TSE exe ohjelmat

TSE exe suunnittelee ja toteuttaa yrityksille ja organisaatioille yksilöllisesti suunniteltuja kehittämisohjelmia.

Olemme joustava ja ratkaisuhakuinen johtamisen kehittämiskumppani konserneille, pk-yrityksille sekä julkishallinnon organisaatioille ja järjestöille.

  • Mitä? Yksilöity johtamisen ja osaamisen kehittämisen ohjelma
  • Kenelle? Johtoryhmille, esimiehille ja tiiminvetäjille, yritysten avainhenkilöille ja asiantuntijoille sekä työyhteisöille.

 

Satu Teerikangas, Professori, Turun yliopisto

Kaikki ohjelmamme

JOKO -johtamisen suunnannäyttäjä

TSE exen JOKO on vuoden pituinen liikkeenjohdon valmennusohjelma kehittymishaluisille asiantuntijoille ja johtajille. Kokemusten vaihto ja verkostoituminen eri toimialoilla toimivien kollegojen kanssa tukee kehittymisprosessia.

Seuraava TSE exe JOKO alkaa syyskuussa 2020.

> Lue lisää

Executive MBA -for visionary future leaders

Mitä? Yksilöity johtamisen ja osaamisen kehittämisen ohjelma

Kenelle? Johtoryhmille, esimiehille ja tiiminvetäjille, yritysten avainhenkilöille ja asiantuntijoille sekä työyhteisöille

> Lue lisää

 

KiRa-konsortio-ohjelma

Ohjelman lähtökohtana on kiinteistö- ja rakentamisalan välillä tapahtuva kehittäminen ja uudistavan suunnan löytäminen. Ohjelmassa lähdetään liikkeelle tulevaisuuden mahdollisuuksista ja niiden hyvästä johtamisesta. Viedään ajankohtaiset teemat käytäntöön!

Lue lisää täältä

TSE exen ajankohtaiset teemat / kevät 2020: Taloudelliset ja juridiset ilmiöt yrityksissä

Tuoreuta näkökulmia taloudelliseen lainsäädäntöön ja johtamiseen. Ovatko lohkoketjuteknologiat, uudenlaiset arvoketjujen juridiikka, sopimusajattelu, riskit, kybertodellisuus ja talousohjauksen teknologiat asioita, joiden taakse on hyvä nähdä tarkemmin?

Tule peilaamaan ilmiöiden hyötyjä yrityksellesi.

Saat uusia näkökulmia asioista, jotka monimutkaistavat mahdollisuuksien pelikenttää ja toimintatapoja!

Ohjelma on suunnattu toimitusjohtajille, päätöksentekijöille sekä talous-, strategia- tai kehittämistehtävissä toimiville ja se toteutetaan kolmena puolen päivän tilaisuutena Turun kauppakorkeakoulussa.

Puheenjohtajina tilaisuuksissa toimivat dekaanit Anne Kumpula ja Markus Granlund.

Lue lisää täältä

CFP -Certified Foresight Professional

Mitä? Yksilöity johtamisen ja osaamisen kehittämisen ohjelma
•Kenelle? Johtoryhmille, esimiehille ja tiiminvetäjille, yritysten avainhenkilöille ja asiantuntijoille sekä työyhteisöille

> Lue lisää

Hankintojen johtaminen

Mitä? Yksilöity johtamisen ja osaamisen kehittämisen ohjelma

Kenelle? Johtoryhmille, esimiehille ja tiiminvetäjille, yritysten avainhenkilöille ja asiantuntijoille sekä työyhteisöille

> Lue lisää

HCT -johtamiskoulutus

TSE exessä organisoimme viime marraskuussa loppuneen Health Campus Turun tarjoaman johtamiskoulutusohjelman ja onnistuneen pilotin johdosta lähdemme toteuttamaan uutta ohjelmaa.

Lyhyesti kiteytettynä ohjelman tavoitteena on:
– lisätä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien toimijoiden yhteistyötä
– vahvistaa alueella toimivien esimiesten liiketoimintaosaamista ja johtamis- ja esimiestaitoja

Lue lisää