Materiaaleja

OECDn julkaisuja

OECD (2021): Eight Ways to Institutionalise Deliberative Democracy

Julkaisu sisältää hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä siitä, miten puntaroivat kansalaiskeskustelut voitaisiin vakiinnuttaa osaksi olemassa olevaa päätöksentekoa, eli miten niitä voitaisiin käytetään säännönmukaisesti.

OECD (2021): Evaluation Guidelines for Representative Deliberative Processes

Julkaisu tarjoaa suuntaviivoja puntaroivien kansalaiskeskustelujen toteutuksen arviointiin. Julkaisu sisältää muun muassa arvioinnin viitekehyksen sekä arvioinnin tueksi tarkoitettuja kyselylomakkeita.

OECD (2020): Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave

Raportti sisältää lähes 300 esimerkkiä OECD-maissa järjestetyistä innovatiiviista kansalaisosallistumisen käytännöistä 1980-luvulta lähtien. Julkaisussa käydään puntaroivan kansalaiskeskustelun erilaisia malleja ja arvioidaan tekijöitä, jotka vaikuttavat mallien onnistumiseen.

 

Käytännönläheisiä oppaita suomeksi

Grönlund, Kimmo; Herne, Kaisa; Jäske, Maija & Värttö, Mikko (2021): Opas kansalaispaneelin järjestämiseen kunnissa

Kuntaliiton opas käsittelee kansalaispaneelin järjestämistä kunnassa. Julkaisussa käydään läpi käytännönläheisesti sitä, miten ja milloin kansalaispaneeli voidaan järjestää ja mitä pitää ottaa huomioon.

Aarninsalo, Lyydia; Jäske Maija; Kulha Katariina; Leino Mikko; Setälä, Maija (2020): Moniäänistä ja perusteltua päätöksentekoa – puntaroivat kansalaiskeskustelut poliittisten kiistakysymysten ratkaisuissa

PALO-tutkimushankkeen oppaassa kerrotaan, mitä puntaroivan kansalaiskeskustelun menetelmät ovat. Julkaisu käy läpi puntaroivan kansalaiskeskustelun keskeiset rakennuspalikat ja sisältää esimerkkejä onnistuneista toteutuksista Suomessa ja maailmalla.

 

Politiikkasuosituksia

PALO-tutkimushanke (2022): Puntaroivat kansalaiskeskustelut suomalaisen demokratian vahvistajina

Julkaisu sisätää suosituksia puntaroivien kansalaiskeskustelujen vakiinnuttamiseksi sekä kytkemiseksi vaikuttavalla tavalla suomalaiseen päätöksentekoon.

🔗 Julkaisu tiivistettynä viiteen kuvaan

PALO-tutkimushanke (2019): Aktiivinen kansalaisosallistuminen voi parantaa päätöksenteon laatua

Julkaisu esittelee kansalaisosallistumisen uusia muotoja ja sisältää suosituksia siitä, miten aktiivinen kansalaisosallistuminen voi parantaa päätöksenteon laatua.

 

Puntaroivien kansalaiskeskustelujen loppuraportteja

Jäske, Maija; Sormunen, Hilma; Schauman, Jonas; Sirén, Rasmus; Weckman, Albert & Rapeli, Lauri (2021): Kansalaispaneeli sananvapaudesta

Loppuraportti sisältää 2021 kokoontuneen kansalaispaneelin suosituksia sekä tutkijoiden laatiman kuvauksen kansalaispaneelin toteutuksesta ja osallistujakokemuksista. Kansalaispaneelin toimeksiantajia olivat valtio­varainministeriö ja oikeusministeriö, ja paneelin totteutti Åbo Akademin Institutet för samhällsforskning (Samforsk).

Kulha, Katariina; Sormunen, Hilma; Leino, Mikko; Setälä, Maija; Taskinen, Mari & Jäske, Maija (2021). Ilmastotoimia arvioivan kansalaisraadin loppuraportti

Loppuraportti sisältää 2021 järjestetyn kansalaisraadin julkilausuman sekä tutkijoiden laatiman osan, jossa käydään läpi raadin toteutusta ja osallistujien kokemuksia. Kansalaisraadin toteuttivat Turun yliopiston tutkijat ympäristöministeriön ja hallituksen nimittämän ilmastopolitiikan pyöreän pöydän toimeksiannosta.

Grönlund, Kimmo; Herne, Kaisa; Jäske, Maija; Liimatainen, Heikki; Rapeli, Lauri, Värttö, Mikko; Schauman, Jonas, Siren, Rasmus & Weckman, Albert (2020): Implementing a democratic innovation: Online deliberation on a future transport system

Julkaisu on Turku keskustelee -kansalaispaneelin loppuraportti. Raadin järjestävät Turun kaupunki, Åbo Akademi ja Tampereen yliopisto.

 

Tutkimuskirjallisuutta

Puntaroivia kansalaiskeskusteluja ja muita kansalaisosallistumisen uusia muotoja tutkitaan muun muassa Turun yliopistossa, Åbo Akademissa ja Tampereen yliopistossa.

Alle on listatu näiden yliopistojen yhteisen PALO-tutkimushankkeen julkaisuja, joissa käsitellään puntaroivia kansalaiskeskusteluja.

Christensen, Henrik Serup; Leino, Mikko; Setälä, Maija & Strandberg. Kim (2022): Knowledge, Trust or Perspectives? A Causal Mediation Analysis of How a Citizens’ Jury Affected Voting Intentions in the General Public. Swiss Political Science Review.
🔗 Tiivistelmä suomeksi

Grönlund, Kimmo; Herne, Kaisa; Jäske, Maija & Värttö, Mikko (2022): Can politicians and citizens deliberate together? Evidence from a local deliberative mini-public. Scandinavian Political Science.
🔗 Tiivistelmä suomeksi

Leino, Mikko; Kulha, Katariina; Setälä, Maija & Ylisalo, Juha (2022): Expert hearings in mini-publics: How does the field of expertise influence deliberation and its outcomes? Policy Sciences.
🔗 Tiivistelmä suomeksi

Setälä, Maija; Christensen, Henrik Serup; Leino, Mikko & Strandberg, Kim (2021): Beyond polarization and selective trust – a Citizens’ Jury as a trusted source of information. Politics.
🔗 Tiivistelmä suomeksi

Grönlund, Kimmo; Herne, Kaisa; Strandberg, Kim & Söderlund, Peter (2021): Disagreement and Deliberation: Evidence from Three Deliberative Mini-Publics. Political Behavior.
🔗 Tiivistelmä suomeksi

Kulha, Katariina; Leino, Mikko; Setälä, Maija; Jäske, Maija & Himmelroos, Staffan (2021): For the Sake of the Future: Can Democratic Deliberation Help Thinking and Caring about Future Generations? Sustainability.
🔗 Tiivistelmä suomeksi

Värttö, Mikko; Jäske, Maija; Herne, Kaisa & Grönlund, Kimmo (2021): Kaksisuuntainen katu: Poliitikot osallistujina puntaroivassa kansalaiskeskustelussa. Politiikka.
🔗 Tiivistelmä suomeksi

Setälä, Maija; Christensen, Henrik Serup; Leino, Mikko; Strandberg, Kim; Bäck, Maria; Jäske, Maija (2020): Deliberative mini-publics facilitating voter knowledge and judgement: Experience from a Finnish local referendum. Representation.
🔗 Tiivistelmä suomeksi

Koskimaa, Vesa & Rapeli, Lauri (2020): Fit to govern? Comparing citizen and policymaker perceptions of deliberative democratic innovations. Policy & Politics.
🔗 Tiivistelmä suomeksi

Leino, Mikko; Bäck, Maria; Christensen, Henrik; Kulha, Katariina, Setälä, Maija, Strandberg, Kim & Taskinen, Mari (2019). Puntaroituja äänestyspäätöksiä? Kuntaliitoskysymyksen käsittely Mustasaaren kansalaisraadissa. Politiikka.

 

Esityksiä

Kulha Katariina & Taskinen Mari (2022): Kansalaiskeskustelun viestintä. Esitys Sitran työpajassa (joulukuu 2022)

Leino, Mikko (2022): Kansalaiskeskustelun osallistujavalinta. Esitys Sitran työpajassa (marraskuu 2022)