Ryhmässä keskustelevat ihmiset

Uutiset ja tapahtumat

Ajankohtaista

Uutiset

Uusi seurantatyökalu kertoo, miten Suomen liikenteen päästövähennystoimet etenevät
Liikenteen päästöt kattavat noin viidesosan Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi liikenteen päästövähennystoimet ovat välttämättömiä. Suomi onkin sitoutunut puolittamaan päästöt vuoden...
Kuva tehtaasta auringonlaskussa.
Tiedote | Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt suomalaisten ilmastohuolta
Turun yliopiston tutkijoiden toteuttamasta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että yli puolet suomalaisista kokee Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan lisänneen heidän huoltaan ilmastonmuutoksesta. Samalla...
Hakkuukiintiöt ja hiilinielujen määrä puhuttivat metsäraadin kannanoton vastaustilaisuudessa
Lapin liiton vihreän siirtymän jaosto julkisti vastauksensa Lapin metsäraadin kannanottoon maanantaina 20.2.2023 pidetyssä avoimessa verkkotilaisuudessa. Tilaisuudessa oli paikalla vastausta kuulemassa...
Mäntymetsä ja puita aamuauringossa.
Lapin liiton vihreän siirtymän jaosto vastaa Lapin metsäraadille
Lapin liiton vihreän siirtymän jaosto julkaisi vastauksensa Lapin metsäraadin kannanottoon maanantaina 20.2.2023 pidetyssä verkkotilaisuudessa. Lapin metsäraati luovutti Lapin metsien kestävää...
Mäntymetsä ja puita aamuauringossa.
Lapin liitto kannattaa metsien kestävää käyttöä ja dialogia
Lapin metsäraadin kannanotto metsien ilmastoviisaasta ja oikeudenmukaisesta käytöstä luovutettiin Lapin liitolle ja Lapin vihreän siirtymän jaostolle maanantaina 28.11.2022 pidetyssä julkaisutilaisuudessa....
Mäntymetsä ja puita aamuauringossa.
Lapin metsäraadin kannanotto julki
Kansalaisraati nostaa metsien lisääntyvät ja osin ristiriitaiset käyttötarpeet Lapin metsien käytön keskeiseksi haasteeksi. Metsien kestävän käytön varmistamiseksi raati suosittelee tilanteen...
Kaksi vanhaa ihmistä istuu penkillä lukemassa sanomalehteä.
Laaja kysely kartoittaa suomalaisten ilmastohuolta ja ilmastotietoa
Kenen tulisi ottaa ensisijainen vastuu toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Koetko saavasi tarpeeksi luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta? Ovatko viimeaikaiset äärisääilmiöt, covid-19-pandemia, energiakriisi tai...
Mäntymetsä ja puita aamuauringossa.
Tiedote | Lapin maakunnan asukkaat kutsutaan puntaroimaan Lapin metsienkäytön tulevaisuutta
Lapin metsien käytön vaihtoehtoja puntaroidaan marraskuussa metsäraadissa. Kutsu raatiin on lähetetty 6000:lle satunnaisesti valikoidulle Lapin maakunnan asukkaalle. Lue koko tiedote...
Tapahtuman kuvituskuva. Iso moottoritieliittymä ylhäältä päin kuvattuna.
Kansalaisraati antoi suosituksensa ilmastoystävällisempään liikennesuunnitteluun Uudellamaalla
Liikenteen päästövähennysten saavuttaminen Uudellamaalla edellyttää nykyistä toimivampaa joukkoliikennettä koko maakunnassa, arvioi kansalaisraati. Raati katsoo, että henkilöauto on monille ihmisille välttämätön...
Uutinen | Uudenmaan liikenneraadin osallistujat valittu
Uudenmaan liikenteen päästövähennystoimia puntaroivan kansalaisraadin osallistujat on valittu. Vapaaehtoisiksi ilmoittautuneista muodostettiin 40 henkilön raati. Uudenmaan liitto on yhdessä tutkijoiden kanssa...
Tiedote | Uusimaalaiset kutsutaan puntaroimaan liikenteen tulevaisuutta
Huhtikuussa 2022 joukko Uudenmaan asukkaita saa tilaisuuden vaikuttaa maakunnan liikenteen tulevaisuuteen osana puntaroivaa kansalaisraatia.
Ihmisiä keskustelemassa pöydän ääressä
Ilmastotietoa kansalaisilta kansalaisille, ilmastotietoa kansalaisilta päätöksentekijöille
Miten puntaroivat kansalaiskeskustelut vaikuttavat kansalaisten ja päätöksentekijöiden ilmastouskomuksiin ja -asenteisiin? FACTOR-hankkeen neljännen työpaketin ytimessä ovat kysymykset edustuksellisesta demokratiasta, tiedon vaikuttavuudesta...
Mies lukee hirjaa penkillä rantaheinikossa
Saavutettava ilmastotieto kannustaa kestävämpiin valintoihin
Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan niin yhteiskunnallisia, paikallisia kuin henkilökohtaisiakin ratkaisujakin. FACTOR-hankkeen kolmas työpaketti tutkii, miten puntaroivaa kansalaispaneelia voidaan hyödyntää osana ilmastotiedon...
Alueellisista kansalaisraadeista voimaa ilmastosiirtymään
Ilmastosiirtymän toteuttamiseen tarvitaan kaikkien maamme alueiden panosta. Suomi ulottuu maantieteellisesti hyvin laajalle, ja siksi eri alueiden ilmastotoimia koskevat kipupisteet ja...
Ajatusvinoumista ilmastotoimien hyväksyntään
Jotta ihminen tekisi ilmastotekoja tai hyväksyisi yhteiskunnan ilmastotoimet, niiden pitäisi olla moraalisesti hyväksyttäviä. Psykologiset strategiat, arvot ja tunteet ohjaavat suhtautumistamme...
Puntaroivat kansalaiskeskustelut vievät kohti reilumpia ilmastoratkaisuja
Kestävän yhteiskunnan rakentaminen kysyy jokaisen kansalaisen panosta. FACTOR-hanke pureutuu puntaroivan kansalaiskeskustelun mahdollisuuksiin edistää oikeudenmukaista ja tietoon perustuvaa ilmastosiirtymää. Poikkitieteellisessä projektissa...
FACTOR-hanke tutkii kansalaisosallistumista ja ilmastosiirtymää
Voiko puntaroivan kansalaiskeskustelun avulla edistää oikeudenmukaista ilmastosiirtymää? Entä miten ilmastonmuutosta ja ilmastotoimia koskevaa tietoa saadaan paremmin kansalaisten ulottuville?

Tapahtumat