Team members

Team members

    

Professor Riitta Suhonen, PhD, RN
Professor Mari Kangasniemi, PhD, RN
University lecturer, docent Minna Stolt, PhD, Podiatrist
Professor Helena Leino-Kilpi, PhD, RN
Professor Leena Salminen, PhD, PHN (in connection of Research in Nursing Education Project)

Statisticians:

Jouko Katajisto, MSocSci
Eliisa Löyttyniemi, MSocSc
Miko Pasanen, MSocSci
Pauli Puukka, MSocSci

Researchers or post-doctoral researchers:

PhD Elina Aitamaa
PhD Nina Ervaala
PhD Kirsi Hipp
PhD Hanna Kallio, post doc
PhD Jaana Koskenniemi
PhD Laura Laukkanen
PhD Tanja Moilanen, post doc
PhD Kati Naamanka
PhD Olivia Numminen
PhD Tarja Poikkeus

Doctoral researchers (active):

Eini Koskimies: Patient’s informational privacy in prehospital emergency care – a quasi experimental intervention study. Supervisors: Helena Leino-Kilpi & Riitta Suhonen.
Mari Mynttinen: Responsibilities related to adolescents’ use of alcohol – Perspectives of adolescents and parents. Supervisors: Mari Kangasniemi & Kaisa Mishina.
Elina Pajakoski: Nurses’ moral courage – a hybrid model concept analysis. Supervisors: Riitta Suhonen & Helena Leino-Kilpi.
Piiku Pakkanen: Ethical issues identified in nurses´ interprofessional collaboration. Supervisors: Mari Kangasniemi & Arja Häggman-Laitila (University of Eastern Finland).
Oili Papinaho: Professionalism in nursing: Supervision and intervene in nurses’ unprofessional conduct. Supervisors: Mari Kangasniemi & Arja Häggman-Laitila (University of Eastern Finland).
Hanna-Kaisa Pellikka: Parents’ and professionals’ shared responsibility for decision making for the care of infant in neonatal intensive care unit. Supervisors: Mari Kangasniemi, Anna Axelin & Ulla Sankilampi (Kuopio University Hospital).
Jonna Puustinen: Comprehensive and individually designed care and service plans for older people’s home care. Supervisors: Mari Kangasniemi & Riitta Turjamaa (Savonia University of Applied Sciences).
Sunna Rannikko: The Ethical Pathway of Individuals with Stroke. Supervisors: Helena Leino-Kilpi & Riitta Suhonen.
Hanna Repo Jamal: Cultural competence. Supervisors: Helena Leino-Kilpi & Leena Salminen.
Marika Skyttä: Health-Related Resources of Working-Age Women with Breast Cancer. Supervisors: Mari Kangasniemi & Minna Stolt.
Satu Tynkkynen: Practical nurses unprofessional conduct and disciplinary actions. Supervisors: Mari Kangasniemi & Tanja Moilanen.
Johanna Wiisak (previous Pohjanoksa): Whistle-blowing in health care. Supervisors: Helena Leino-Kilpi & Riitta Suhonen.

In collaboration with Value ageing and health in changing world
Anna-Liisa Arjama: The Ethical Competence of Nursing Professionals, the Ethical Climate and Expectations Regarding Aging in the context of Long-term Care of Older People
Anu Jokinen: Ethical issues of eHealth services in social and health care from service user’s perspective
Suvi Sundgren: Ethical issues in using gerontechnology in the care of older people

Master and bachelor students (currently working):
Heidi Anttila, Monika Bürki, Emmi Dikert, Veera Finardi, Tina Hiltunen, Katja Ikonen, Annina Joutsen, Johanna Karlsson, Salla Keski-Hannula, Miina Korhonen, Miia Korpela, Iina Koskinen, Jari Kukkaisniemi, Sari Lehtonen, Ville Nurmi, Satu Rantanen, Loviisa Saario, Sanna Salla, Sini Suopelto, Laura Tallgren, Lotta Tornberg, Miia Vasse, Kalle Viitaniemi-Ek

Graduated doctoral candidates:

Laura Laukkanen (2022): The construct of the ethical activity profile of nurse managers – effectiveness of the Ethics Quarter e-learning intervention
Kirsi Hipp (2021): Patient participation in pro re nata medication in forensic psychiatric inpatient care
Jaana Koskenniemi 2021: Respect in nursing care as perceived by older patients
Elina Aitamaa 2020: Ethics in nursing management: Identifying ethical problems and methods used by nurse managers to solve these
Kati Kulju 2020: Ethical competence of a physiotherapist : Concept and evaluation
Tarja Poikkeus 2019: Support for nurses’ ethical competence − organizational and individual support by nurse leaders
Niina Eklöf 2018: Somali asylum seekers and refugees in Finnish health care – focus on privacy and the use of interpreters
Anne Isotalo 2017: Elektiivisen leikkauspotilaan valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa Suomessa
Leena Walta 2012: Potilaan hoitaminen diagnostisessa radiografiassa ja sen kuormittavuus röntgenhoitajan arvioimana – tavoitteena inhimillinen ja turvallinen kuvantamistapahtuma
Sinikka Brunou 2009: Sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjattujen käytännön harjoittelujen aikana ilmenneet eettiset ongelmat
Anne Heikkinen 2007: Privacy in occupational health care – ethical examination – Abstract
Tarja Nyrhinen 2007: Ethics in diagnostic genetic testing – Abstract
Sari Teeri 2007: Ethical problems in long-term care of older patients in the field of integrity – Abstract

Graduated master students and their theses

Hokkanen Katariina (2022): Organisaatiomuutoksen toteutumista edistävät ja estävät tekijät sairaanhoitajien näkökulmasta

Lähteenmäki Elina (2022): Parisuhdeväkivallan puheeksiotto äitiysneuvolassa raskausaikana -terveydenhoitajien näkemyksiä

Pitkänen Martina (2022): Potilaan fyysinen rajoittaminen tehohoidossa

Kippo Sonja (2021): Sairaanhoitajien kokemukset omatuntoon perustuvasta kieltäytymisestä

Pajakoski Elina (2021): Nurses’ self-assessed moral courage in primary health care : a cross-sectional study

Gustafsson Noora (2020): Sairaanhoitajien moraalinen rohkeus ja sen yhteys työpaikan eettiseen ilmastoon ja sairaanhoitajien sosiodemografisiin taustamuuttujiin

Hauhio Nora (2020): Hoitotyöntekijöiden moraalisen rohkeuden itsearvioitu taso ja sen yhteys heidän sosiodemografisiin taustamuuttujiinsa

Ilmakunnas Ilona (2020): Potilaan päätöksentekokompetenssin arviointikäytännöt hoitajien näkökulmasta ja potilaan päätöksenteko erikoissairaanhoidossa

Jakobsson Kaisa (2020): Tehohoitajien kokema työpaikkakiusaaminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät

Tolvanen Anna (2020): Eettisesti onnistunut toiminta – analyysi fysioterapeuttien kokemuksista

Jokinen Anu (2019): Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen eettiset kysymykset: integratiivinen kirjallisuuskatsaus

Ketonen Mia (2018): ”Velvollisuus hoitaa” tartuntatautipotilaan hoidossa

Stricher Elina (2018): Raskaudenaikaiseen tupakointiin puuttuminen

Varemäki Iida (2018): Eettinen organisaatiokulttuuri ja ei-henkilöityvä organisatorinen luottamus terveydenhuollossa

Haapala Heidi (2017): Moral distress, moral sensitivity and burnout experienced by psychiatric nurses

Hintsala Hanna (2017): Sukupuoli-identiteetin tutkimusten läpikäyneiden kokemuksia

Koskenvuori Janika (2017): Laboratoriohoitajien kollegiaalisuus kliinisessä laboratoriotyössä

Koskimies Eini (2017): Potilaan tiedollinen yksityisyys ensihoidossa – ensihoitajien näkökulma

Nyman Elina (2017): Collegiality in Nursing: Young Newly Graduated Nurses’ Experiences of Collegiality

Tuuttila Tiina (2017): Nurses experiences of ethical challanges in the immigrant’s mental health nursing

Airola Jenni (2016): Nurses’ experiences of workplace bullying and it’s relationship to nursing and patient care

Jätyri Nina (2016): Hoitotyön johtajien tuen tarve hoitotyön eettisessä johtamisessa

Lehtola Hanna (2016): Moral courage in children’s nursing care

Pohjanoksa Johanna (2016): Whistleblowing process in Finnish health care

Rannikko Sunna (2016): A substantive theory of the realization of stroke patients’ dignity in hospital care

Rantala Sari (2016): Nurses’ awareness of ethical guidelines and how to use them to support nursing on the internal medicine wards

Arala Katariina (2015): Nurse’s collegiality

Paavila Sari (2015): Nurse’s collegiality

Repo Hanna (2015): Graduating nursing students’ cultural competence and ethnic attitudes

Saanisto Mari (2015): Patient’s privacy in the operating department – Nurses’ perspective

Taatila Johanna (2015): Ethical leadeship as a way to promote work-related well-being

Koivula-Tynnilä Hannele (2014): Potilaan tiedollinen yksityisyys heräämössä

Haapala Riina (2012): Kulttuuriresepti terveydenhuollossa – edut ja haitat

Laukkanen Laura (2012): Hoitotyön johtajien eettiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen

Suokari Tanja (2012): Hoitotahto ja siihen yhteydessä olevat tekijät Suomessa

Kortepohja Sari (2011): Oikeudenmukaisuus päivystyspoliklinikalla potilaiden kokemana.

Kulju Kati (2011): Eettiset ongelmat fysioterapeutin työssä

Lukana Anne (2011): Hoitajat ja potilaat 1900-luvun Suomessa

Rinne Jenni (2011): Hoitotyön opettajan ammattietiikka hoitotyön opiskelijoiden arvioimana

Anttila Tiina (2010): Kotihoidon asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen, sitä edistävät ja estävät tekijät hoitajien kuvaamana

Berglund Mari-Talvikki (2010): Kätilöopiskelijoiden kokemuksia eettisen osaamisensa kehittymisestä kätilökoulutuksen aikana

Kaitala Elina (2010): “Tää on yhtä eettistä pohdintaa koko työ” Hoitajien kohtaamat eettiset ongelmat ruiskuhuumeiden käyttäjien terveysneuvontapistetyössä

Poikkeus Tarja (2010): Hoitotyön eettisyyden johtaminen – rekrytointi, kehityskeskustelut ja eettisten ongelmien käsittelytavat

Tenhunen Leena (2010): Suomen Tehohoitoyhdistyksen eettisten ohjeiden (1997) tuntemus – kysely teho-osastojen sairaanhoitajille

Arola Marjo (2009): Etiikka terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöissä

Eklöf Niina (2009): The characteristics of using interpreters in immigrants nursing – the experience of nurses

Koskenniemi Jaana (2009): Elderly hip fracture patients and their next of kin’s experiences about dignity in hospital

Manneros Jaana (2009): Aikuispotilaan yksityisyyden toteutuminen suuhygienistin kliinisessä työssä terveyskeskuksessa

Paavola Piia (2009): Ikääntyneiden potilaiden oikeuksien toteutuminen laitoshoidossa – omaisten / läheisten näkökulma

Aitamaa Elina (2008): Eettisten ohjeiden käyttö hoitotyön johtamisessa

Peltomaa Karolina (2008): Potilasturvallisuus intraoperatiivisessa anestesiahoitotyössä

Romppanen Taina (2008): Tehohoidon eettisyys sairaanhoitajien kokemana

Hemmilä Katri (2007): Totuuden kertominen hoitotyössä

Iltanen Silja (2007): Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tiedot potilaan oikeuksista ja oikeussuojakeinoista sekä käsitykset niiden toteutumisesta

Kassinen Jaana (2006): Potilaan tiedollinen yksityisyys neurologisella vuodeosastolla

Kinnunen Maarit (2006): Yksityisyys kotisairaanhoidossa – asiakkaan näkökulma yksityisyyttä edistävistä ja estävistä tekijöistä

Pylkkänen Eve (2006): Eettiset ongelmat synnytyksen hoitotyössä – kätilöiden kokemukset

Sundblom Anna (2006): Eettiset ongelmat suuhygienistin työssä

Keinänen Sauli (2005): Ikääntyneiden kuntalaisten käsityksiä hoitoonpääsyoikeuden toteutumisesta terveyskeskuksessa

Salo-Sirkiä Arja (2005): Potilaan ohjauksessa käytettävien kirjallisten potilasohjeiden arviointi diagnostisessa radiografiassa

Hiippala Hannele (2004): Tutkimuseettisten kysymysten pohdinta hoitotieteellisissä pro gradu -tutkielmissa

Ajanko Sirke (2003): Valmistuvien kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden eettinen päättely

Elonen Marjo (2003): Asiakaslähtöinen hoitotyö sisätautien ja kirurgian yksiköissä

Laine Heidi (2003): Asiakaslähtöisyys psykiatrisessa hoitotyössä

Ylönen Minna (2003): Asiakaslähtöinen hoitotyö hoivasairaanhoidossa

Aatsinki Petteri (2002): Potilaan yksityisyys röntgentutkimusten yhteydessä

Graubner Claudia (2002): Terveyttä koskeva tiedon- ja kontrollinhalu. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien vanhuspotilaiden näkökulma

Helkomaa Päivi (2002): Iäkkäiden fyysinen yksityisyys vanhainkodissa -iäkkäiden ja heidän omaistensa kokemana

Hovikoski Kristiina (2002): Terveyttä koskeva tiedon- ja kontrollinhalu synnyttäneiden äitien näkökulmasta

Konsell Outi (2002): Psykiatrisen potilaan tiedonsaanti kriisiosastolla

Nieminen Nina (2002): Potilaiden kokemukset tietosuojansa toteutumisessa laboratoriossa

Auvinen Jaana (2001): Etiikan oppiminen. Analyysi sairaanhoitajaopiskelijoiden moraalisen arviointikyvyn kehittymisestä koulutuksen aikana.

Hautala Lea (2001): Organisaatioetiikka ja eettiset ongelmat kotisairaanhoitohenkilökunnan kokemana

Hirn Heli (2001): Elinsiirtotoiminta valmistuvien sairaanhoitajien näkökulmasta – asenteet, tiedot ja koulutus

Jokelainen Maarit (2001): Psykiatristen sairaanhoitajien kokema organisaatioetiikka ja pakkokeinojen eettisyys

Ojala Sanna (2001): Tietoinen suostumus, autonomia ja yksityisyys – potilaiden ja hoitohenkilökunnan määritteleminä Suomessa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa

Strandell Camilla (2001): Yksityisen lääkäriaseman palvelun laatu – kuvaus asiakkaiden tyytyväisyydestä

Thure-Toivanen Tiina (2001): Päiväkirurgisen gynekologisen potilaan yksityisyys – odotukset, kokemukset ja toiminta yksityisyyden toteutumisessa potilaan näkökulmasta

Antila Maija-Liisa (2000): Kirurgisen potilaan autonomia ja yksityisyys

Numminen Olivia (2000): Ethics Education in Nursing in Finland

Itäsaari Sanna (1999): Vammainen lapsi hoitotyön asiakkaana – analyysi vanhempien käsityksistä

Matala Marianne (1999): “Onko oikein…” Moraalisten ongelmien kokeminen hoitotyössä

Varjus Sirkka-LIisa (1999): Työn autonomia ja merkitys tehosairaanhoitajan kokemana

Kajan Elina (1997): Omaisten osallistuminen vanhuspotilaan hoitoon laitoksessa

Suhonen Riitta (1997): Yksilöllinen hoito potilaan kokemana

Baumann Marja-Riitta & Ruotsalainen Taru (1996): Potilaslähtöisyys opetuksessa sairaanhoidonopiskelijoiden ja -opettajien suunnitelmien pohjalta arvoituna

Nyrhinen Tarja (1996): Potilaan oikeuksien toteutuminen laboratoriotutkimusten yhteydessä

Teeri Sari (1996): Dementoituneiden potilaiden oikeuksien toteutuminen laitoshoidossa – omaisten näkökulma

Jantunen Katariina & Puumalainen Anne (1994): Potilaan yksityisyys sairaalassa

Martiskainen Mervi (1994): Sairaanhoitajien käsityksiä potilaan oikeuksien toteutumisesta sairaalassa

Kurittu Kristiina (1993): Potilaiden käsityksiä oikeuksiensa toteutumisesta sairaalassa

Koivuniemi Päivi (1992): Potilasasiamies potilaan oikeuksien edustajana

Silfver Pirkko (1992): Hoitohenkilökunnan näkemyksiä hankalaksi koetusta potilaasta