttuva liiketoimintaympäristö ja innovaatiot
  • Talouden johtaminen
  • Asiakasajattelu ja strateginen myynnin johtaminen
  • Liiketoimintaprosessien johtaminen
  • Kehittäminen ja osaaminen tulevaisuudessa

Moduuli on mahdollista suorittaa myös englanniksi.

Moduulikohtainen tehtävä

Moduuliin sisältyy kehittämistyö, jonka osallistuja työstää oman organisaationsa kehittämistarpeet huomioiden.

  • Kehittämistyössä tartutaan osallistujan ja organisaation käytännön haasteeseen tai muuhun ajankohtaiseen teemaan
  • Kehittämistyö vastaa organisaation strategisia tavoitteita ja se voidaan hyödyntää organisaation tai osallistujan toiminnassa
  • Kehittämistyö yhdistää tutkitun tiedon ja käytännönläheisen toiminnan organisaation hyödyksi
  • Kehittämistyö hyödyntää organisaatiota ja koko yritystä taloudellisesti

Moduuli sisältyy JOKO– ja EMBA– ja yritysohjelmiin.

Lue lisää muista moduuleista

Visionäärinen johtaminen / Visionary Leadership

Innovative Business Creation

Global Strategic Management

Leading Towards the Future

Kysy lisää moduulista

Barbara Malmström.
Barbara Malmström Koulutuspäällikkö+358 50 466 1888
Marika Hänninen Koulutuspäällikkö+358 40 709 6513