Ryhmässä keskustelevat ihmiset

Ilmastotoimet puntarissa

Yhdessä keskustellen kohti reiluja ja tutkittuun tietoon perustuvia ilmastotoimia

Etusivu

Uudenmaan liikenneraati

Huhtikuussa 32 satunnaisesti valittua Uudenmaan asukasta pohti, miten maakunnan vähähiiliset liikenneratkaisut voidaan toteuttaa vaikuttavasti ja oikeudenmukaisesti.

Lue lisää Uudenmaan kansalaisraadista

Yhdessä keskustellen kohti reiluja ja tutkittuun tietoon perustuvia ilmastoratkaisuja

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen varautuminen edellyttävät toimia, jotka ovat kansalaisten näkökulmasta hyväksyttäviä.  FACTOR-hanke tutkii, kuinka kansalaiset saadaan laajasti mukaan ilmastotoimia koskevaan keskusteluun, ja kuinka puntaroivat kansalaiskeskustelut voivat edistää tehokasta ja reilua ilmastosiirtymää. Yhdessä eri näkökulmia puntaroiden ja tietoa jakaen tavoittelemme oikeudenmukaisia ja informoituja ilmastopäätöksiä.

Lue lisää kansalaiskeskusteluista

Lue lisää tutkimushankkeesta

Ajankohtaista