EMBA osallistujahaastattelu

Kirjoittanut: Saaga Somerkoski 
Valokuva:
Jenni Virta

Nimi: Tomi Toivonen
Kuka:
Toimitusjohtaja / Turku energia Sähköverkot Oy
Ohjelma: TSE exe EMBA

Johtamiskoulutus luo verkostoja ja haastaa omaa ajattelua

Turku Energia Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Tomi Toivonen on osallistujana Turun yliopiston TSE exe EMBA-johtamisohjelmassa. TSE exen laajin koulutusohjelma Executive MBA (EMBA) on työn ohessa suoritettava liikkeenjohdon koulutusohjelma, jossa tavoitteena on oman työn, organisaation sekä johtajuuden kehittäminen.2,5 vuotta kestävään EMBA-ohjelmaan kuuluu kaksi kansainvälistä koulutusjaksoa ulkomailla. TSE exe haastatteli osallistuja Tomi Toivosta EMBA-ohjelmaan ja kansainväliseen koulutusjaksoon liittyen.

 Miksi päätit osallistua johtamisvalmennukseen?

”Koskaan ei ole valmis, aina voi kehittyä.  Halusin vahvistusta ja uusia näkemyksiä omalle tavalleni johtaa. Näen myös merkittävänä lisäarvona koulutuksessa verkostoitumisen. On tärkeää päästä verkostoitumaan yli oman toimialan. Aina tarvitaan myös alan ulkopuolisia näkemyksiä.”

Minkälaista arvoa koulutus on tuonut organisaatiollesi oman johtajuutesi kehittymisen lisäksi?

”Hyöty organisaatiolle on tullut itseni ja roolini kautta. Koulutus ei tarjoa valmiita ratkaisuja vaan luo näkemyksiä ja antaa työkaluja omaan työhön. Koulutuksesta saatujen verkostojen kanssa voi sparrailla ongelmia kohdatessa. Jotkut opitut asiat saa vasta myöhemmin tulevaisuudessa käyttöön. Harvemmin hyöty on suoraa ja tulee käyttöön heti huomenna, vaikka joitain asioita olen ottanutkin koulutuksesta suoraan käytäntöön.”

Johtamiskoulutuksen kansainväliset koulutusjaksot tuovat näkökulmaa

Tomi osallistui EMBAN kansainväliseen koulutusjaksoon Yhdysvaltojen Texasin Austinissa 2018 16-henkisessä osallistujaryhmässä. Kysyimme Tomilta, mikä merkitys ulkomaanjaksolla on koulutuksessa.

Suurin anti kansainvälisellä koulutusjaksolla oli arjen ympyröistä poistuminen ja mahdollisuus peilata omaa oppimaansa ja työkokemustaan kansainvälisessä ympäristössä. Koulutusjakso toi näkökulmaa omaan tekemiseen, päätöksentekoon ja johtamiseen. Kansainvälinen koulutusjakso on pidempi ja intensiivisempi kuin tavalliset lähikoulutuspäivät ja hitsaa myös ryhmän tiiviisti yhteen.”

Viikon kestävällä kansainvälisellä koulutusjaksolla ohjelman kuuluu asiantuntijoiden esityksiä, vierailuja paikallisissa paikoissa sekä muuta ohjelmaa ryhmän kanssa. Seuraava TSE exen EMBA-ohjelman ulkomaan opintoviikko järjestetään Stellenbochin yliopistossa Etelä-Afrikassa marraskuussa 2022.

Mitä merkitys on sillä, että jakso suoritetaan juuri ulkomailla eikä Suomessa?

”Ulkomailla ryhmän dynamiikka, vuorovaikutus ja näkemysten vaihtaminen on erilaista. Keskustelu menee paljon syvemmälle tasolle ja vaikeammista asioista keskustellaan, kun päivä pitenee. Yleensä sen jälkeen keskustelu on todella vapautunutta, kun vaikeistakin asioista on voitu keskustella ryhmässä. Ei tarvitse kauheasti pelätä, että menisi luottamus.”

Minkälaisia oivalluksia ja ajatuksia sait kansainväliseltä opintojaksolta?

”Austinin luennot olivat todella hyviä. Vaikka aiheet eivät liittyisi omaan tekemiseen, niistä pystyy hyvin poimimaan pointteja, jotka tulevat vaikuttamaan myös omaan alaan jollakin tavalla. Reflektoimme yhdessä jokaisen esiintyjän ryhmäläisten kanssa ja keskustelimme esityksistä. Samalla pystyi miettimään miten aiheet vaikuttavat omaan työhön ja tekemiseen tai esimerkiksi maailmantalouteen tai ympäristöasioihin. Koulutus joko vahvistaa omaa näkemystä tai haastaa sen.”

 Minkälaista arvoa koulutus on tuonut organisaatiollesi?

 ”Koulutus ei itsessään anna suoria toimintaohjeita vaan haastaa omaa ajattelua ja tuo näkemystä. Koulutuksesta saadut opit tulevat organisaation hyödyksi oman kehittymisen kautta.”

Mitä sanoisit henkilölle, joka kokee, ettei tarvitse koulutusta?

”Koskaan ei ole valmis. Kouluttautuminen ja itsensä kehittäminen kannattaa aina. Oppi voi tulla montaa eri reittiä. Tärkeintä on olla avoin ja motivoitunut oppimaan uutta. Kouluttautumisella ja uusien kokemuksien kautta pystymme haastamaan itseämme ja organisaatiotamme kehittymään. On tärkeää myös pysyä kartalla oman ympäristönsä muutoksista. ”

”Minulle on tärkeää, että pystyn soveltamaan oppimaani ja tuomaan keskeiset asiat oman organisaationi ja johdettavieni käyttöön. Kannustan myös johdettaviani kouluttautumaan. Lisäksi koulutus tuo usein mukanaan laajan verkoston, jonka kanssa voit sparrailla oppimaasi tai haasteistasi yli toimialarajojen.” 

Mitä tulevaisuuden johtajalta vaaditaan?

”Mielestäni keskeisintä on ihmisten johtaminen. Suurimmat jutut liittyvät siihen, miten johdat itseäsi, johdettaviasi ja organisaatiotasi pysymään mukana muuttuvassa ympäristössä ja kehittymään.