Osallistu tutkimukseen

Kerro juuristasi! 

Kerään kaikenlaisia sukupolvelta toiselle siirtyneitä kuvauksia ja kertomuksia suvun tapahtumista ja ominaisuuksista tai vihjeitä kertomattomista tarinoista. Tarina voi olla esimerkiksi sellainen, josta olet saanut voimaa elämäsi aikana tai sellainen, joka on jäänyt sinua häiritsemään. Tutkin sitä, miten tällaiset juuritarinat rakentavat ylisukupolvisesti osallisuuden ja osattomuuden kokemuksia.

Voit kertoa sukuusi liittyvistä pienistä ja isoista tarinoista joko tallentamalla äänitiedoston, kirjoittamalla tai antamalla haastattelun 1.6.–31.8.2020. Äänitiedoston pituus voi olla 10–30 minuuttia, mutta se voi olla lyhyempikin. Voit myös pyytää läheistäsi haastattelemaan sinua ja tallentamaan haastattelun, jolloin tiedoston pituus voi olla 60 minuuttia. Kirjoitetun tekstin pituus voi olla 2–10 sivua. Lähetä teksti- tai äänitiedosto tai haastattelupyyntö osoitteeseen anna-maria.isola@utu.fi. Haastattelupyynnöstä voit myös soittaa minulle numeroon 046 8103877.

Katso tarvittaessa ohjeet äänitallenteen tekemiseen täältä

Voit miettiä asiaa yhden tai useamman seuraavan kysymyksen kautta:

  • Millaisia tarinoita sukusi vaiheista ja tapahtumista muistat kuulleesi?
  • Onko suvussasi hiljaisuuksia – asioita, joista ei puhuta mutta jotka vaivaavat tai kiinnostavat sinua? Mistä tunnistat ne ja mitä haluaisit niistä tietää?
  • Mitä sukupolvelta toiselle siirtyneitä tapoja liittyy esimerkiksi tunneilmaisuihin, tavaroihin, rahan käyttöön, ammatteihin tai työn tekemiseen?
  • Onko sukusi tapahtumia, ominaisuuksia tai tapoja esitetty selityksenä sille, että suvussa menee jokin asia hyvin tai huonosti?
  • Selitätkö omaa elämänkulkuasi, tekemisiäsi tai sukusi tapahtumilla, ominaisuuksilla tai tavoilla?

Kerrothan kirjoituksessasi tai äänitallenteessasi myös:

  • missä suhteessa koet olevasi osallinen ja / tai osaton
  • ikäsi, sukupuolesi ja jotakin ammatti- tai koulutustaustasi
  • maakunta, jossa asut nyt

Lisää kirjoitukseesi tai lausu tallenteeseen seuraava lause: Kertomaani saa käyttää Juuret-tutkimuksessa.

Käsittelen aineistoa siten, että sinua eikä sukuasi voi siitä tunnistaa. Aineisto jää vain Anna-Maria Isolan käyttöön. Tutkimukseta on tarkoitus julkaista tieteellinen artikkeli sekä tietokirja.

Jos haluat saada tietoa julkaistuista artikkeleista ja tuotoksista tai haluat, että olen sinuun yhteydessä, kerro yhteystietosi. Tällöin yhteystietosi muodostavat rekisterin, jonka tuhoan tutkimuksen päätyttyä mutta viimeistään 31.12.2022. Voit keskeyttää tutkimukseen osallistumisesi milloin tahansa niin kauan kuin voin jäljittää tarinasi muun aineiston joukosta eli niin kauan kuin tarinasi on anonymisoimaton.