XLVIII Språkvetenskapsdagarna

Åbo 12-14 maj 2022

Allmänt

Språkvetenskapsdagarna 2022 

Språkvetenskapsdagarna ordnades som närkonferens vid Åbo universitet 12–14.5.2022 med över 200 deltagare. Vi tackar alla som deltog för det lyckade evenemanget. Nästa år ses vi i Uleåborg!

XLVIII Språkvetenskapsdagarna ordnas 12–14.5.2022 som närkonferens vid Åbo universitet. Konferensens teman är Kontakter, korpusar och variation. Temat kan dock tolkas innehålla även andra teman så som mångfalden av forskningsämnen, forskningsföremål, teoretiska referensramar och metoder som representerar diversitet och variation inom forskning. Vi tar gärna emot förslag som berör dessa teman, men även förslag till andra språk- och översättningsvetenskapliga ämnen för sektions-, workshops- och posterföreläsningarna.

Plenumföreläsare på Språkvetenskapsdagarna i Åbo är Antti Kamunen (Uleåborgs universitet), Peter Slomanson (Tammerfors universitet), Camilla Wide (Åbo universitet) och Bodo Winter (University of Birmingham). På programmet står det vid sidan av plenar-, sektions-, workshops- och posterföreläsningarna en paneldiskussion som organiseras av Suomen kielitieteellinen yhdistys. Konferensen ordnas av Institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Åbo universitet och den stöds av Delingua, Forskarförbundet, Lingsoft, Sanako, Turva, Vetenskapliga samfundens delegation och Åbo stad.

Deadline för abstrakt är 15.3.2022. Besked om antagningen ges senast 30.3.2022. Anmälningen till Språkvetenskapsdagar är öppen 21.3–15.4.2022.

Obs! Den svenskspråkiga versionen av programmet har senast uppdaterats den 10.5. För att se den senaste versionen var så vänlig och kolla programmet på finska/engelska.