Joukko ryhmässä keskustelevia ihmisiä

Kansalaiskeskustelut

Kansalaiskeskustelut

Puntaroiva kansalaiskeskustelu on yksi kansalaisosallistumisen ja puntaroivan demokratian muodoista. Sen tavoitteena on koota yhteen monimuotoinen joukko ihmisiä, jotka yhdessä keskustellen ja eri näkökulmia puntaroiden pyrkivät löytämään yhteisesti hyväksyttyjä ratkaisuja johonkin päätöksenteon kysymykseen.

 

Lue lisää puntaroivista kansalaiskeskusteluista

 

Vuosina 2021-2024 FACTOR-hanke järjestää eri puolilla Suomea kolme alueellista kansalaiskeskustelua, jotka käsittelevät paikallisia ilmastotoimia ja niiden reiluutta. Lisäksi järjestämme valtakunnallisen keskustelun ilmasto-opas.fi-sivustoon liittyen.  Järjestelyjen edetessä tietoa keskusteluista julkaistaan näillä sivuilla.