Esimerkkejä Suomesta

Puntaroivia kansalaiskeskusteluja on käytetty myös Suomessa tarjoamaan tietoa ja suosituksia äänestäjille, hallinnolle ja päättäjille. Alle on kerätty esimerkkejä tutkijoiden toteuttamista kansalaiskeskusteluista.

Lapin metsäraati (2022)

Lapin metsäraati kokoontui marraskuussa 2022 puntaroimaan ja laatimaan suosituksia metsien ilmastonmuutoksen huomioivasta ja oikeudenmukaisesta käytöstä. Metsäraadissa osallistui 33 henkilöä eri puolilta Lappia. Raadin toteuttivat FACTOR-hankkeen tutkijat Luonnonvarakeskuksesta, Turun Yliopistosta ja Suomen ympäristökeskuksesta ja koollekutsujana toimi Lapin liitto.

Lue lisää Lapin metsäraadista

Uudenmaan liikenneraati (2022)

Uudenmaan liitto kutsui keväällä 2022 koolle kansalaisraadin kuullakseen Uudenmaan asukkaiden mielipiteitä vähähiilisten liikenneratkaisujen kehittämisestä. Raati, joka koostui 32 Uudenmaan asukkaasta, puntaroi liikenteen päästövähennystoimia ja julkaisi keskustelujensa pohjalta yhteisen julkilausuman. Raadin käytännön toimista vastasivat FACTOR-hankkeen tutkijat Suomen ympäristökeskuksesta ja Turun yliopistosta.

Lue lisää Uudenmaan liikenneraadista

Ilmastotoimia arvioiva kansalaisraati (2021)

33 hengen kansalaisraati käsitteli huhtikuussa 2021 Suomen ilmastotoimia. Tuloksia hyödynnettiin keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelussa. Kansalaisraati otti kantaa asumisen, liikkumisen ja ruoan päästövähennystoimien oikeudenmukaisuuteen. Turun yliopiston tutkijoiden toteuttaman raadin tilasivat ympäristöministeriö ja hallituksen nimittämä ilmastopolitiikan pyöreä pöytä.

Lue lisää ilmastotoimia arvioineesta kansalaisraadista


Kansalaispaneeli sananvapaudesta Suomessa (2021)

Puntaroiva kansalaispaneeli kokoontui alkuvuonna 2021 keskustelemaan toimista, joita Suomessa tulisi ottaa käyttöön julkisissa ammateissa toimivien henkilöiden suojelemiseksi vihapuheelta sekä vapaan mielipiteen­ilmaisun turvaamiseksi. Paneeliin osallistui 29 kansalaista.

Kansalaispaneelin toimeksiantajina olivat valtio­varainministeriö ja oikeusministeriö, ja paneelin toteutti valittiin Åbo Akademin Institutet för samhällsforskning (Samforsk). Paneeli järjestettiin osana OECD:n arviointia kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksista Suomessa (Civic Space Scan of Finland).

Lue lisää CSS-kansalaispaneelista

 

Turku keskustelee -kansalaispaneeli (2020)

Keväällä 2020 järjestettyyn Turku keskustelee -kansalaispaneeliin osallistui 171 turkulaista, jotka keskustelivat pienryhmissä Turun keskustan tulevaisuuden liikennejärjestelyistä. Osassa pienryhmiä oli mukana myös kaupunginvaltuutettuja.

Kansalaispaneelin järjestävät Turun kaupunki, Åbo Akademi ja Tampereen yliopisto.

Lue lisää Turku keskustelee -kansalaispaneelista

 

Satakunnan kansalaiskeskustelu (2020)

55 osallistujan kansalaiskeskustelu käsitteli syksyllä 2020 Satakunnan pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmaa. Osallistujat keskustelivat maakunnan kehittämistavoitteista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuskuvista. Keskustelu tuki Satakunnan uuden maakuntasuunnitelman valmistelutyötä.

Raadin toteuttivat Turun yliopiston tutkijat osana Osallistuminen pitkäjänteissä päätöksenteossa -tutkimushanketta. Keskustelu toteutettiin yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa.

Lue lisää Satakunnan kansalaiskeskustelusta

 

Mustasaaren kansalaisraati (2019)

Mustasaaren kuntaa suunniteltiin liitettäväksi Vaasaan vuonna 2019. Kuntaliitoksesta järjestettiin neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys. 21-henkinen kansalaisraati tuotti äänestäjille tietoa kuntaliitoksen keskeisimmistä tosiasioista ja tärkeimmistä perusteluista kuntaliitoksen puolesta ja vastaan. Kansalaisraadin tuottama julkilausuma lähetettiin kunnan kaikille äänioikeutetuille ennen kansanäänestystä.

Raadin toteuttivat Turun yliopiston tutkijat osana Osallistuminen pitkäjänteissä päätöksenteossa -tutkimushanketta.

Lue lisää Mustasaaren kansalaisraadista