MEDIMERC - JOHTAMISEN PARANTAJA.

Ajankohtaista:

’Muutoksen johtaminen terveydenhuollossa’ on syksyn ensimmäinen Medimerc -kurssi. Koulutuspäivät ovat 8.9. ja 15.9. klo 12.30-16.00, kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Kurssi oli edellisellä toteutuskerralla pidetty; ’kurssin vetäjä oli mukaansa tempaava ja inspiroiva luennoitsija’; ’kurssi herätti pohdiskelemaan omaa työyhteisöä ja sen muutostarpeita’.

Jos olet kiinnostunut arjen henkilöstöjohtamisesta, työajan käyttämistä ja työyhteisötaidoista, ilmoittaudu Tiimityöstä henkilöstöjohtamiseen’ –kurssille. Kurssilla käydään tiimityön hyötyjä läpi hyvin konkreettisesti ja perehdytään työlainsäädännön keskisimpiin osa-alueisiin. Koulutuspäivät ovat 22.9. ja 27.9. klo 12.30–16.00, kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

Syksyn 2022 kurssien tarkempien kuvausten yhteydessä on ohjeet kursseille ilmoittautumiseen.

Koulutus erikoistuvia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä kouluttaville: Kehity käytännön lääkäri-/ hammaslääkärikouluttajana. Kokonaisuuteen kuuluu kolme lähiopetuspäivää: 7.9., 6.10. ja 16.11. kaikkina päivinä klo 8.30-15.30. Kuhunkin päivään liittyy ennakkotehtäviä ja itsenäistä opiskelua, lähiopetuspäiviin sisältyy keskustelua ja pienryhmätyöskentelyä. Koulutusryhmään on vielä muutama paikka vapaana. Paikkoja voi kysellä osoitteesta medimerc@utu.fi

 

Kurssiesite issuu-versiona:  syksyn 2022 kurssiesite

Kurssit syksyllä 2022

Muutoksen johtaminen terveydenhuollossa

8.9. ja 15.9.2022, molempina päivinä klo 12.30–16.00.

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena Turun yliopistolla.

Käytännön tiedustelut: Suunnittelija Raija Lietzén, medimerc(a)utu.fi

KOULUTTAJAT:

Anna Arola-Järvi, YTM, psykoterapeutti, aluejohtaja, YTHS

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ:

Organisaation kannalta ratkaisevaa on sen kyky toteuttaa muutoksia niin, että saavutetaan haluttu lopputulos. Muutos on johtamistyön ydinasia: se erottaa johtamisen ja pelkän hallinnoimisen toisistaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kompleksisessa toimintaympäristössä muutosvauhti on kova, tutut toimintatavat eivät uusissa tilanteissa välttämättä toimi ja usein päätöksiäkin on tehtävä vajavaisin tiedoin.

Kurssin jälkeen osallistuja tunnistaa asioiden johtamisen, ihmisten johtamisen ja itsensä johtamisen merkityksen muutostilanteissa. Hän osaa määritellä muutoksen johtamisen vaiheet sekä vertailla ja suunnitella muutosta edistäviä toimintatapoja. Osallistuja osaa analysoida omaa käyttäytymistään ja muiden käyttäytymistä muutoksessa ja soveltaa oppimaansa lisätäkseen motivaatiota ja itseohjautuvuutta. Osallistuja osaa perustella, miksi innostunut työntekijä on tyytyväistä työntekijää parempi, ja miksi muiden johtaminen on mahdollista vain, jos osaa johtaa itseään.

KOHDERYHMÄ:

Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja alan esimiestehtävissä toimiville sekä Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme.

TOTEUSTUSTAVAT JA ARVIOINTI:

Luennot ja tehtävät. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssipäiviin sekä kirjallisten tehtävien suorittamista hyväksytysti. Kurssilta kerätään palaute.

KURSSIMAKSU:

300 euroa (+ alv 24%)

ILMOITTAUTUMINEN:

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään 24.8.2022

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat Peppi-opintotietojärjestelmän kautta:  linkki ilmoittautumiseen

Täydennyskouluttautujat ilmoittautuvat Webropolin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/S/FDDFFD4C016B7AD6

PERUUTTAMINEN:

Jos et voikaan osallistua kurssille, peruuta osallistumisesi alla näkyvän linkin kautta.

Linkki peruutuslomakkeeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/017DD71912E62761

Tiimityöstä henkilöstöjohtamiseen

22.9. ja 27.9.2022, molempina päivinä klo 12.30–16.00.

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena Turun yliopistolla.

Käytännön tiedustelut: Suunnittelija Raija Lietzén, medimerc(a)utu.fi

KOULUTTAJAT:

Heikki Lukkarinen, dosentti, toimialuejohtaja, VSSHP

Marianne Leskinen, neuvottelupäällikkö, VT, Helsingin kaupunki

Kristiina Uutela, neuvottelupäällikkö, VSSHP

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ:

Käytännönläheisellä kurssilla käsitellään arjen henkilöstöjohtamista, työajan käyttämistä ja työyhteisötaitoja. Tiimityön hyötyjä käydään läpi hyvin konkreettisesti.
Kurssin jälkeen osallistuja osaa kuvata esimiestyöhön liittyvät työlainsäädännön keskeisimmät osa-alueet ja kiinnittää huomiota tyypillisiin työoikeudellisiin ongelmatilanteisiin. Hän tunnistaa erilaisia tilanteita työpaikan arjessa ja tietää, miten niitä viedään käytännössä eteenpäin. Lisäksi osallistuja osaa kuvailla intuitiivisen päättelyn hyötyjä ja sudenkuoppia ja rohkaistuu pohtimaan omaa työuraansa. Hän osaa käyttää haastavien tilanteiden ratkaisuina toimivia prosesseja, sisäisiä ohjeita ja työlainsäädäntöä.

KOHDERYHMÄ:

Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja alan esimiestehtävissä toimiville sekä Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme.

TOTEUSTUSTAVAT JA ARVIOINTI:

Luennot ja tehtävät. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssipäiviin sekä kirjallisten tehtävien suorittamista hyväksytysti. Kurssilta kerätään palaute.

KURSSIMAKSU:

300 euroa (+ alv 24%)

ILMOITTAUTUMINEN:

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään 8.9.2022

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat Peppi-opintotietojärjestelmän kautta:  linkki ilmoittautumiseen

Täydennyskouluttautujat ilmoittautuvat Webropolin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/S/C50373046DC8255D

PERUUTTAMINEN:

Jos et voikaan osallistua kurssille, peruuta osallistumisesi alla näkyvän linkin kautta.

Linkki peruutuslomakkeeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/017DD71912E62761

Ajankäytön hallinnalla hyvinvointiin

13.10 ja 26.10.2022, molempina päivinä klo 12.30–16.00.

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena Turun yliopistolla.

Käytännön tiedustelut: Suunnittelija Raija Lietzén, medimerc(a)utu.fi

KOULUTTAJA:

Tiina Tuominen, PsT, Psykologi, Opintopsykologi, Kognitiivinen psykoterapeutti, Turun yliopisto, Turun Pääasia Oy.

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ:

Kurssi tarjoaa käytännön vinkkejä ja konkreettisia keinoja oman työn johtamiseen, kuormituksesta selviytymiseen ja työelämässä jaksamiseen. Kurssilla haetaan vastauksia siihen, mikä tai kuka vie aikaa ja miten onnistuisimme priorisoimaan tärkeitä asioita.

Kurssin jälkeen osallistuja osaa etsiä ratkaisuja omiin haasteisiinsa ja rakentaa läpikäytävistä ajatuksista ja opeista itselleen sopivan tietopohjan. Osallistuja saa apuvälineitä itsetuntemukseen ja sitä kautta omien vahvuuksien ymmärtämiseen. Omien ajatusten, stressin ja ajankäytön haasteiden yhteydet omalla kohdalla selkeytyvät. Ajatusten, tunteiden ja tekemisen väliset yhteydet kirkastuvat. Lisäksi osallistuja saa keinoja, joiden avulla omaa toimintaa voi ohjata paremmin kohti tavoitteita ja tärkeitä päämääriä.

Kurssin keskeisiä teemoja ovat:

  • itsetuntemus
  • ajankäytön ja arjen hallinta
  • kognitiivinen ergonomia
  • päätöksenteko
  • hyvinvointi

KOHDERYHMÄ:

Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja alan esimiestehtävissä toimiville sekä Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme.

TOTEUSTUSTAVAT JA ARVIOINTI:

Luennot ja tehtävät. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssipäiviin sekä kirjallisten tehtävien suorittamista hyväksytysti. Kurssilta kerätään palaute.

KURSSIMAKSU:

300 euroa (+ alv 24%)

ILMOITTAUTUMINEN:

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään 29.9.2022.

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat Peppi-opintotietojärjestelmän kautta:  linkki ilmoittautumiseen

Täydennyskouluttautujat ilmoittautuvat Webropolin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/S/6A10E06988B50D00

PERUUTTAMINEN:

Jos et voikaan osallistua kurssille, peruuta osallistumisesi alla näkyvän linkin kautta.

Linkki peruutuslomakkeeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/017DD71912E62761

Terveys- ja sosiaalipolitiikka

27.10 ja 3.11.2022, molempina päivinä klo 12.30–16.00.

Kurssi toteutetaan etäopetuksena.

Käytännön tiedustelut: Suunnittelija Raija Lietzén, medimerc(a)utu.fi

KOULUTTAJAT:

Mikko Niemelä, VTT, Turun yliopisto

Katri Aaltonen tutkijatohtori (Suomen Akatemia), FaT, Turun yliopisto

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ:

Kurssilla käydään läpi terveys- ja sosiaalipolitiikan keskeisiä kysymyksiä kuten sitä, millainen on terveyspolitiikan ja sosiaalipolitiikan välinen suhde, millaisia järjestämis- ja rahoitusvaihtoehtoja terveydenhuollolla on sekä millä tavoin suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on kehittynyt kansainvälisesti vertaillen.

Oppimistavoitteena on perehdyttää osallistuja terveys- ja sosiaalipolitiikan toimintaan Suomessa. Kurssin jälkeen osallistuja osaa kuvata sosiaali- ja terveyspolitiikan harjoittamisen erilaisia vaihtoehtoja, suomalaisen terveyspolitiikan historiaa ja tulevaisuuden haasteita.

KOHDERYHMÄ:

Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja alan esimiestehtävissä toimiville sekä Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme.

TOTEUSTUSTAVAT JA ARVIOINTI:

Luennot ja tehtävät. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssipäiviin sekä kirjallisten tehtävien suorittamista hyväksytysti. Kurssilta kerätään palaute.

KURSSIMAKSU:

300 euroa (+ alv 24%)

ILMOITTAUTUMINEN:

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään 4.5.

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat Peppi-opintotietojärjestelmän kautta:  linkki ilmoittautumiseen

Täydennyskouluttautujat ilmoittautuvat Webropolin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/S/48BCB5D1DA631A98

PERUUTTAMINEN:

Jos et voikaan osallistua kurssille, peruuta osallistumisesi alla näkyvän linkin kautta.

Linkki peruutuslomakkeeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/017DD71912E62761

Terveystaloustiede

7.12. ja 14.12.2022, molempina päivinä klo 12.30–16.00.

Kurssi toteutetaan etäopetuksena.

Käytännön tiedustelut: Suunnittelija Raija Lietzén, medimerc(a)utu.fi

KOULUTTAJAT:

Mika Kortelainen, professori, TY

Juha Laine, työelämäprofessori, TY ja Real World Data

Henri Salokangas, tutkijatohtori, TY ja erikoistutkija, THL

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ:

Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistuja terveystaloustieteen perusteisiin. Niihin sisältyvät sekä terveydenhuollon menoihin ja rahoitukseen että terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointiin liittyvät keskeiset kysymykset. Osallistuja oppii analysoimaan ja arvioimaan terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa ja vaikuttavuutta taloustieteen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan terveydenhuoltojärjestelmiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointia.

KOHDERYHMÄ:

Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja alan esimiestehtävissä toimiville sekä Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme.

TOTEUSTUSTAVAT JA ARVIOINTI:

Luennot ja tehtävät. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssipäiviin sekä kirjallisten tehtävien suorittamista hyväksytysti. Kurssilta kerätään palaute.

KURSSIMAKSU:

300 euroa (+ alv 24%)

ILMOITTAUTUMINEN:

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään 4.5.

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat Peppi-opintotietojärjestelmän kautta:  linkki ilmoittautumiseen

Täydennyskouluttautujat ilmoittautuvat Webropolin kautta:

https://link.webropolsurveys.com/S/B09F63399B6C72E9

PERUUTTAMINEN:

Jos et voikaan osallistua kurssille, peruuta osallistumisesi alla näkyvän linkin kautta.

Linkki peruutuslomakkeeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/017DD71912E62761

Medimerc

Asiakaspalveluaikamme ovat maanantaisin klo 14-15.30 ja tiistaisin klo 8-10 (Medisiina C, huone B120).

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutusta

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on toteuttanut moniammatillista Medimerc -johtamiskoulutusta vuodesta 2008 lähtien. Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä muille alan esimiestehtävissä työskenteleville. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme. Voit suorittaa yksittäisiä kursseja tai laajemman (30 op) sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden kokonaisuuden.

Onko sinulla kysyttävää johtamisopinnoista, portfoliosta tai projektityöstä? Tervetuloa juttelemaan Medimercin uuteen Medisiinan toimipisteeseen (Medisiina C:n pääaulasta vasemmalle, huone B120, 1.kerros). Asiakaspalveluaikamme ovat maanantaisin klo 14-15.30 ja tiistaisin klo 8-10. Käy kurkkaamassa myös: Ohjeet erikoistumiskoulutukseen kuuluvan projektityön ja johtamisportfolion tekemiseen.