Uutinen | Uudenmaan liikenneraadin osallistujat valittu

Uudenmaan liikenteen päästövähennystoimia puntaroivan kansalaisraadin osallistujat on valittu. Vapaaehtoisiksi ilmoittautuneista muodostettiin 40 henkilön raati.

Uudenmaan liitto on yhdessä tutkijoiden kanssa kutsunut koolle kansalaisraadin puntaroimaan vähähiilisten liikenneratkaisujen kehittämistä. Satunnaisotannalla koottu kansalaisraati sekä järjestäjät ovat nyt valmiita raadin ensimmäiseen kokoontumiseen.

Kansalaisraadin osallistujarekrytointi käynnistyi helmikuussa, jolloin 6000 satunnaisesti valittua uusimaalaista sai kutsun osallistua raatiin ja siihen liittyvään tutkimuskyselyyn. Kutsutuista kyselytutkimukseen vastasi 802 henkilöä, joista 390 ilmoittautui myös vapaaehtoisiksi kansalaisraatiin.

Kutsuun vastanneiden vapaaehtoisten joukosta raatiin valittiin 40 henkilöä. Valinta toteutettiin ositetulla satunnaisotannalla siten, että raadin kokoonpano edustaa mahdollisimman hyvin Uudenmaan väestöä iän, sukupuolen, koulutustaustan ja liikkumistottumusten suhteen. Lisäksi haluttiin varmistaa, että maakunnan eri alueet ovat hyvin edustettuina. Tämän vuoksi osallistujajoukon kokoa kasvatettiin aiemmin suunnitellusta 35 osallistujasta 40:en. Vapaaehtoiseksi ilmoittautuneille, jotka eivät tulleet valituksi raatiin, on lähetetty asiasta tieto sähköpostitse.

Kansalaisraadin varsinainen työ alkaa lauantaina 2.4., jolloin raati kokoontuu Helsingin Pasilassa. Raadin tehtävä on arvioida, kuinka liikenteen päästöjä voidaan Uudellamaalla vähentää hyväksyttävällä ja oikeudenmukaisella tavalla. Kokoontumisessaan raati kuulee liikenteen asiantuntijoita, arvioi suunniteltuja liikenteen päästövähennystoimia ja laatii lopuksi yhteisen julkilausuman näkemyksistään. Raati työskentelee huhtikuussa yhteensä neljän päivän ajan.

Raadin työn tulokset kytkeytyvät osaksi Uudenmaan liiton Hiilineutraali Uusimaa -tiekartan toteuttamista. Raadin järjestelyistä vastaavat FACTOR-hankkeen tutkijat.

Tutustu kansalaisraadin kokoonpanoon ja lue lisää Uudenmaan liikenneraadista