Haastattelujen keruu

Kerro kokemuksiasi köyhyydestä!

Keräsimme syksyllä 2022 kirjoituksia nuorten kokemasta arkipäivän köyhyydestä. Kirjoituksia tuli 84. Ne sisälsivät kiinnostavia ja tärkeitä havaintoja ja antoivat aiheen kerätä vielä haastatteluaineiston. Nyt keräämme haastatteluja köyhyyttä kokeneilta 15-23 -vuotiailta nuorilta. Keräämme haastattelut 1.9.2023 –30.6.2024. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä nuorten köyhyydestä Suomessa.

Osallistu haastatteluaineiston keruuseen ja tule haastateltavaksi!

Saat määrittää itse, mitä kerrot haastattelussa. Meillä on kuitenkin muutamia kysymyksiä, joiden avulla voit valmistautua haastatteluun:

 •  Mitä köyhyys sinulle tarkoittaa?
 •  Mikä on se joukko / yhteisö / porukka, johon koet kuuluvasi tai johon haluaisit kuulua?
 • Miten paljon koet voivasi vaikuttaa omaan tilanteeseesi?
 • Kiinnostaako sinua vaikuttaa yhteiskunnallisesti tai omassa elinpiirissä jotenkin?
 • Mitkä asiat, tavarat tai tekemiset ovat sinulle merkityksellisiä?
 • Missä tilanteissa et tunne olevasi köyhä?
 • Mikä auttaa sinua jaksamaan silloin, kun on vaikeaa?
 • Mitä odotat ja toivot tulevaisuudeltasi?

Haastattelu tehdään sopimukseen lähihaastatteluna tai etähaastatteluna. Haastattelu kestää puolesta tunnista tuntiin. Arvostamme käyttämääsi aikaa. Kiitokseksi panostuksestasi saat halutessasi pienen kiitoslahjan tutkimukseen osallistumisesta.

Jos kiinnostuit, lue tiedote alta ja ota sitten yhteyttä Anna-Maria Isolaan (anna-maria.isola@utu.fi tai p. 046 810 3877) tai Toni Rajalaan (toni.j.rajala@utu.fi) tai ilmoittaudu allaolevan linkin kautta.

Linkki haastatteluihin ilmoittautumista varten: https://redcap.utu.fi/surveys/?s=NFAM8N47TPMTAWKA

Tiedote osallistujille

Tiedote Nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -tutkimusaineiston keruuseen osallistuvalle

Pyydämme sinua osallistumaan Nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -tutkimushaastattelujen keruuseen. Arvostamme osallistumistasi, sillä nuorten kokemasta köyhyydestä heidän itsensä kertomanaan tiedetään melko vähän. Tavoitteenamme on tutkimuksen avulla löytää sellaisia keinoja, joilla voidaan vähentää ja lievittää nuorten kokemaa köyhyyttä. Haastattelut kerätään 1.9.2023 –30.6.2024.

Saat määrittää itse, mitä kerrot haastattelussa. Meillä on muutamia kysymyksiä, joiden avulla voit valmistautua haastatteluun. Ne ovat:

 •  Mitä köyhyys sinulle tarkoittaa?
 •  Mikä on se joukko / yhteisö / porukka, johon koet kuuluvasi tai johon haluaisit kuulua?
 • Miten paljon koet voivasi vaikuttaa omaan tilanteeseesi?
 • Kiinnostaako sinua vaikuttaa yhteiskunnallisesti tai omassa elinpiirissä jotenkin?
 • Mitkä asiat, tavarat tai tekemiset ovat sinulle merkityksellisiä?
 • Missä tilanteissa et tunne olevasi köyhä?
 • Mikä auttaa sinua jaksamaan silloin, kun on vaikeaa?
 • Mitä odotat ja toivot tulevaisuudeltasi?

Lisäksi kysymme taustatietoina ikääsi, sukupuoltasi ja asuinpaikkakuntasi tyyppiä. Taustakysymiin vastaaminen on vapaaehtoista.

Olemme keränneet tähän tiedotteeseen asioita, jotka sinun on hyvä tietää ennen kuin annat suostumuksen haastatteluun. Luettuasi tämän tiedotteen voit antaa suostumuksesi erillisellä lomakkeella

 • haastattelusi tallettamiseksi ja / tai
 • anonymisoidun haastattelusi arkistoinniksi Tietoarkistoon

Haastattelu tehdään toivomassasi haastatteluun sopivassa paikassa tai haastattelijan ehdottamassa, sinulle sopivassa paikassa. Haastattelu voidaan tehdä myös etähaastatteluna tietoturvallista verkko-ohjelmaa käyttäen. Tutkimushaastattelut tallennetaan. Äänitallenteet muunnetaan tekstimuotoon haastattelujen jälkeen. Äänitallenteet tuhotaan sen jälkeen, kun ne on muunnettu tekstimuotoon.

Kun annat suostumuksen, nimesi muodostaa henkilötietorekisterin. Rekisteri tuhotaan 30.6.2024 mennessä. Voit lukea henkilötietojesi käsittelystä täällä:  Tutkimushaastatteluja koskeva tietosuojaseloste

Emme kysy sinulta esimerkiksi diagnoosejasi tai muita arkaluontoisia tietoja. Haastattelusi saatat kuitenkin kertoa henkilökohtaisia asioita. Käsittelemme niitä luottamuksellisesti. Haastattelutallennetta käsittelevät vain hankkeen tutkijat eli Anna-Maria Isola ja Toni Rajala sekä salassapitosopimuksen allekirjoittanut palveluntarjoaja, joka muuttaa haastattelut tekstimuotoon. Kun haastattelut ovat tekstimuodossa, poistamme haastattelusta sinua ja kolmansien osapuolten (esimerkiksi sukulaisiasi, opettajiasi, työntekijöitäsi) nimet. Samalla karkeistamme haastattelusta sellaiset tiedot, jotka saattaisivat lisätä tunnistettavuuttasi. Automerkin kohdalla karkeistus tarkoittaa, että vaihdamme automerkin kohdalle sanan “auto”. Diagnoosin, esimerkiksi adhd:n, muutamme yleisemmälle tasolle esimerkiksi ”neurokirjon ominaisuudeksi”. Tavanomaisesta poikkeavasta sukupuolisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta kertovasta nuoresta kirjoitamme ”sateenkaarinuorena”. Käsittelemme antamiasi tietojasi niin, että sinua ei voi niistä myöhemmin tunnistaa.

Sinulla on mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta niin kauan kuin henkilörekisteri on olemassa eli 30.6.2024 saakka. Jos haluat vetäytyä tutkimuksesta ennen 30.6.2024, poistamme henkilötietosi ja haastattelusi. Sinulla on myös mahdollisuus pyytää sinua koskevat tiedot katsottavaksesi. Voi antaa luvan tekstimuotoon muutetun, anonymisoidun ja karkeistetun haastattelun arkistoinnista Tietoarkistoon. Jos et ole antanut lupaa haastattelun arkistoimiseksi, haastattelusi tuhotaan tutkimuksen päätyttyä mutta kuitenkin viimeistään 31.12.2032.

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastatteluun osallistumisellasi ei ole seurauksia mahdollisiin palveluihisi ja etuuksiisi. Jos olet alaikäinen ja haastattelun antaminen askarruttaa sinua, voit jutella osallistumisesta vanhempiesi tai muiden luotettavien aikuisten kanssa. Jos haluat, voit keskustella myös kanssamme. Jos haastattelun antamisesta tai tutkimukseen osallistumisesta seuraa ikäviä tai ahdistavia tuntemuksia, ole yhteydessä Anna-Maria Isolaan.

Arvostamme käyttämääsi aikaa. Muistoksi haastattelusta annamme muistivihon ja kynän.

Voit seurata tutkimuksen etenemistä ja lukea kotimaisista ja kansainvälisistä tieteellisistä sekä yleistajuisista julkaisuista Nuorten arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -verkkosivuilta (sites.utu.fi/nuortenkokemuksiakoyhyydesta)

 

Anna-Maria Isola

Vastuullinen tutkija

Turun yliopisto

anna-maria.isola@utu.fi

046 8103877

 

Toni Rajala

Väitöskirjatutkija

Turun yliopisto

toni.j.rajala@utu.fi