Joukko ryhmässä keskustelevia ihmisiä

Kansalaiskeskustelut

Kansalaiskeskustelut

Puntaroiva kansalaiskeskustelu on yksi kansalaisosallistumisen ja puntaroivan demokratian muodoista. Sen tavoitteena on koota yhteen monimuotoinen joukko ihmisiä, jotka yhdessä keskustellen ja eri näkökulmia puntaroiden pyrkivät löytämään yhteisesti hyväksyttyjä ratkaisuja johonkin päätöksenteon kysymykseen.

Lue lisää puntaroivista kansalaiskeskusteluista

FACTOR on järjestänyt kaksi kansalaiskeskustelua ja ollut mukana järjestämässä Turun yliopiston KAISU-kansalaisraatia.

Suomen ilmastotoimien reiluutta pohtinut KAISU-kansalaisraati ja sen yhteydessä toteutettu kyselytutkimus järjestettiin huhtikuussa 2021 yhteistyössä Turun yliopiston, PALO-hankkeen ja FACTOR-hankkeen kesken.

Lue lisää KAISU-raadista

FACTOR-hankkeen ensimmäinen kansalaiskeskustelu järjestettiin huhtikuussa 2022. Uudenmaan liikenneraati oli Uudenmaan liiton ja tutkijoiden koolle kutsuma kansalaisraati, jonka tarkoituksena oli arvioida, kuinka liikenteen päästövähennystoimet voidaan toteuttaa maakunnassa vaikuttavalla ja oikeudenmukaisella tavalla. Raati kokoontui huhtikuussa kolmena viikonloppuna ja  raadin muodostama kannanotto julkistettiin ja luovutettiin Uudenmaan liitolle toukokuussa 2022.

Lue lisää Uudenmaan liikenneraadista 

Lapin metsäraati oli Lapin liiton ja FACTOR-hankkeen tutkijoiden koolle kutsuma kansalaisraati, jonka tarkoituksena oli tuottaa suosituksia Lapin metsien ilmastonmuutoksen huomioivasta ja oikeudenmukaisesta käytöstä. Raati ja sen yhteydessä järjestetty kyselytutkimus liittyivät Lapin liiton hyväksymään vihreän siirtymän ohjelmaan, jonka yksi toimenpidekokonaisuus koskee ilmastoviisasta metsien käyttöä. Kansalaisraati kokoontui marraskuussa 2022 ja sen muodostama kannanotto luovutettiin Lapin liitolle marraskuun lopussa 2022.

Lue lisää Lapin metsäraadista