Täydennyskoulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyys on mahdollista suorittaa kahden vuoden aikana. Koulutus koostuu 30 opintopisteen (op) laajuisista opinnoista, joihin sisältyy sekä teoreettisia kurssimuotoisia opintoja (5-15 op), projektityö (5-15 op) että portfolio (5-15 op). Jokainen laatii opinnoilleen yksilöllisen, omaa johtajaksi kehittymistä tukevan etenemissuunnitelman, ja opinnot voi aloittaa joustavasti oman aikataulun mukaan.

Lean- ja laatukehittäjän koulutus on mahdollista suorittaa 1–2 vuoden aikana. Koulutettava laatii itselleen työ- ja elämäntilanteeseensa sopivan etenemistavan. Koulutusohjelma muodostuu teoreettisista kurssimuotoisista opinnoista ja ohjatusta projektityöstä ja se toteutetaan osana Turun yliopiston Medimerc-johtamiskoulutusta.