Puntaroivat kansalaiskeskustelut vievät kohti reilumpia ilmastoratkaisuja

Kestävän yhteiskunnan rakentaminen kysyy jokaisen kansalaisen panosta. FACTOR-hanke pureutuu puntaroivan kansalaiskeskustelun mahdollisuuksiin edistää oikeudenmukaista ja tietoon perustuvaa ilmastosiirtymää. Poikkitieteellisessä projektissa hyödynnetään niin ympäristötieteitä, valtio-oppia kuin filosofiaakin. Tämä teksti aloittaa viisiosaisen juttusarjan, jossa tutkijat esittelevät hankkeen taustoja ja tulevaa tutkimustoimintaa.

Ilmastonmuutos koskettaa jokaista maapallolla elävää ihmistä, ja kriisin ratkaisemiseen tarvitaan meitä kaikkia. FACTOR-hankkeessa luodataan, miten puntaroivat kansalaiskeskustelut voivat viedä yhteiskuntaa kohti reilua ja oikeudenmukaista ilmastosiirtymää. llmastosiirtymä merkitsee esimerkiksi energiantuotannon ja liikennejärjestelmien muutoksia, jotka rakentavat hiilineutraalia, maapallon kantokyvyn kannalta kestävää yhteiskuntaa.

Henkilökuva Maija Setälä

– Puntaroivien kansalaiskeskustelujen avulla selvitämme, miten kansalaiset saataisiin mukaan ilmastonmuutoksen hillintätoimiin, kertoo yksi hankkeen vetäjistä, Turun yliopiston valtio-opin professori Maija Setälä.

Ensimmäinen kansalaiskeskustelu käytiin verkossa keväällä 2021, ja siinä tavoitettiin Setälän mukaan hyvin kansallisia ilmastonmuutokseen kytkeytyviä kipupisteitä.

– Ikäviltäkin tuntuvia toimia, kuten verotusta, on helpompi ymmärtää, jos kokee toimien olevan oikeudenmukaisia ja kerryttävän yhteistä hyvää.

Politiikan tutkimuksen, filosofian ja ilmastotieteiden yhteistyön hedelmiä

Ilmastokysymysten ratkaisemiseksi tarvitaan poikkitieteellistä yhteistyötä, ja siksi hankkeessa osaamistaan tarjoavat eri tieteenalojen asiantuntijat. Itsensä likoon laittavat esimerkiksi politiikan ja ilmaston tutkijat sekä filosofit Turun ja Helsingin yliopistoista, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta sekä Suomen ympäristökeskuksesta.

Koko skaalaa tarvitaan: esimerkiksi valtio-oppi auttaa hahmottamaan kansalaiskeskustelujen vaikutuksia tietoon, asenteisiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun taas filosofia ja psykologia selvittävät ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta ja ihmismielen sisäisiä vinoumia.

Poikkitieteellisyys kuvastaa Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen taustalla olevaa ajatusta yhteiskunnan moniäänisyydestä. Kansalaiskeskusteluissa kukin osallistuja saa kertoa mielipiteitään avoimesti mutta perustellusti, ja kuulijoiden tulee puolestaan kunnioittaa toisen näkemystä.

– Ilman tällaista kuuntelemisen käytäntöä ilmastokysymykset herkästi polarisoituvat, luottamus rapautuu ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset johtavat vastareaktioihin, Setälä toteaa.

Suomessa ainutlaatuinen hanke

Ilmastotoimiin kytkeytyviä kansalaiskeskusteluja ei ole aiemmin Suomessa tutkittu, joten hanke on kansallisesti ainutlaatuinen. Maailmalla esimerkiksi Ranskassa ja Isossa-Britanniassa ilmastokysymyksistä on järjestetty korkeatasoisia kansalaiskeskusteluja, joissa on käsitelty ilmastosiirtymään liittyviä kiistakysymyksiä.

Kansalaiskeskusteluja voidaan kytkeä eri tavoin poliittiseen päätöksentekoon: esimerkiksi Irlannin perustuslakikonventissa keskustelut nivottiin tiiviisti edustukselliseen päätöksentekoon siten, että kansalaiskeskusteluihin osallistui satunnaisesti valittujen kansalaisten kanssa myös joukko kansanedustajia.  Mustasaaressa tehdyssä tutkimuksessa kuntalaiset saivat ennen kunnallista kansanäänestystä kansalaisraadin laatiman yhteisen julkilausuman, jossa esiteltiin kuntaliitokseen liittyviä tosiasioita sekä argumentteja kuntaliitoksen puolesta ja sitä vastaan.

FACTOR-hanke tarkastelee kansalaiskeskustelujen muita mahdollisia rooleja demokraattisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

– Tärkeää on selvittää, miten kansalaiskeskustelut vaikuttavat toisaalta kansalaisten ja toisaalta päätöksentekijöiden asenteisiin, Setälä sanoo.

Kiperää kansalaiskeskustelujen käyttämisessä on se, että niiden vaikuttavuuden on toisinaan nähty olevan suurta ja toisinaan jäävän epämääräiselle tasolle. Setälä suhtautuu puntaroinnin voimaan optimistisesti ja toivoo hankkeelta paljon.

– Pyrimme järjestämään mielekkäitä kansalaiskeskusteluja, jotka vaikuttavat merkittäviin ilmastokysymyksiin alueellisesti ja kansallisesti.

 

Kirjoittaja: Venla Valtanen