Rundbrev

Det tredje rundbrevet (april 2022)

Bästa kollega,

välkommen till Åbo!

Språkvetenskapsdagarna ordnas 12–14.5 vid Åbo universitet. Vi väntar med spänning på att få höra olika vetenskapliga föredrag och att få fika med kollegor!

Språkvetenskapsdagarnas tema är i år Kontakter, korpusar och variation. Variation kan tydligt ses även i programmet: ämnen som behandlas i sektionsföredrag rör sig över flera områden: från hatretorik till evidentialitet i wutunsk, från en historisk överblick av pluralformer i italienskan till robottassisterad språkinlärning. I workshopar dryftas det bl.a. kring klarspråket, Kalle Päätalos produktion och språkvetenskapens karaktär. Seminariets program innehåller totalt 11 workshopar och 4 plenar- och 97 sektionsföredrag, samt 5 posterföredrag.

På torsdag ordnas förutom plenar- och sektionsföredrag även ett möte för studerande som tillhör Langnet och deras handledare. På kvällen inbjuds de deltagare som på förhand har anmält sig till en mottagning som organiseras av Åbo stad. På fredag fortsätter programmet med workshopar och sektionsföredrag. Under dagen får vi även lyssna till ett plenarföredrag, en postersession och en paneldiskussion som ordnas av Suomen kielitieteellinen yhdistys. Vi avslutar dagen genom att samlas vid ån för att njuta av en mysig middag på restaurang Grädda. Under middagen får vi njuta av sångensemble Kärhämäs framförande. Deras repertoar innehåller finsk-ugriska etymologier.

På lördagen ser vi fram emot att lyssna på ett antal sektionsföredrag och att ha tre workshopar, ett plenarföredrag och en gemensam avslutning.

Tyvärr finns det ett begränsat antal platser på Åbo stads mottagning och för tillfället är den här kvoten fylld. Alla anmälningar vi har fått efter 20.4.2022 placeras i kö. Platserna fylls i anmälningsordning och de som står på kö meddelas om/när det blir lediga platser. Konferensmiddagen på restaurang Grädda är också nästan fullbokad och vi rekommenderar att du anmäler dig snarast om du vill delta. Vid behov fyller vi också konferensmiddagens platser i anmälningsordning. 

Även om du inte har ett eget föredrag under språkvetenskapsdagarna så kom ändå! Idéer och nätverk bildas ju just i interaktion med andra. Språkvetenskapsdagarna erbjuder en ypperlig möjlighet att lära känna många nya människor och att bekanta sig med det nyaste inom språkvetenskaplig forskning i Finland, samt forskare som jobbar inom fältet här i Finland. Anmäl dig på vår webbsida https://sites.utu.fi/ktp2022/ senast den 25.4.

Med vänlig hälsning,

Språkvetenskapsdagarnas organisationskommitté

Det andra rundbrevet (22.2.2022)

Bästa kollega,

välkommen till Åbo!

Språkvetenskapsdagarna ordnas 12-14.5.2022 vid Åbo universitet. Konferensens tema är Kontakter, korpusar och variation. Temat kan dock tolkas innehålla även andra teman så som mångfalden av forskningsämnen, forskningsföremålen, teoretiska referensramar och metoder som representerar diversitet och variation inom forskning. Vi tar gärna emot förslag som berör dessa teman, men även förslag på andra språk- och översättningsvetenskapliga ämnen för sektions-, workshops- och posterföreläsningarna.

Plenumföreläsare på Språkvetenskapsdagarna i Åbo är

*   Antti Kamunen (Uleåborgs universitet): (Työ)elämä filminauhana: Vuorovaikutusaineistot tutkijanuran tienviittoina
*   Peter Slomanson (Tammerfors universitet): temat meddelas senare
*   Camilla Wide (Åbo universitet): Kieli, kielen käyttö ja vaihtelu: Finlandssvenska jämfört med sverigesvenska och finska
*   Bodo Winter (University of Birmingham): Statistics in linguistics: Thoughts on recurrent issues and pedagogy

Deadlinen för förslag till föredrag, workshop eller poster är den 15.3.2022. Förslagen kan skrivas på finska, svenska eller engelska. I förslagen på workshoparna ska det nämnas temat, rubriken för programmet, längden av workshopen och de arbetssätt som används. Vi rekommenderar att man nämner i förslaget på workshop de personer som kommer att hålla ett föredrag. Besked om antagningen ges senast 30.3.2022. De som ska presentera på workshopen ska lämna in sitt abstrakt först efter när de har fått besked om godkännandet: organisationskommittén kommer att skicka anvisningarna till dem som ansvarar för workshopen i fråga, för att de i sin tur kan vidarebefordra dessa till föredragshållarna.

Deadline för anmälan (konferens, konferensmiddag och Åbo stads mottagning) och för föreläsarnas deltagaravgift är den 15.4.2022. Om man vill anmäla sig till konferensen som åhörare kan man anmäla sig och utföra betalningen ända fram till den 25.4.2022. Deltagaravgiften är 80 € (studerande, doktorander, pensionärer och arbetslösa 60 €).

På grund av coronaläget måste arrangörerna meddela hur många som kommer att delta i Åbo stads mottagning (den 12.5) och konferensmiddagen på restaurang Grädda (13.5). De som deltar i middagen på restaurang Grädda betalar avgiften för middagen i samband med anmälan (cirka 45 €). Närmare information om middagen kommer att uppdateras senare på konferensens webbplats.

Vi har förberett oss för att ordna Språkvetenskapsdagarna som digital konferens, om situationen så kräver. Avbokningar och förfrågan om återbetalning av konferensavgiften och ändringar i anmälan ska göras via e-post ktp22turku@utu.fi<mailto:ktp22turku@utu.fi> senast den 26.4.2022.

Med vårhälsningar,

Organisationskommitén

Terhi Amberla
Angela Bartens
Rebecka Heinonen
Eeva Herrala
Emmi Hynönen
Ilmari Ivaska
Klaus Kurki
Tommi Kurki (ordf.)
Hanna Lantto
Ida Meerto
Jenna Saarni
Minna Seppänen
Kukka-Maaria Wessman

Det första rundbrevet

 

Ärade kollega, 

välkommen till Åbo! 

XLVIII Språkvetenskapsdagar ordnas 12–14.5.2022 vid Åbo universitet. Konferensens teman är kontakter, korpusar och variation. 

Plenumföreläsare på konferensen är 

Antti Kamunen (Uleåborgs universitet) 
Peter Slomanson (Tammerfors universitet) 
Camilla Wide (Åbo universitet) och 
Bodo Winter (University of Birmingham)          

På programmet står plenarföreläsningar, workshops, sektionsföredrag och en postersession. I tillägg organiserar Suomen kielitieteellinen yhdistys en paneldiskussion och Langnet-nätverk ett möte mellan handledare och doktorander. Läsårets inofficiella tema är att mötas – efter en lång distansperiod är det speciellt värdefullt att man kan träffa sina kollegor och fika med dem.   

Sektions- och posterföredrag får handla om andra ämnen än konferensens teman. Vi ber dig att skicka in abstrakt av sektions- och posterföredrag samt workshops senast 3.3.2022 via konferensens webbsida. Detaljerade instruktioner för skrivande av abstrakt finns på vår webbsida: https://sites.utu.fi/ktp2022/sv/

Programmets huvudsakliga språk är finska, svenska och engelska, men även föredrag på andra språk är välkomna. 

Vi ses i maj! 

På uppdrag av organisationskommittén för Språkvetenskapsdagar 2022 

Terhi Amberla
Angela Bartens
Rebecka Heinonen
Eeva Herrala
Emmi Hynönen
Ilmari Ivaska
Klaus Kurki
Tommi Kurki (chair)
Hanna Lantto
Ida Meerto
Jenna Saarni
Minna Seppänen
Kukka-Maaria Wessman