MEDIMERC - JOHTAMISEN PARANTAJA.

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutusta

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on toteuttanut moniammatillista Medimerc -johtamiskoulutusta vuodesta 2008 lähtien. Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä muille alan esimiestehtävissä työskenteleville. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme. Voit suorittaa yksittäisiä kursseja tai laajemman (30 op) sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden kokonaisuuden.

Syksyn 2021 esite on luettavissa Issuu-versiona: KURSSIESITE2021

Kevään 2022 kurssitarjonta on julkaistu 28.10.2021: KURSSITARJONTA2022

Syksyn 2021 ja kevään 2022 kurssitarjonta

Virtaa viestintään–viestintätaitoja sosiaali- ja terveysjohtajille, syksy -21

24.11. ja 8.12.2021, molempina päivinä klo 12.30-16.00

Kurssi on suunniteltu pidettäväksi pelkästään lähiopetuksena.

Käytännön tiedustelut: Opintosihteeri Laleh Korpimäki, medimerc(a)utu.fi

KOULUTTAJAT:

Ulla Järvi, FT, Suomen Tiedetoimittajain liitto ry

Ulla Ahlmén-Laiho, EL, kliininen opettaja, Turun yliopisto

Tuula Hakkarainen, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ:

Johtaminen on viestintää. Terveydenhuollon ja sosiaalialan organisaatioissa johtaminen edellyttää oman erikoisalan osaamisen lisäksi valmiuksia toimia monialaisissa verkostoissa. Ihmisten johtaminen on vuorovaikutustaitojen elinikäistä harjoittelua. Terveydenhuollon organisaatioilta edellytetään tulevaisuudessa paitsi lakisääteisten tiedotustehtävien hoitamista, myös uudenlaista markkinointia ja osaajien rekrytointia eri viestintäkanavia käyttäen. Kurssi haastaa osallistujia pohtimaan, miten sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojan voi sovittaa modernin julkisuuskuvan rakentamiseen tai miten toimia kriisin kohdatessa.

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee sekä terveydenhuollon että sosiaalialan johtajien ja esihenkilöiden toimintaympäristön viestintävaatimukset ja julkisuuden pelisäännöt. Hän osaa vertailla perinteisen ja sosiaalisen median toimintatapoja. Lisäksi osallistuja osaa tunnistaa ja arvioida tekijöitä maineenhallinnan taustalla. Viestinnän pelisääntöjen tuntemus vahvistaa omaa johtajuutta.

KOHDERYHMÄ:

Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja alan esimiestehtävissä toimiville sekä Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme.

TOTEUSTUSTAVAT JA ARVIOINTI:

Luennot ja tehtävät. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä sekä kirjallisten tehtävien suorittamista hyväksytysti. Kurssilta kerätään palaute.

KURSSIMAKSU:

300 euroa (+ alv 24%)

ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittaudu alla olevasta linkistä viimeistään 17.11.

Linkki ilmoittautumiseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/0090A9FEEDC069CF

PERUUTTAMINEN:

Jos et voikaan osallistua kurssille, peruuta osallistumisesi alla näkyvän linkin kautta.

Linkki peruutuslomakkeeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/504B20F16929981B

Vaikuttava vuorovaikutus asiantuntijatyössä, kevät -22

11.1. ja 1.2.2022, molempina päivinä klo 12.30-16.00

Kurssi toteutetaan vain lähiopetuksena.

Käytännön tiedustelut: Opintosihteeri Laleh Korpimäki, medimerc(a)utu.fi

KOULUTTAJAT:

Tuula Hakkarainen, FM, puheviestinnän yliopisto-opettaja, työnohjaaja,
Turun yliopisto, Kieli- ja viestintäopintojen keskus

Kaisa Louramo, FM, puheviestinnän yliopisto-opettaja, viestinnän
kouluttaja, Turun yliopisto, Kieli- ja viestintäopintojen keskus

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ:

Kurssin jälkeen osallistuja tunnistaa viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöitä etenkin
esittämisen näkökulmasta sekä omaa välineitä suunnitella ja esittää vuorovaikutteisen,
kuulijalähtöisen, vaikuttavan ja innostavan puheenvuoron. Lisäksi osallistuja syventää
käsitystään omasta vuorovaikutusosaamisestaan ja innostuu kehittämään sitä.

Kurssi edellyttää osallistujalta sekä aktiivista osallistumista että valmiutta jakaa ajatuksia
ja kokemuksia. Keskustelevan luennoinnin ohella pohdiskellaan yhdessä ja pienryhmissä
vuorovaikutuksen teemoja, harjoitellaan, havainnoidaan ja analysoidaan esityksiä sekä
jaetaan työskentelyn antia muulle ryhmälle. Kurssiin sisältyy kirjallinen ennakkotehtävä sekä
välitehtävä, joka on videoitava esitys.

KOHDERYHMÄ:

Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja alan esimiestehtävissä toimiville sekä Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme. Kurssi soveltuu Lean- ja laatukehittäjä -koulutukseen osallistuville.

TOTEUTUSTAVAT JA ARVIOINTI:

Luennot ja tehtävät. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä sekä kirjallisten tehtävien suorittamista hyväksytysti. Kurssilta kerätään palaute.

KURSSIMAKSU:

300 euroa (+ alv 24%)

ILMOITTAUTUMINEN:

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään 4.1.

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat Peppi-opintotietojärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen avataan pe 26.11.

Täydennyskouluttautujat ilmoittautuvat alla olevasta linkistä.

Linkki ilmoittautumiseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/7FCB8C0AD891B240

PERUUTTAMINEN:

Jos et voikaan osallistua kurssille, peruuta osallistumisesi alla näkyvän linkin kautta.

Linkki peruutuslomakkeeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/6058D853B6DC2E85

Lääketieteellinen päätöksenteko ja terveydenhuollon laadunhallinta, kevät -22

9.2. ja 2.3.2022, molempina päivinä klo 12.30–16.00.

Kurssi toteutetaan vain lähiopetuksena.

Käytännön tiedustelut: Opintosihteeri Laleh Korpimäki, medimerc(a)utu.fi

KOULUTTAJAT:

Iivo Hetemäki, LL, KHSHP

Heikki Laurila, DI, projektijohtaja, VSSHP

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ:

Kurssin tavoitteena on sekä saada osallistuja tarkastelemaan omaa päätöksentekoaan ja
sen virhelähteitä että antaa eväitä laadukkaaseen päätöksentekoon ja terveydenhuollon
laadunhallintaan.

Kurssin jälkeen osallistuja osaa nimetä työmuistin rajat ja tietää, miten diagnostista ajattelua
kannattaa niiden perusteella muokata. Lisäksi hän osaa hyödyntää todennäköisyyksiin
pohjaavan päättelyn periaatteita käyttäessään laboratoriotuloksia diagnostiikan tukena,
selittää tärkeimmät kognitiiviset vinoumat ja hyödyntää systemaattisen ajattelun keinoja
niiden välttämiseksi. Hän myös tunnistaa ympäristön kuormitustekijöiden vaikutukset
omaan kykyynsä tehdä päätöksiä, osaa nimetä lääketieteellisten päätösten virhelähteitä ja
tietää, miten näitä voisi vähentää laadukkaiden päätösten aikaansaamiseksi.

Lisäksi osallistuja tunnistaa laadun eri dimensioita ja elementtejä. Hän osaa arvioida, miten
toiminnan laatua voi suunnitella, kehittää ja johtaa oman työn, asiakkaan ja organisaation
näkökulmista.

KOHDERYHMÄ:

Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja alan esimiestehtävissä toimiville sekä Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme. Kurssi soveltuu Lean- ja laatukehittäjä -koulutukseen osallistuville.

TOTEUTUSTAVAT JA ARVIOINTI:

Luennot ja tehtävät. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä sekä kirjallisten tehtävien suorittamista hyväksytysti. Kurssilta kerätään palaute.

KURSSIMAKSU:

300 euroa (+ alv 24%)

ILMOITTAUTUMINEN:

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään 26.1.

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat Peppi-opintotietojärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen avataan pe 26.11.

Täydennyskouluttautujat ilmoittautuvat alla olevasta linkistä.

Linkki ilmoittautumiseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/C82D9B08D69B3CFB

PERUUTTAMINEN:

Jos et voikaan osallistua kurssille, peruuta osallistumisesi alla näkyvän linkin kautta.

Linkki peruutuslomakkeeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/6058D853B6DC2E85

Esimies työhyvinvoinnin johtajana, kevät -22

16.2.2022, klo 8.30–16.00

Kurssi toteutetaan vain lähiopetuksena.

Käytännön tiedustelut: Koulutussuunnittelija Raija Lietzén, medimerc(a)utu.fi

KOULUTTAJAT:

Marja-Liisa Portaankorva, ylilääkäri, psykoterapeutti, työnohjaaja, Kymsote

Olli-Pekka Lehtonen, LKT, dosentti, eMBA, konsultti

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ:

Työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeä osa esimiehen työtä. Kurssilla pohditaan
työhyvinvoinnin edellytyksiä yksilön, työyhteisön ja esimiehen näkökulmasta sekä
tarkastellaan terveydenhuollon ja ihmisten innostavaa johtamista.

Kurssin jälkeen osallistujalla on keinoja itsensä johtamiseen, esimiehen omaan hyvinvointiin
sekä työn kuormituksesta selviytymiseen. Hän osaa kuvailla työn mielekkyyttä, työn iloa
ja imua sekä sitoutumista työyhteisön tehtävään ja tarkoitukseen, sekä osaa arvioida, mitä
käytännön keinoja esimiehellä on näitä edistää.

KOHDERYHMÄ:

Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja alan esimiestehtävissä toimiville sekä Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme. Kurssi soveltuu Lean- ja laatukehittäjä -koulutukseen osallistuville.

TOTEUTUSTAVAT JA ARVIOINTI:

Luennot ja tehtävät. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille koulutuspäivänä sekä kirjallisten tehtävien suorittamista hyväksytysti.Kurssilta kerätään palaute.

KURSSIMAKSU:

300 euroa (+ alv 24%)

ILMOITTAUTUMINEN:

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään 2.2.

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat Peppi-opintotietojärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen avataan pe 26.11.

Täydennyskouluttautujat ilmoittautuvat alla olevasta linkistä.

Linkki ilmoittautumiseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/8351DE17C6511627

 

PERUUTTAMINEN:

Jos et voikaan osallistua kurssille, peruuta osallistumisesi tämän linkin kautta:

Linkki peruutuslomakkeeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/6058D853B6DC2E85

Kustannuslaskennan perusteet ja budjetointi, kevät -22

17.3. ja 31.3.2022, molempina päivinä klo 12.30-16.00

Kurssi toteutetaan ainoastaan lähiopetuksena.

Käytännön tiedustelut: Opintosihteeri Laleh Korpimäki, medimerc(a)utu.fi

KOULUTTAJAT:

Vesa Partanen, KTT, Turun Kauppakorkeakoulu

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ:

Kustannuslaskennan keskeinen tarkoitus on auttaa kustannusten hallinnassa sekä
vaihtoehtoisten toimintatapojen tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden analysoinnissa.
Hyvin suunnitelluilla laskentamalleilla saadaan hyödyllistä informaatiota päätöksenteon
tueksi ja voidaan tehdä laskelmia, jotka tarjoavat näkemyksen organisaatioiden toiminnan
kehittämiseen.

Kurssin jälkeen osallistuja osaa määritellä kustannuslaskennan keskeiset käsitteet ja selittää
suoritekohtaisen kustannuslaskennan toimintaperiaatteet. Lisäksi hän osaa analysoida,
miten kustannukset muodostuvat asiantuntijaorganisaatioissa ja julkishallinnossa prosessien
toteuttamisen seurauksena sekä ymmärtää, miten kustannuksiin voidaan vaikuttaa työssä
tehtävillä valinnoilla.

Kurssin jälkeen osallistuja myös hallitsee taloussuunnittelun ja talousarvion laadintatapojen
sekä budjetoinnin hyödyntämisen perusteet sekä osaa selittää, miten budjettia käytetään
organisaation toiminnan tukena ja kehittämisessä.

KOHDERYHMÄ:

Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja alan esimiestehtävissä toimiville sekä Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme.

TOTEUSTUSTAVAT JA ARVIOINTI:

Luennot ja tehtävät. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä sekä kirjallisten tehtävien suorittamista hyväksytysti. Kurssilta kerätään palaute.

KURSSIMAKSU:

300 euroa (+ alv 24%)

ILMOITTAUTUMINEN:

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään 10.3.

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat Peppi-opintotietojärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen avataan pe 26.11.

Täydennyskouluttautujat ilmoittautuvat alla olevasta linkistä.

Linkki ilmoittautumiseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/2E0E5D3EB50B51AF

PERUUTTAMINEN:

Jos et voikaan osallistua kurssille, peruuta osallistumisesi alla näkyvän linkin kautta.

Linkki peruutuslomakkeeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/6058D853B6DC2E85

Potilasturvallisuuden merimerkit erikoistuville, kevät -22

6.4. ja 20.4.2022, molempina päivinä klo 12.30–16.00.

Kurssi toteutetaan ainoastaan lähiopetuksena.

Käytännön tiedustelut: Koulutussuunnittelija Raija Lietzén, medimerc(a)utu.fi

KOULUTTAJAT:

Tuija Ikonen, erikoislääkäri, LT, potilasturvallisuuden professori, Turun
yliopisto ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Pohjanmaan hyvinvointialue

Tanja Eriksson, erikoislääkäri, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus,
Pohjanmaan hyvinvointialue

Minna Halinen, erikoislääkäri, HUS Akuutti

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ:

Kurssin jälkeen erikoistuva lääkäri osaa tunnistaa hoidon turvallisuuteen vaikuttavia
inhimillisiä ja systeemitekijöitä sekä arvioida potilaan hoitoprosessin riskejä ja soveltaa
menettelyjä, joilla suojaudutaan virheiltä tai opitaan vaaratapahtumista.

KOHDERYHMÄ:

Tämä kurssi on suunniteltu Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille.

TOTEUSTUSTAVAT JA ARVIOINTI:

Luennot ja tehtävät. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä sekä kirjallisten tehtävien suorittamista hyväksytysti. Kurssilta kerätään palaute.

ILMOITTAUTUMINEN:

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään 23.3.

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat Peppi-opintotietojärjestelmän kautta.
Myös osallistumisen mahdollinen peruuttaminen Pepin kautta. Ilmoittautuminen avataan pe 26.11.

Kriisitilanteiden johtaminen – varautumisesta jälkihoitoon, kevät -22

18.5.2022, klo 8.30–16.00.

Kurssi toteutetaan ainoastaan lähiopetuksena.

Käytännön tiedustelut: Opintosihteeri Laleh Korpimäki, medimerc(a)utu.fi

KOULUTTAJAT:

Marko Rostedt, pelastuspäällikkö, Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos

Markus Laine, rikosylitarkastaja, Lounais-Suomen poliisilaitos

Sampsa Suomi, ensihoidon kenttäjohtaja ja kriisityön asiantuntija, EPLL

Mikael Mattila, suunnittelija, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

KURSSIN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ:

Kurssin jälkeen osallistuja osaa kuvata, miten mahdollisia kriisi-, häiriö- ja poikkeustilanteita
johdetaan turvallisesti ja tehokkaasti sekä selittää, miten niiden henkinen jälkihoito toteutetaan.
Osallistuja myös ymmärtää erilaisten turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien tärkeyden
sekä niiden käytännön merkityksen onnettomuustilanteiden hallinnassa.

Asioita käydään läpi useilla kriisitilanteiden käytännön esimerkeillä, jotka auttavat saatujen
tietojen ja taitojen hyödyntämistä käytännön työssä. Lisäksi osallistuja osaa tunnistaa oman
työyksikön varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä kehittämiskohteita.

KOHDERYHMÄ:

Koulutuksemme on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille ja alan esimiestehtävissä toimiville sekä Turun yliopistossa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille. Myös muiden alojen edustajat ovat tervetulleita kursseillemme.

TOTEUSTUSTAVAT JA ARVIOINTI:

Luennot ja tehtävät. Hyväksyminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille molempina koulutuspäivinä sekä kirjallisten tehtävien suorittamista hyväksytysti. Kurssilta kerätään palaute.

KURSSIMAKSU:

300 euroa (+ alv 24%)

ILMOITTAUTUMINEN:

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään 4.5.

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit ilmoittautuvat Peppi-opintotietojärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen avataan pe 26.11.

Täydennyskouluttautujat ilmoittautuvat alla olevasta linkistä.

Linkki ilmoittautumiseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/8BAFD70A89F56909

PERUUTTAMINEN:

Jos et voikaan osallistua kurssille, peruuta osallistumisesi alla näkyvän linkin kautta.

Linkki peruutuslomakkeeseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/6058D853B6DC2E85

Koulutuskokonaisuudet

AJANKOHTAISTA:

  • Yliopiston ohjeistuksen mukaisesti toteutamme syksyn kurssit lähiopetuksena. Kursseille Terveydenhuollon arkivaikuttavuuden arviointi ja edistäminen ja Asiakaslähtöisyys terveydenhuollossa voit osallistua myös Porin tai Vaasan keskussairaalassa. Katso tarkemmin kurssisivu.
  • Ohjeita erikoistumiskoulutukseen kuuluvan projektityön ja johtamisportfolion tekemiseen löydät tästä.

 

Tilaamalla uutiskirjeen saat ajankohtaiset tiedot Medimerc-johtamiskoulutukseen liittyvistä kursseista 3 kertaa vuodessa.

Tilaa uutiskirje