FACTOR-hanke tutkii kansalaisosallistumista ja ilmastosiirtymää

Voiko puntaroivan kansalaiskeskustelun avulla edistää oikeudenmukaista ilmastosiirtymää? Entä miten ilmastonmuutosta ja ilmastotoimia koskevaa tietoa saadaan paremmin kansalaisten ulottuville? Kuinka laajempi väestö ja poliitikot suhtautuvat kansalaisraatien laatimiin ilmastosuosituksiin?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta uudessa tutkimushankkeessa nimeltä Kohdataan järjestelmänmuutos yhdessä: Kansalaisdeliberaatio informoidussa ja oikeudenmukaisessa ilmastosiirtymässä (FACTOR). Suomen Akatemian nelivuotisen rahoituksen alkuvuodesta saaneessa hankkeessa ovat mukana Turun yliopisto, joka koordnioi hanketta, Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus sekä Suomen Ympäristökeskus.

Tulevien vuosien aikana FACTOR-hanke järjestää eri puolilla Suomea kolme alueellista puntaroivaa kansalaisraatia, jotka käsittelevät ja arvioivat paikallisia ilmastotoimenpiteita vaihtelevista aihealueista. Lisäksi järjestetään yksi valtakunnallinen kansalaispaneeli, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää ilmasto-opas.fi -sivustoa ja näin edistää ilmastotiedon saavutettavuutta kansalaisille. Samalla tutkitaan muun muassa käsityksiä ilmastotoimien oikeudenmukaisuudesta ja puntaroivan kansalaiskeskustelun roolia ilmastotoimiin liittyvässä päätöksenteossa. Lisää tutkimusprojektista voit lukea Hanke-sivulta.

Hankkeen tutkijat viestivät tutkimuksen etenemisestä sosiaalisessa mediassa tunnisteella #ilmastoreiluus.

Hankkeen visuaalisen ilmeen on laatinut Suomen ympäristökeskuksen visuaalisen viestinnän suunnittelija Marianna Korpi, ja nettisivujen toteutuksesta on vastannut Erika Kesälä Turun yliopistosta.

Yhdessä keskustellen kohti reiluja ja tutkittuun tietoon perustuvia ilmastotoimia!