Turun yliopisto

Turun yliopiston OHOSKE-kehittäjäryhmän jäsenet

Anitta Melasalmi
Tarja-Riitta Hurme
Inkeri Ruokonen
Sofia Uhlenius

Kehittäjäryhmän muut jäsenet:

  • Harjoittelupäiväkoti Pikkunorssin johtaja Anne Toivonen
  • Harjoittelupäiväkoti Pikkunorssin varajohtaja Eero Rantanen
  • Virpi Kaukkila, Rauman kaupunki, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
  • Satu Lausmaa, OKL, yliopisto-opettaja
  • Elisa Nurmi, OKL, Rauman normaalikoulu, lehtori
  • Meri Pihanperä, OKL, projektitutkija
  • Anne Sorariutta, OKL, yliopistonlehtori
  • Wilma Salaterä, opiskelijaedustaja

Opettajaksi kasvamassa. Opas ohjattuun opetusharjoitteluun: Pedagoginen harjoittelu I ja II varhaiskasvatuksen opettajankoulutusohjelmassa sekä valinnaiset harjoittelut. 
Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutuslaitos, Rauman kampus