Hyppy tarinoihin -kirjanen

Hyppy tarinoihin -kirjanen

Pienten lasten kirjallisuushetket luovat pohjaa lukutaidolle ja hyvinvoinnille. Sitä kautta myös yleiselle elämässä pärjäämiselle ja akateemiselle menestykselle. Lisäksi ne tarjoavat lapselle rauhallisen läsnäolohetken aikuisen kanssa yhteisen teeman äärellä. Näitä hetkiä arvostavat sekä lapset että vanhemmat.

Hyppy Tarinoihin -kirjanen tarjoaa vanhemmille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille ideoita siihen, miten tukea lasten kielellistä kehittymistä ja innostaa lastenkirjallisuuden maailmaan. Lisäksi opas avaa näkökulmia kertomusten rooliin pienten lasten elämässä. Vaikka opas on suunnattu erityisesti pienten lasten lukemiseen ja pienten lasten kanssa toimiville aikuisille, materiaali sopii hyvin myös isompien lasten kanssa käytettäväksi. Lisäksi harjoitukset soveltuvat aikuisten kielenoppimiseen.

Hyppy Tarinoihin –kirjanen on paitsi tarkoitettu paitsi lukuilon herättelyyn, myös edistämään lasten kerronnan taitoja. Kertomukset ovat lapsille luontainen tapa käsitellä ja oppia asioita sekä rakentaa muistojen kautta omaa identiteettiä. Aina kertomisen ei tarvitse liittyä lastenkirjallisuuteen, vaan kertomuksia voi löytyä omasta arjesta tai lapsen ja perheen historiasta. Lisäksi lastenkirjallisuus ja ns. elämän kertomukset täydentävät mainiosti toisiaan. Oman perheen kertomusten rinnalla voikin katsella lastenkirjoista muiden perheiden elämää. Positiiviset kertomukset rakentavat myönteistä minäkuvaa ja uskoa tulevaisuuteen.

Kirjasen toteutuksessa ovat olleet mukana Turun yliopiston IKI-TARU-hanke, Turun kaupunginkirjasto, Turun kaupunki sekä syksyllä 2019 järjestetyn Hyppy Tarinoihin -tapahtumaan osallistuneet lasten ja lastenkirjallisuuden parissa työskentelevät ammattilaiset. Asiantuntijoina oppaan kehittämisessä ovat toimineet Juli-Anna Aerila, Leena Hiltunen, Sanna Hernelahti ja Laura Luukkonen. Kyseessä on suomenkielinen versio kansainvälisestä Open the Door for Reading -hankkeessa toteutetusta oppaasta, joka myös löytyy IKI-TARU-hankkeen sivuilta.

Hyppy tarinoihin on saatavilla painettuna Turun kaupunginkirjastosta lokakuun alusta alkaen. Lisäksi Turun kaupunki jakaa sitä pienten lasten perheille neuvolan kautta sekä päiväkotien henkilökunnalle. Sähköinen versio on ladattavissa mm. Turun kaupungin ja IKI-TARU-hankkeen sivuilta. Opas on saatavilla kuudella eri kielellä (suomi, englanti, venäjä, arabia, sorani ja ruotsi). Jos innostuit materiaalista, sitä voi myös tilata painotuotteena kauttamme omakustannehintaan. Hyppy tarinoihin -materiaali julkaistiin 28.9.2020.