Publications

Publications

The list of publications


Doctoral theses graduated from the programme

Tuominen L. 2023. Empowering education in patients with colorectal cancer. Annales Universitatis Turkuensis. Sarja – ser. D osa – tom. 1733. Medica – Odontologica. University of Turku, Turku.

Järvinen M. 2020. Support of oral self-care, especially among patients with periodontitis – The role of dental hygienists and dental nurses. Annales Universitatis Turkuensis. Series Medica-Odontologica D 1482. University of Turku, Turku.

Zhao FF. 2019. The diabetes-related self-care activities of people with type 2 diabetes: their level and associated factors. Annales Universitatis Turkuensis. Series Medica-Odontologica D 1457. University of Turku, Turku.

Kesänen J. 2018. Empowering education in surgical care of patients with spinal stenosis. Annales Universitatis Turkuensis. Series Medica-Odontologica D 1343. University of Turku, Turku.

Virtanen H. 2015. Nursing students’ learning about an empowering discourse in patient education. Annales Universitatis Turkuensis. Series Medica-Odontologica D1207. University of Turku, Turku.

Siekkinen M. 2014. Quality of radiotherapy care by development of e-feedback knowledge. Annales Universitatis Turkuensis. Series Medica-Odontologica D1143. University of Turku, Turku.​

Sakellari E. 2014. Exploring the Impact of Mental Health Education on Adolescents´ Perceptions About Mental Health and Mental Illness. Improving community health. Annales Universitatis Turkuensis, Series Medica-Odontologica D 1133. University of Turku, Turku.

Ryhänen A. 2012. Internet-based breast cancer patient’s pathway as an empowering patient educational tool. Annales Universitatis Turkuensis, Series Medica-Odontologica D 1045. University of Turku. Turku.

Heikkinen K. 2011. Cognitively empowering internet-based patient education for ambulatory orthopaedic surgery patients. Annales Universitatis Turkuensis, Series Medica-Odontologica D 973. University of Turku. Turku.

Oranta O. 2011. Nurse-led interpersonal counselling for depressive symptoms in patients with myocardial infaction. Annales Universitatis Turkuensis, Series Medica-Odontologica D 986. University of Turku. Turku.

Klemetti S. 2010. Counselling on limited preoperative fasting in paediatric ambulatory tonsillectomy.  Annales Universitatis Turkuensis D 892. University of Turku

Johansson K. 2006. Empowering orthopaedic patients through education. Annales Universitatis Turkuensis, Series Medica-Odontologica D 728. University of Turku. Turku.


Master theses graduated from the programme

Virmajoki M. 2024. Potilasohjauksen johtaminen perusterveydenhuollossa : -hoitotyön johtajien näkökulma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Turku.


Kostylev A. 2023. Voimavaraistumista tukevan ohjauskeskustelun toteutuminen kirurgisten potilaiden arvioimana. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Turku.

Koskinen J. 2023. Ohjausinterventiot ja niiden vaikuttavuus kantasolusiirtohoidossa – systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Turku.

Karhuvaara R. 2023. Potilaslähtöisen ohjauksen toteuttaminen suuhygienistiopiskelijan kokemana. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Turku.


Richards M. 2022. Vastavalmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden opetus- ja ohjausosaaminen. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Turku.

Riuttaskorpi M. 2022. Voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen toteutuminen kirurgisessa hoitotyössä. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Turku.


Kivelä S. 2021. Aikuisten voimavaraistumista tukevat painonhallintainterventiot hoitajien toteuttamama – systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Turku.

Palmu H. 2021. Voimavaraistumista tukeva tiedollinen tuki ja sen yhteys minäpystyvyyteen, positiiviseen mielenterveyteen ja elämänlaatuun syöpäpotilailla. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Turku.

Pernica K. 2021. Health care professionals’ self-assessed competence in empowering patient education. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Turku.


Eskolin S-E. 2020. Voimavaraistumista tukevan ohjauskeskustelun toteutuminen ja tunteista keskustelu ohjauksessa. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Turku.

Simojoki I-S. 2020. Sairaanhoitajien ohjausosaaminen potilaan voimavaraistumista tukevassa ohjauskeskustelussa [Nurses competence in empowering discourse]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Hellen M. 2019. Alopecia areataa sairastavien kokemukset ja odotukset elämänlaatua tukevasta potilasohjauksesta. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Liljeroos S. 2019. Internet-pohjainen potilasohjaus rintasyöpäpotilaan voimavaraistumisen tukena. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Louhi T. 2019. Paikallaanolon tauottaminen osana yläkouluikäisten terveyden edistämistä. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Partanen l. 2019. Akuuttiin sydäninfarktiin sairastuneen potilaan ohjaus sairaalahoidon alkuvaiheessa sairaanhoitajien kuvaamana. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Sibakov P. 2018. Ohjausmateriaalin hyödynnettävyys ortopedisen leikkauspotilaan kokemana [Orthopedic patients’ experiences of the usefulness of education material]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Samola T. 2018. Asiakkaan terveydenlukutaito suunterveydenhuollossa [Health literacy of oral health care clients in Finland]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Honkonen A. 2017. Traumaperäinen kasvu interventioiden yhteydessä syöpäpotilailla: systemaattinen kirjallisuuskataus RCT-tutkimuksista [Posttraumatic Growth within Interventions in Cancer Patients: A Systematic Review of RCTs]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Kokkonen P. 2017. Assesment of secondary school pupils’ mental health needs. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku

Numanovic V. 2017. Äitiys- ja neuvolaterveydenhoitajien tieto raskaana olevan naisen ja neuvolaikäisen lapsen suun terveydestä [Finnish maternity clinic and child welfare clinic nurses’ knowledge about oral health during pregnancy and children under school age]. Turun ylipisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Nurminen M. 2017. Suun terveyden merkitys nuorille [Meaning of oral health to adolescents]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Nurmisto J. 2016. Kun maito ei riitä – näkemyksiä lastenneuvolan imetysohjauksesta [When milk supply is insufficient – perceptions of breastfeeding education in child health care]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku

Muurinen H. 2016. Ikääntyneen voimavaraistumista tukeva ohjaus päivystysosastolla kotiutumisen yhteydessä [Elderly peoples’ empowering patient education in emergency department]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Forsman M. 2015. Onnistunutta painonhallintaa etäohjauksella [Succesful weight management on distance counceling]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Heino S. 2014 Käsitekartta voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen menetelmänä – kirjallisuuskatsaus [A Concept Map as an Empowering Intervention of Patient Counseling – A literature review]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Liukkonen S. 2014. Vanhempien voimavaraistumista tukeva potilasohjaus suun terveydenhuollossa [Empowerment of parents to support patient education in oral health care]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Parisod H. 2014. Terveyspeli tupakoimattomuutta tukevan ohjauksen menetelmänä – yläkouluikäisten näkemyksiä Facebook- ja koulu-kyselyn välityksellä [Health game as a smoking preventive health education method – Views of adolescents via Facebook and school survey]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Ponkkonen H. 2014. Tyypin 1 diabetesta sairastavien potilaiden voimavaraistumista tukeva tieto hypoglykemiasta [Patients with type 1 diabetes empowering knowledge about hypoglycemia]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Lahti S. 2013. Terveydenhoitajaopiskelijoiden voimavaraistumista tukeva potilasohjaus suun terveydenhuollossa [Public health nurse students’ competence in empowering education discussion with baby family]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Myllykoski K. 2013. Selkäydinvammapotilaiden läheisten tiedolliset odotukset ja kokemukset tiedonsaannista [Burnout and it’s recognition from an Occupational Health Nurse’s point of view]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Oinas P. 2013. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen potilaan omaisen tiedonsaanti sairaalahoidon aikana [Access to Information by a Close Relative of a Stroke Patient During Hospital Treatment]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Otranen H. 2013. Seksuaalikasvatusohjelma nuorten terveyskasvatusmenetelmänä [Sex education program for young people as a method of health education]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Tasala L. 2013. Päiväkirurgisen potilaan voimavaraistumista tukeva ohjauskeskustelu [Empowering patient education discussion in day care surgery]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Toivonen M-T. 2013. Päiväkirurgisen potilaan voimavaraistumista tukeva tieto [Knowledge that supports empowerment of ambulatory surgery patient]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Tunturi N. 2013. Raskaana olevien naisten ja äitiysneuvolan työntekijöiden tiedot seulontatutkimuksista [Pregnant women and maternity clinic employee knowledge regarding prenatal screening]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Arifulla D. 2012. Kirurgisten potilasohjeiden laatu ja valmius tukea voimavaraistavaa potilasohjausta sekä infektioiden torjuntaan liittyvä sisältö [The quality and the capacity of the surgical patient education materials to support empowering patient education and the infection control related content].  Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Helajärvi-Tirri J. 2012. Tahdistimen saaneen potilaan tiedon tarve ja tiedon saanti [The knowledge expectations and received knowledge of patients who have had a pacemaker fitted]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Huhtala P. 2012. Vanhemmuutta tukevat tiedonlähteet[Information sources which supports the parents]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku

Koski-Pärnä K. 2012. Kuulokojepotilaan tiedonsaanti [Received Knowledge of Hearing Aid Patient]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Lusenius-Lüttjohann V. 2012. Lihavuusleikkaus potilaan näkökulmasta – tiedontarpeet ja muutokset elämään [Obesity Surgery in the Patients` Point of View -Information Needs and Change of Life]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Pesonen K. 2012. Suusyöpään sairastuneen potilaan tiedolliset odotukset sairauden eri vaiheissa [Oral cancer patients’ knowledge expectations at different stages of the disease]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Elo-Vuola H. 2011. Monikkoperheen tiedolliset odotukset raskausaikana – Mistä keskustellaan Internetin keskustelupalstalla? [The knowledge expectations of multiple birth families during pregnancy – What is being discussed on the Internet’s discussion forum?]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Luonsinen M. 2011. Ikääntyneiden alkoholinkäytön puheeksi ottaminen ja ohjaus [Screening older people’s alcohol use and alcohol-related counseling]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Paavilainen P. 2011. Terveysalan opiskelijoiden tietämys matkailijoiden sukupuolitaudeista ja seksuaalineuvonnasta [Nursing students` knowledge about sexually transmitted diseases and sexual counseling of travelers]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Väisänen S. 2011. Aikuisväestön tiedot sukupuolitaudeista [Adults knowledge on sexually transmitted diseases]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Kaukonen J. 2010. Päiväkirurgisessa kaihileikkauksessa olleiden iäkkäiden potilaiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta [Experiences of patient education of aged cataract patients in day surgery]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Pekonen A. 2010. Hoidon laatu keuhkosairauksien vuodeosastolla [The Quality of Care in department of pulmonary diseases]. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos. Turku.

Seutu A-M. 2010. Sairaanhoitajaopiskelijoiden potilasohjausosaaminen [Nursing Students’ Knowledge of Patient Guidance]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Suominen J. 2010. Astman omahoidon ohjaus ajanvarauspoliklinikalla – potilaan näkökulma [Patient education about self-management of asthma at outpatient clinics – patient perspective]. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Heino H. 2009. Sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden kokemukset pallolaajennuksen yhteydessä toteutuneesta ohjauksesta. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Henrichs A-C. 2009. Hoitotyön opiskelijoiden potilasohjauksen oppiminen – Hyvinvointi tv-hankkeessa. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Jaakonsaari M. 2009. Potilasohjauksen opetus hoitotyön koulutusohjelmassa – hoitotyön opettajien käsityksiä. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Jokinen E. 2009. Sairaanhoitajaopiskelijoiden potilasohjausosaaminen – näkökulmana voimavaraistumista tukeva potilasohjaus. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Kesänen J. 2009. Ikääntyvän päiväkirurgisen potilaan ja hänen läheisensä voimavaraistumista tukeva tieto. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Kättö T. 2009. Gynekologisen tähystyspotilaan ohjaus päiväkirurgiassa. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Puputti-Rantsi A. 2009. Isien tuen- ja tiedontarpeet isyydestä, odotusajasta ja synnytyksestä – perhevalmennus isyyteen kasvun tukena. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Ranta L. 2009. Hoitohenkilökunnalta saatu tiedollinen tuki syöpää sairastavan potilaan omaiselle – Esimerkkinä terveyskeskuksen vuodeosaston omaiset. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Suotunen T. 2009. Ortopedisen päivystyspotilaan tiedolliset odotukset ja tiedonsaanti. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Uusitalo M. 2009. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen potilaan tiedon tarve. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Ylenius K. 2009. Potilaiden oppimistarpeet päiväkirurgisen nenätoimenpiteen jälkeen. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Arvinen K. 2008. Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Kallava A. 2008. EEG -aikuispotilaan ohjaaminen ennen tutkimusta ja tutkimuksen aikana – hoitajan ja potilaan näkökulma. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Pajunen E. 2008. Eturauhassyöpää sairastavan miehen kokema sisäinen hallinta. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Virtanen J. 2008. Liikkumisresepti osana terveysneuvontaa – asiakkaiden kokemuksia. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Johansson S. 2007. Kirjallisen potilasohjeen vastaavuus aivovammapotilaiden ja heidän läheistensä tiedon odotuksiin hoidon alkuvaiheessa. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Kettu H. 2007. Päiväkirurgisen potilaan ohjaus sairaanhoitajan näkökulmasta.  Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Rantanen M. 2007. Potilasohjaus suun terveydenhuollossa suuhygienistin näkökulmasta. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Ali-Raatikainen P. 2006. Potilaiden käsityksiä kliinisfysiologisten tutkimusten kirjallisista potilasohjeista. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Huuhka P. 2006. Hoitajien käsitykset kehitysvammaisen asukkaan sisäisen hallinnan tukemisesta. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku

Kallio A. 2006. Lonkan tekonivelleikkauspotilaan tiedot preoperatiivisen ohjauksen jälkeen käsitekartalla kuvattuna. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Keituri T. 2006. Nuorten kokemukset painonhallinnan ohjauksesta erikoissairaanhoidossa. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Keränen K. 2006. Raskaudenkeskeytykseen tulevan naisen tiedontarve ja toteutunut tiedonsaanti. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Kivistö K. 2006.Voimavaraistava terveysneuvonta työterveyshoitajan työssä. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Manninen H & Riihimäki H. 2006. Keuhkoahtaumatautia sairastavan kotihappihoitopotilaan ohjaus potilaiden ja ohjaajien kokemana.  Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Mikkonen S. 2006. Voimavaraistava tieto ja sen lisääminen päiväkirurgisesta vaivasenluuleikkauksesta toipuessa. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Rauta S. 2006. Päiväkirurgista potilasta voimavaraistava tieto ja tiedollista voimavaraistumista edistävät ja estävät tekijät. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Siekkinen M. 2006. Potilaan Internet-ohjaukseen kohdistuvat tiedolliset odotukset sädehoitojakson aikana. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Anthoni A. 2005. Kouluterveydenhoitajien toteuttama painonhallinnan ohjaus ylipainoisille nuorille. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Hakala K-M. 2005. Sopeutujasta selviytyjäksi – Rintasyövän sairastaneiden naisten voimavaraistumiskokemukset hoitojen jälkeen ja ohjauksen yhteys koettuun voimavaraistumiseen. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Kallio T. 2005. Kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavan dialyysipotilaan tiedontarpeen kartoittaminen DPTT-mittarilla.  Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Kurikka T. 2005. Terveydenhoitaja verenpaineasiakkaan neuvojana – kyselytutkimus terveydenhoitajille. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Laine K-M. 2005. Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden ohjauksen omaksuminen ja itsehoidon toteuttaminen. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Peltomäki M. 2005. Nuorten näkemyksiä painonhallinnan ohjauksesta. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Ryhänen A. 2005. Potilaan ohjauksessa käytettävien kirjallisten potilasohjeiden arviointi diagnostisessa radiografiassa. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Viitamäki T. 2005. Vanhempien kokemuksia terveydenhoitajan kotikäynnistä. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Vikström L. 2005. Astmaa sairastavan tiedon tarpeet. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Välimäki T. 2005. Vanhempien kokemuksia terveydenhoitajan kotikäynnistä. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Aro A. 2004. Potilaan tiedontarpeet päiväkirurgisessa ponnistusinkontinenssileikkauksessa. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Kallio-Kökkö S. 2004. Äitien kokemuksia imetysohjauksen toteutumisesta äitiys- ja lastenneuvo loissa. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Lamberg M. 2004. Tehostettu neuvonta ja seuranta kohonneen verenpaineen lääkkeettöminä hoitomuotoina. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Nygren P. 2004. Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen jälkeinen terveyskäyttäytyminen ja elämänlaatu sekä leikkausta edeltävä potilasohjaus. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Arvela O. 2003. Obeesin odottajan terveyskäyttäytyminen ja kokemuksia vastaanottotoiminnasta. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Laapotti-Salo A. 2003. Iäkkään potilaan tieto omasta sairaudestaan ja hoidostaan. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Laiho R. 2003. Diagnostisen radiografian kirjallisten potilasohjeiden arviointi. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Ahonen O. 2002. Syöpään sairastuneen nuoren tiedon tarve ja kokemukset hoitoon osallistumisesta. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Ahonen O. 2002. Syöpään sairastuneen nuoren tiedon tarve ja kokemukset hoitoon osallistumisesta. Turun yliopisto.Hoitotieteen laitos. Turku.

Hovikoski K. 2002. Terveyttä koskeva tiedon- ja kontrollinhalu synnyttäneiden äitien näkökulmasta. Turun yliopisto.Hoitotieteen laitos. Turku.

Konsell O. 2002. Psykiatrisen potilaan tiedonsaanti kriisiosastolla. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Pasila B. 2002. Potilasopetus silmätautia sairastavan aikuispotilaan hallinnan edistäjänä. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.

Vahteristo S. 2002. Röntgenhoitajaopiskelijoiden potilasohjausvalmiudet opintojen loppuvaiheessa. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos. Turku.


Publications in University of Turku

  • Eskolin SE, Inkeroinen S, Riuttaskorpi M & Virtanen H (eds.). 2021. Terveyttä edistävä ohjaus. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A: 84/2021, Department of Nursing Science, University of Turku.
  • Rankinen S, Salanterä S, Virtanen H & Leino-Kilpi H (eds.). 2014. Empowering Patient Education Programme -Examples of Reviews Conducted in Education. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A: 71/2014, Department of Nursing Science, University of Turku.
  • Hupli M, Rankinen S & Virtanen H (eds.). Potilasohjauksen ulottuvuudet 2. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja A: 63/2012, Department of Nursing Science, University of Turku.

 


Partners Publications

Here you can find publications from other universities made in connection to Empowering Patient Education research programme.


​Linköping University, Sweden

Brynja Ingadóttir, PhD

Learning as a patient

All publications by Brynja Ingadóttir.


Linköping University, Sweden

Åsa Johansson Stark, PhD

Empowering knowledge and Quality of Recovery after hip or knee replacement. (2016.) Doctoral thesis.

All publications by Åsa Johansson Stark.