Ryhmässä keskustelevat ihmiset

Ilmastotoimet puntarissa

Yhdessä keskustellen kohti reiluja ja tutkittuun tietoon perustuvia ilmastotoimia

Etusivu

Saitko kutsun kansalaiskeskusteluun?

Osana Ilmastotoimet puntarissa -hankkeen tutkimusta kutsumme joukon satunnaisesti valittuja kansalaisia osallistumaan Suomen ilmastopolitiikkaa käsittelevään puntaroivaan kansalaiskeskusteluun. Kansalaiskeskustelu järjestetään lokakuun lopussa etäyhteyden välityksellä.

Lue lisää kansalaiskeskustelusta

Suomalaisten ilmastoasenteet, ilmastohuoli ja toimintahalukkuus

Turun yliopiston tutkijat selvittivät kyselytutkimuksella syksyllä 2022 suomalaisten ilmastohuolta, ilmastotoimiin liittyviä asenteita sekä halukkuutta toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kyselytutkimuksen pohjalta tehty raportti Ilmastotoimet puntarissa. Suomalaisten ilmastoasenteet, ilmastohuoli ja toimintahalukkuus käsittelee erityisesti viime aikaisten tapahtumien vaikutuksia suomalaisten näkemyksiin ilmastonmuutoksesta.

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä

Yhdessä keskustellen kohti reiluja ja tutkittuun tietoon perustuvia ilmastoratkaisuja

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen varautuminen edellyttävät toimia, jotka ovat kansalaisten näkökulmasta hyväksyttäviä.  FACTOR-hanke tutkii, kuinka kansalaiset saadaan laajasti mukaan ilmastotoimia koskevaan keskusteluun, ja kuinka puntaroivat kansalaiskeskustelut voivat edistää tehokasta ja reilua ilmastosiirtymää. Yhdessä eri näkökulmia puntaroiden ja tietoa jakaen tavoittelemme oikeudenmukaisia ja informoituja ilmastopäätöksiä.

Lue lisää kansalaiskeskusteluista

Lue lisää tutkimushankkeesta

Ajankohtaista