Data workshop

Före den egentliga konferensstarten ordnar vi en workshop onsdagen den 11 maj. Den handlar om automatiskt processering och visualisering av data. Vår plenumföreläsare Bodo Winter ansvarar för workshoppen och en mer detaljerad beskrivning av innehållet finns nedan. Workshoppens språk är engelska och den är gratis för alla som deltar i Språkvetenskapsdagarna. Deltagare tar med egen laptop som lämpar sig för R-programmering. Noggrannare instruktioner om nödvändiga programvaror meddelas före workshoppen. Workshoppen ordnas i samarbete med Langnet.

Data wrangling and data viz with R and the tidyverse 

This workshop teaches students how to use the tidyverse, R markdowns, and the ggplot2 package for effective data wrangling and data visualization. The workshop will be mostly hands-on, with materials and installation instructions provided two weeks before.