Ankomst och logi

Ankomst  

till Åbo

Helsingforstågen stannar vid Kuppis station som ligger ungefär en kilometer från konferensplatsen. Tammerforstågen anländer till huvudjärnvägsstationen som ligger ungefär 2,5 km från konferensplatsen. Tidtabellerna finns på www.vr.fi/sv. 

till konferensplatsen

Det finns begränsat med parkeringsplatser i området. På grund av det rekommenderar vi att man anländer till fots, med cykel eller använder kollektivtrafik.  

Många bussar som trafikerar lokalt stannar i närheten av konferensplatsen. De närmaste busshållplatserna är 65 Yliopisto (Tyks U-Sairaala) västerut och 115 Yliopisto (TYKS U-Sairaala) österut. Tidtabellerna och reseplaneraren finns på www.foli.fi/sv.

Logi

Inkvarteringsalternativ finns på https://kissmyturku.se/majoitus.