Tietosuojailmoitus

​Käsittelyn tarkoitus
Medimerc-johtamiskoulutus järjestää yliopistollista ammatillista jatkokoulutusta ja maksullista täydennyskoulutusta. Tätä tarkoitusta varten Medimercillä on käytössä kurssinhallinta-, opiskelija- ja palauterekisterit. Kurssinhallinta‐ ja opiskelijarekisteriä käytetään opiskelijaluettelona, johon liittyy kursseille ilmoittautuneiden opiskelijoiden ilmoittautumistietojen, kurssimaksujen ja opintosuoritusten arkistointi, seuranta ja käsittely sekä todistusten laadinta. Palauterekisteriin tallennetaan kurssipalautelomakkeella annetut tiedot. Rekistereistä laaditaan yhteenvetoja ja tilastoja, minkä lisäksi tietoja käytetään suunnitteluun, seurantaan ja toiminnan kehittämiseen.

Käsittelyperuste
Käsittely perustuu yliopistolaissa asetettuun yliopiston tehtävään ja sen toteuttamiseen yleisen edun nimissä.

Yhteystiedot

KÄYNTIOSOITE:
Medisiina C
Kiinamyllynkatu 10 C, 1. kerros
huone B120

POSTISOITE:
Medimerc
Medisiina C, Kiinamyllynkatu 10 C, 1.krs
20520 Turku

Puh. 029 450 2893, medimerc(a)utu.fi

Henkilötietoryhmät

 • kurssilaisen henkilö‐ ja yhteystiedot
 • kurssilaisen työnantajan yhteystiedot
 • kurssilaisen ammattitiedot
 • kurssilaisen erikoistumiskoulutustiedot
 • kurssilaisen mentorin nimi ja yhteystiedot
 • ilmoittautumistiedot
 • kurssilaisen maksutiedot
 • opintosuoritukset

Henkilötietolähteet

 • ilmoittautumistiedot Medimerc-johtamiskoulutuksen sähköisistä kurssien ilmoittautumislomakkeesta Webropolista, johtamis- ja laatukoulutuksiin rekisteröitymislomakkeesta sekä uutiskirjeen tilauslomakkeesta
 • ilmoittautumistiedot työnantajan sähköpostitse tekemästä ilmoituksesta koulutukseen osallistujista
 • kurssilaisen opintosuoritustiedot toimiston kokoamana tietona läsnäololistoista, Moodle-oppimisympäristöstä tai sovituista suorituksista sekä opettajilta
 • kurssilaisen yhteystietojen muutokset kurssilaisen oman ilmoituksen mukaan
 • kursseille ilmoittautuneiden Turun yliopiston opiskelijoiden opiskeluoikeus tarkistetaan yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä
 • vastaajan tiedot oman ilmoituksen mukaan kurssipalautelomakkeesta, joka voi olla sähköinen Webropol-lomake tai manuaalisesti täytettävä paperilomake

Säilytysaika
Henkilötietojen säilytysajassa noudatamme yliopiston arkistonmuodostussääntöä.

Henkilötietojen vastaanottajat

 • tietoja opintosuorituksista työnantajalle silloin, kun työnantaja on koulutuksen maksaja
 • opintorekisteriote opiskelijalle itselleen pyydettäessä
 • osallistumistieto ja laskutustieto Certialle, joka suorittaa laskutusoperaatiot yliopiston alihankkijana

Mahdolliset siirrot kolmansiin maihin
Ei luovuteta.

Tietojen julkisuus ja salassapito
Tietojen salassapito määräytyy opintotietojen tietosuojakäytännesääntöjen mukaisesti. https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Korkeakoulujen+opintotietojen+tietosuojan+kaytannesaannot

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet
Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla: http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx