ONNI-hankkeen väliseminaari Tampereella 1.9.2022

01.09.2022 11:00 - 16:45

Paikka: Sokos Hotel Torni, Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere 

Tervetuloa ONNI on turvallinen koulu hankkeen väliseminaariin!

Ilmoittautuminen 25.8.2022 klo 12.00 mennessä https://forms.office.com/r/TU4yXcCFWt.

Turun yliopiston maaliskuussa käynnistämä ONNI on turvallinen koulu hanke eteni kevään 2022 aikana vauhdikkaasti. Toteutimme hankekouluissa Omatoimisen varautumisen arviointeja, analysoimme arviointiraportteja, haastattelimme koulujen edustajia oppilaitosturvallisuuden osatekijöistä ja käynnistimme laajan oppilaitosturvallisuuden kirjallisuuskatsauksen.  

Syyslukukaudella jatkamme koulujen edustajien haastatteluita ja tuemme kouluja turvallisuuden kehittämissuunnitelmien laadinnassa sekä Yhdenvertaisen puuttumisen oppaan (YPO) soveltamisessa ja käyttöönotossa. Lisäksi tuomme kouluihin ONNI-sovelluksen, jolla tuemme koulujen turvallisuuden ylläpitämistä ja kehittämistä sekä keräämme havaintoja kouluissa esiintyvistä turvallisuuspoikkeamista.  

Kutsumme nyt teidät ONNI-hankkeen väliseminaariin Tampereelle. Tilaisuuden ohjelman löydätte alta. Seminaariin voi ilmoittautua yllä olevasta linkistä. Vahvistamme kullekin osallistujalle seminaaripaikan pian ilmoittautumisajan päätyttyä. Lounasvarauksen vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 25.8.2022 klo 12.00 mennessä.

 

Seminaaripäivän ohjelma:

11–12 Lounas Sokos Hotel Tornissa 

12.00 Tervetuloa ONNI-hankkeen väliseminaariin!
Aloitussanat professori Eila Lindfors, hankkeen johtaja 

12.10–13.00 Tutkimuksesta toimintaan ja takaisin

12.10-12.25 Onnistuneen kehittämistyön tunnuspiirteitä koulussa
Projektitutkija Jussi-Pekka Peltola

12.25-12.40 OVA-raporttien alustavia tuloksia: miten koulut hoitavat turvallisuuskulttuuriaan?
Professori Eila Lindfors

12.40-12.55 Tutkimus ja koulun toiminta käsi kädessä: fokusryhmäkeskustelu koulun turvallisuuden kehittämissuunnitelmien laatimisen välineenä
Erikoistutkija Brita Somerkoski

13.00–14.00 Tilannekatsaus hankekoulujen lukuvuoden 2022–2023 toimintaan ja yhteistyöhön sidosryhmien kanssa 

13.00-13.30 Kouluissa toteutuva kehittämistoiminta.
Kehittämispäälliköt Tuomo Myllö ja Matti Waitinen ja projektiasiantuntija Helga Rajala

13.30-13.45 Miltä hanke näyttää koulusta käsin? Turvallisuustyön toiveita ja tarpeita koulun arjessa.
Puheenvuoroja hankekouluista

13.45-14.00 Oppilaitosturvallisuus sidosryhmien silmin. Näkökulmia organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön.
Puheenvuoroja sidosryhmien edustajilta

Keskustelua esitysten lomassa ja niiden jälkeen.

14.00–14.30 Virvoketauko: teetä, kahvia ja hedelmiä
Tauon aikana hankekoulujen edustajat voivat hakea materiaaleja hankkeen projektikoordinaattorilta.  

14.30–16:00 Hankkeen kouluille tuottamia työkaluja

14.30–14.45 Katsaus turvallisuuspoikkeamien keräämiseen hankekouluissa
Projektiasiantuntija Miika Leino ja kehityspäällikkö Matti Waitinen

14.45–15.00 ONNI-sovellus
Rauno Varis (Secrow Oy) ja projektikoordinaattori Emilia Luukka

15.0015.15 Tietoa perusopetuslakia täydentävästä Yhdenvertaisen puuttumisen oppaasta
Kehityspäällikkö Tuomo Myllö

Pieni tauko n. 15.1515.20.  

15.20–15.35 Turvallisuuden hallinnan käytännöllinen malli – miten hahmottaa kokonaisuutta?
Professori Eila Lindfors

15.35–15.50 Alustavia ajatuksia perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuurin arviointijärjestelmästä
Erikoistutkija Brita Somerkoski

15.5016.00 ONNI-hanke näkyy koulussa. Millaisia materiaaleja jaamme ja tuotamme hankekoululle?
Projektikoordinaattori Emilia Luukka

16.00–16.30 Hankkeen anti oman työn ja organisaation näkökulmasta – yhteistyötä ja jaettua asiantuntijuutta.
Kirjataan ehdotuksia, ideoita, tarpeita, törmäyksiä ja sytykkeitä pienryhmissä Flingan digitaaliselle seinälle kaikille mukaan otettavaksi. 
 

16.30–16.45 Tilaisuuden päätös. Seminaaripäivän antia ja nostoja hankkeen työntekijöiltä ja osallistujilta.

16.45 Kiitos osallistujille! Turvallista kotimatkaa! 

Mahdollisuus jäädä keskustelemaan hankkeen edustajien kanssa. 

 

Lämpimästi tervetuloa Tampereelle!