Materiaalit

Seminaari ja opetusmateriaalit

Ohjausmyönteisen kulttuurin johtaminen 11.11.2022 (HY)

OHOSKE-koulutus 11.11.2022.pptx

 

Yhdessä ohjaamaan! -seminaari 8.9.2022

Keynote

Opettajaopiskelijan toimijuus ja sen tukeminen varhaiskasvatuksen tiimityön näkökulmista
Yliopistonlehtori Tuulikki Ukkonen-Mikkola, JYU, yliopisto-opettaja Tiina Kuutti ja professori Nina Sajaniemi, UEF

Yliopistojen puheenvuorot

Jyväskylän yliopisto:
Ohjaussuhteen dialoginen luonne ja harjoittelun vaiheet
Lehtori, koulutuksesta vastaava johtaja Tarja Liinamaa ja lehtori Raija Perko

Oulun yliopisto:
Opiskelijan oppimiselle ja toimijuudelle avautuva ja rajautuva tila
Yliopisto-opettaja Maria Peltola

Tampereen yliopisto:
Vertaisoppiminen ohjausosaamisessa
Yliopistonlehtorit Arttu Mykkänen, Susanna Itäkare ja Laura Rantavuori

Itä-Suomen yliopisto:
Ohjausosaaminen tiimityössä
Yliopisto-opettaja Tiina Kuutti

Turun yliopisto:
Reflektiivisyys sensitiivisen ohjausosaamisen perustana
Yliopistonlehtori Anitta Melasalmi

Helsingin yliopisto:
Päiväkodinjohtaja ja opettaja myönteisen ohjauskulttuurin rakentajina. Risteävät ja jaetut vastuut
Yliopisto-opettaja Heidi  Chydenius, HY  ja  apulaisprofessori Elina Fonsén, JYU

OHOSKE-hankkeen KT päivien  esiseminaarin 24.11.2021 keynote puhujien diaesitykset

Sanna Vehviläinen_Ohjausosaaminen yksilön ja yhteisön toimijuuden rakentajana

Outi Ylitapio-Mäntylä diat

OHOSKE-hankkeen käynnistysseminaarin 26.3.2021 ohjelma, esitykset ja kehittämisideat Flingan keskustelualustalta

OHOSKE-seminaari_26.3.2021_ohjelma

OHOSKE_OKM_Alila_26.3.2021

OHOSKE HY 26.3.2021

OHOSKE_UEF_ seminaariesitys

Ohoske 26.3.2021, JYU. verkostolle

OHOSKE OULU_seminaariesitys

Seminaarin esitys, UTU_Rauma 26.3.2021, final

OHOSKE Flinga 26.3.2021

Tutkimukseen liittyvät julkaisut

Tuulikki Ukkonen-Mikkola, Terhi Ek, Reetta Piiroinen, Elina Lehtinen, Annina Berg, Emilia Sviili & Tarja Liinamaa (2021). Relationaalisen asiantuntijuuden rakentuminen varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen ohjatun harjoittelun diskursseissa. Journal of Early Childhood Education Research, 10(3), 182–207.

 

Videot

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen harjoittelupolkua esittelevä video

Linkit

Harjoittelunohjaukseen liittyvä materiaali

Opettajaksi kasvamassa. Opas ohjattuun opetusharjoitteluun: Pedagoginen harjoittelu I ja II varhaiskasvatuksen opettajankoulutusohjelmassa sekä valinnaiset harjoittelut. Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, 

Ohoske-verkoston Turun yliopiston varhaiskasvatuksen asiantuntijat ovat julkaisseet viimeaikaiseen tutkimukseen perustuvan oppaan pedagogisten opetusharjoitteluiden ohjaamisen ja suorittamisen tueksi varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoille, mentoreille ja tuutoreille.

Harjoittelunohjauksen käsikirja varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen

OHOSKE-verkoston Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen asiantuntijat ovat julkaisseet tutkimusperustaisen harjoittelunohjauksen käsikirjan valtakunnalliseen käyttöön.

 

 

Ohjattu harjoittelu varhaiskasvatuksen koulutuksessa, JY

OHOSKE-verkoston Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen asiantuntijat ovat julkaisseet oppaan varhaiskasvatustieteen oppiaineen ohjatuista harjoitteluista varhaiskasvatuksen opettajan (kasvatustieteen kandidaatti) ja kasvatustieteen maisterin koulutusohjelmissa. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoille, mutta myös ohjatun harjoittelun ohjaajille sekä muille harjoitteluissa ja niiden suunnitteluissa osallisina oleville henkilöille.

Materiaalia ohjatun harjoittelun ohjaukseen liittyen

OhO_kehittämistehtävä_esitys ja OHO_Kehittämistehtävä_ohjauskeskustelu

Pedagoginen suunnittelu_esitys ja Pedagogisen toiminnan suunnitelma

Orientoivat iltapäivät + pilotti

RETU-pilotoinnin esittely 30.09.2022

 

Muu materiaali

Turun yliopiston kansainvälisen, BAecte tutkinto-ohjelman, varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelukokemuksia  Nordic School By the Sea -päiväkodissa.

https://www.newnordic.school/news/bythesea-trainees

Selvitys opettajan pedagogisista opinnoista OKM 2021

Nordic Approaches to Evaluation and Assessment in Early Childhood Education and Care