Kehonkoostumuksen mittaaminen

Tutkimuksen osallistujilta mitataan yleensä kehonkoostumus Suomessa ainutlaatuisella ilman syrjäyttämiseen perustuvaa pletysmografiaa hyödyntävällä laitteella. Kehonkoostumuksen mittaus kertoo kehon rasvaprosentin. Kehonkoostumus kertoo painoa tai painoindeksiä tarkemmin kehon aineenvaihdunnallisesta tilasta. Menetelmä perustuu kehon tiheyden mittaamiseen, sillä kehon rasvamassan ja rasvattoman massan tiheydet poikkeavat toisistaan. Mitattava istuu kapselissa muutaman minuutin ajan. Mittauksen yhteydessä voidaan määrittää hengitystilavuus, jolloin hengitetään laitteistoon kuuluvaan hengitysputkeen.