Puntaroivat kansalaiskeskustelut käyttöön Suomessa

Puntaroivat kansalaiskeskustelut voivat auttaa tekemään harkitumpia ja hyväksyttävämpiä yhteiskunnallisia päätöksiä. Ne voivat myös parantaa julkisen keskustelun laatua sekä vähentää vastakkainasetteluja lisäämällä kansalaisten tietoa ja ymmärrystä eri näkökantoja kohtaan. Siksi kansalaiskeskusteluja kannattaa hyödyntää suomalaisen demokratian vahvistajina.

Lue lisää

 

Video: Puntaroituja päätöksiä – miten puntaroiva kansalaiskeskustelu toimii?