Yhteystiedot

Haluatko tietää lisää kansalaiskeskusteluista? Ota meihin yhteyttä!

Puntaroivia kansalaiskeskusteluja ja muita kansalaisosallistumisen uusia muotoja tutkitaan muun muassa Turun ja Tampereen yliopistoissa ja Åbo Akademissa. Tämä opas on tuotettu näiden yliopistojen yhteisen PALO-hankkeen (2017-2022) ja muun tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Opasta päivittää Turun yliopisto, ks. yhteyshenkilöt alla.

 

Turun yliopisto

Professori Maija Setälä, maiset@utu.fi

Oppaan sisällöt ja päivitys:
Projektitutkija Katariina Kulha, kasuku@utu.fi
Tutkija Mikko Leino, molein@utu.fi
Koordinaattori Mari Taskinen, mjtask@utu.fi

 

Tampereen yliopisto

Professori Kaisa Herne, kaisa.herne@tuni.fi

 

Åbo Akademi

Tutkimuspäällikkö Lauri Rapeli, lauri.rapeli@abo.fi
Tutkijatohtori Maija Jäske, maija.jaske@abo.fi

 

Tutustu käynnissä olevaan tutkimukseemme:

Ilmastoaiheisia puntarovia kansalaiskeskusteluja tutkitaan Suomen Akatemian rahoittamassa FACTOR-hankkeessa. Twitter: #ilmastoreiluus

Kansalaisosallistumista, puntaroivaa demokratiaa sekä muita demokratiateemoja tutkitaan Åbo Akademin FUTUDEM-huippuyksikössä. Twitter: @Samforsk_Abo