Uudenmaan liikenneraati

Uudenmaan liikenneraati

Mistä on kyse?

Uudellemaalle on asetettu joulukuussa 2021 uusi kunnianhimoinen ilmastotavoite olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä tuo lisäpainetta maakunnan ilmastotyöhön, erityisesti liikkumisen päästöjen osalta. Uudenmaan liitto halusi kuulla Uudenmaan asukkaiden näkemyksiä vähähiilisten liikenneratkaisujen kehittämisestä, ja kutsui siksi koolle kansalaisraadin yhdessä tutkijoiden kanssa. Kansalaisraadin tehtävä oli arvioida, kuinka liikenteen päästövähennystoimet voidaan toteuttaa maakunnassa vaikuttavalla ja oikeudenmukaisella tavalla.

Kutsu raatiin lähetettiin helmikuussa 6000 satunnaisesti valitulle Uudenmaan asukkaalle. Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden noin 400 henkilön joukosta raatiin valittiin satunnaisotannalla 40 osallistujaa siten, että osallistujajoukko oli mahdollisimman monimuotoinen ja edusti Uudenmaan väestöä mahdollisimman hyvin. Raadin työskentelyyn osallistui alusta loppuun 32 henkilöä. Raati kokoontui huhtikuussa kolmena viikonloppuna saamaan tietoa ja puntaroimaan liikenteen päästövähennystoimia, ja työskentelyn päätteeksi kokosi kannanottonsa yhteiseen julkilausumaa. Raadin kannanotto julkistettiin ja luovutettiin Uudenmaan liitolle 5.5.2022 pidetyssä julkistamistilaisuudessa.

Lue Uudenmaan liikenneraadin julkilausuma tästä

Ryhmäkuva uudenmaan liikenneraadista
Uudenmaan liikenneraati. Kuva: Maria Ojanen

Tietoa kansalaisraadista

Mikä oli kansalaisraadin tehtävänanto?

Kansalaisraati käsitteli Uudenmaan vähähiilisen liikenteen toimenpiteitä – siis toimia, joilla voidaan vähentää liikenteestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää maakunnan hiilineutraaliutta. Raadin tehtävä oli tuottaa Uudenmaan liitolle suosituksia siitä, mitkä päästövähennystoimet ovat kansalaisten näkökulmasta tärkeimpiä, ja miten ne voidaan toteuttaa hyväksyttävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Uudenmaan liitto käsittelee kansalaisraadin suositukset osana vähähiilisen liikenteen toimenpiteiden toimeenpanoa.

Lue lisää Uudenmaan hiilineutraalisuustavoitteesta

Keitä kansalaisraatiin osallistui?

Kansalaisraatiin kutsuttavat henkilöt poimittiin satunnaisesti kaikkien 18-80-vuotiaiden Uudenmaan asukkaiden joukosta Digi- ja väestötietoviraston satunnaisotannalla. Kutsu raatiin lähetettiin yhteensä 6000 henkilölle, jotka voivat ilmoittautua vapaaehtoiseksi kansalaisraatiin täyttämällä kutsussa mainitun verkkokyselyn 25.2.2022 mennessä.

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden joukosta raatiin valittiin 40 osallistujaa satunnaisotannalla siten, että raati oli kokoonpanoltaan mahdollisimman monimuotoinen ja vastasi mahdollisimman hyvin Uudenmaan väestöä iän, sukupuolen, asuinpaikan, koulutustaustan ja liikkumistottumusten suhteen.  Raatityöskentelyyn osallistui lopulta 32 uusimaalaista eri puolilta maakuntaa.

Lisätietoja kansalaisraadin kokoonpanosta löytyy alta ladattavasta taulukosta, jossa on kuvattu vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden ja raatiin osallistuneiden lukumäärät (n) ja osuus (%) kiintiöintiperusteiden mukaan. Koko Uudenmaan aikuisikäistä väestöä koskevat väestötiedot ovat vuodelta 2020.

Uudenmaan liikenneraadin osallistujat, taulukko (pdf)

Miten raati työskenteli?

Kansalaisraati kokoontui kasvotusten kolmena huhtikuun viikonloppuna yhteensä neljän päivän ajan. Ensimmäisessä tapaamisessa raatilaiset kuulivat esityksen Uudenmaan hiilineutraalisuustyöstä, tutustuivat toisiinsa ja keskustelivat pienryhmissä liikenteen päästövähennystoimien vaikuttavuudesta. Ensimmäisen ja toisen tapaamisen välissä raati kuuli etäyhteyden välityksellä asiantuntijoita ja sai vastauksia ensimmäisessä keskustelussa heränneisiin kysymyksiin.  Toisella kokoontumiskerralla keskustelua päästövähennystoimista jatkettiin keskittyen erityisesti toimien sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Kolmas ja neljäs työskentelypäivä oli varattu raadin kannanoton eli julkilausuman kirjoittamiseen. Julkilausumaa työstettiin ensin pienryhmissä ja lopuksi koko raadin kesken.

Tutustu kansalaisraadin ohjelmaan

Kansalaisraati noudatti niin kutsutun puntaroivan kansalaiskeskustelun menetelmää. Puntaroivaan kansalaiskeskusteluun kuuluu muun muassa kattava perehtyminen käsiteltävään aiheeseen, eri taustoista tulevien ihmisten välinen keskustelu ja eri argumenttien pohdinta yhdessä sekä yhteisen näkemyksen muotoilu keskustelujen päätteeksi.

Lue lisää puntaroivista kansalaiskeskusteluista

 

Missä ja milloin raati järjestettiin?

Raati kokoontui huhtikuussa yhteensä neljänä päivänä 2.4.,  9.4. sekä 23.-24.4.2022 Sokos Hotel Triplassa Helsingin Pasilassa. Lisäksi raati kuuli kokoontumisten välissä yhtenä arki-iltana asiantuntijoita etäyhteyden välityksellä yhteensä noin kolmen tunnin ajan. Asiantuntijakuulemiset nauhoitettiin, ja ne oli mahdollista katsoa jälkikäteen.

Saiko raatiin osallistumisesta korvauksen?

Raatiprosessiin alusta loppuun osallistuville henkilöille maksettiin 400 euron korvaus, joka on veronalaista tuloa. Lisäksi raatiin osallistuville tarjottiin ateriat raatipäivien aikana. Myös matkakulut ja pysäköintikulut korvattiin.

Kuka raadin toteutti?

Raadin rekrytoinnista ja käytännön järjestelyistä vastasivat Suomen ympäristökeskuksen ja Turun yliopiston tutkijat osana FACTOR-tutkimushanketta. Tutkimusryhmään voit tutustua Yhteystiedot-sivulla. Raadin koollekutsujana toimi Uudenmaan liitto, joka myös käsittelee raadin suositukset.

Lisäkysymyksiin vastaa Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Heli Saarikoski, heli.saarikoski [at] syke.fi.

Kansalaisraadin materiaalit

Kansalaisraati käsitteli erityisesti neljäätoista tieliikenteen päästövähennysten toimenpidettä. Toimenpiteet ja taustatietoa niiden vaikuttavuudesta on koottu oheiseen materiaalipakettiin, joka jaettiin osallistujille kansalaisraadin alussa. Materiaalipakettien lisäksi kansalaisraati kuuli monipuolisesti asiantuntijoita julkilausuman muodostamisen tueksi.

Tietopaketti tieliikenteen päästövähennystoimenpiteiden vaikuttavuudesta

Asiantuntijoiden esitykset kansalaisraadille 6.4.

Mikael Hildén (Suomen ympäristökeskus): Liikenteen rooli päästöjen lähteenä.

Heikki Liimatainen (Tampereen yliopisto): Miten päästä fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteisiin?

Hanna Mela (Suomen ympäristökeskus): Vastauksia liikenneraatilaisten kysymyksiin: Liikenne

Emilia Suomalainen (Suomen ympäristökeskus): Vastauksia liikenneraatilaisten kysymyksiin: Päästöt

Asiantuntijoiden esitykset kansalaisraadille 23.4.

Mikael Hildén (Suomen ympäristökeskus): Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 6. arviointikierros.

Hanna Mela (Suomen ympäristökeskus): Autoilun rajoittaminen keskustassa

Uudenmaan liikenneraati mediassa

Medborgarpanel på kolneutral vägtransport  - Kort på svenska

Nyland strävar efter att vara klimatneutral senast år 2030. Med anknytning till detta mål vill Nylands förbund höra åsikter av Nylands befolkning. Därför sammankallades en medborgarpanel med temat ’kolneutral vägtransport’.

Inbjudan till medborgarpanelen skickades i februari till 6000 slumpmässigt utvalda nyländska invånare. Från de cirka 400 personer som anmälde sig som frivilliga utvaldes slumpmässigt 40 deltagare så att panelens komposition motsvarade den nyländska befolkningen så bra som möjligt. Slutligen tog  32 personer del i panelen från början till slut. Medborgarpanelen församlades den 2, den 9 och 23-24 april  i Böle, Helsingfors.

Citizens' Jury on carbon neutral road traffic -  Briefly in English

The Helsinki-Uusimaa region aims to become carbon neutral by 2030. In its efforts to reach this goal the Helsinki-Uusimaa Regional Council wants to hear the views of the region’s inhabitants. Therefore a Citizens’ Jury on carbon neutral road transport was convened.

Invitation to the jury was sent in February to 6,000 randomly selected individuals living in the Helsinki-Uusimaa region. From the approximately 400 people who volunteered to take part in the Jury, 40 people were randomly selected using quotas so that the Jury compositoin corresponded to the population of Uusimaa as well as possible. Altogether 32 people took part in the Jury throughout the whole process. The Jury convened on the 2nd, 9th, 23rd and 24th of April in Pasila, Helsinki.