Esitelmäehdotukset

Esitelmäehdotusten lähetys on päättynyt.

Kielitieteen päiville voi ehdottaa esitelmää, työpajaa tai posteria. Ehdotukset voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Työpajaehdotuksessa tulisi mainita työpajan teema, ohjelmassa mainittava otsikko, työpajaan tarvittava aika sekä se, miten työpajassa on tarkoitus työskennellä. 

Kirjoita esitelmäehdotuksesi tiivistelmä eli abstrakti abstraktipohjan avulla niin, että sen koko pituus (lähdeluettelo ja kaikki merkit ja välilyönnit mukaan lukien) on enintään 3000 merkkiä (sektioesitelmät ja posterit). Työpajaehdotusten tiivistelmät voivat olla enintään 6000 merkkiä pitkiä ja niiden tulee sisältää sekä työpajan yleiskuvaus että lyhyt kuvaus työpajan esitelmistä. Hyväksyttyjen työpajojen esiintyjiä pyydetään lähettämään erilliset abstraktit myöhemmin.

Abstraktit tulee lähettää 15.3.2022 mennessä. Esitysehdotusten hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 30.3.2022.