Abstraktförslag

Språkvetenskapsdagarna välkomnar förslag på föredrag, workshop och poster. Förslagen kan skrivas på finska, svenska eller engelska. I förslagen på workshoparna ska det nämnas temat, rubriken för programmet, längden av workshopen och de arbetssätt som används.

Skriv en sammanfattning, dvs. ett abstrakt av ditt förslag med hjälp av abstraktmodellen så att längden (inklusive källförteckning, alla tecken och mellanslag) är max 3000 tecken (om ditt förslag handlar om ett sektionsföredrag eller en poster). Förslagen till workshop ska innehålla max 6000 tecken och inkludera en generell beskrivning av workshopen och en kort beskrivning av föredragen. De som håller föredrag i workshopen ska lämna in sitt eget abstrakt när workshopen har blivit godkänd.

Deadlinen för abstrakten är 15.3.2022. Besked om antagningen ges senast 30.3.2022.