Kriteerien käyttöönoton kokemuksilla kohti laaja-alaista osaamista aineenopettajan työssä 3 op, moduuli II

Haku auki

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu aineenopettajille. Koulutus on osa opetustoimen henkilöstölle suunnattua koulutuskokonaisuutta. Koulutuskokonaisuus tukee ja vahvistaa saman kunnan sisällä toimivien rehtorien (moduuli I), aineenopettajien (moduuli II) ja luokanopettajien (moduuli III) yhteistä tiedon tuottamista, ammatillisen kasvun kehittämisen käytäntöjä ja osaamisen tietoperustaa yhteisöllisesti. Koulutukseen voi osallistua opetustoimen henkilöstön yksittäinen jäsen tai pienryhmä.

Työpajat ja toteutus (verkko)

Tämä koulutusmoduuli sisältää 6 iltapäivän työpajaa ja yhden kokopäivän työpajan. Kaksi ensimmäistä (työpajat 1-2, klo 13.00-15.30) työpajaa toteutetaan yhteisenä luokanopettajille suunnatun koulutuksen (moduuli III) osallistujien kanssa. Työpajat 3-6 (klo 13.00-15.30) suunnataan aineenopettajille ja viimeinen työpaja (työpaja 7, klo 9.00-14.30) on yhteinen rehtoreille (moduuli I), aineenopettajille (moduuli II) ja luokanopettajille (moduuli III). Mikäli osallistuja ei pysty osallistumaan reaaliaikaiseen työpajaan, osallistuja voi tutustua materiaaleihin ja tehtäviin koulutuksen verkkoalueella ja palauttaa tehtävät takautuvasti.

Työpajat (1-7) toteutetaan verkon välityksellä: 13.2.2023, 3.4.2023, 3.5.2023, 29.8.2023, 21.9.2023, 25.10.2023 ja 9.11.2023.

Sisältö

  • päättöarvioinnin kriteerit (5,7,8,9) ja arviointiosaaminen (mitä, miten, miksi)
  • kriteerien käytön hallinta ja monipuolisen oppimisen ja osaamisen arvioinnin periaatteet
  • arviointiosaamisen laajempi tarkastelu arvosanan antamisen lisäksi
  • tutkimusperustainen opettajan arviointiosaaminen, arvioinnin oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus
  • arvioinnin subjektiuden merkitys oppimisen ja osaamisen arvioinnissa
  • laaja-alaiselle osaamiselle asetetut tavoitteet opetuksen tavoitteissa, liittäminen oppiaineen oppimisen ja osaamisen arviointiin, monimuotoisempi arvioinnin tarkastelu arviointikulttuurin näkökulmasta
  • työskentelyn arviointi osana oppimisen ja opetuksen arviointia, poikkeusolosuhteet ja –tilanteet
  • eri oppiaineiden oppimisen ja osaamiseen arvioinnin työtapojen tarkastelu, yhtenäiset toimintatavat, oppiaineen arviointikulttuuri

Ilmoittautuminen

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, osallistujamäärä on rajattu. Vapaita osallistujapaikkoja, otamme ilmoittautumisia edelleen vastaan: https://ty.fi/arviointiosaaminen-moduuli-2

Lisätietoja
suunnittelija Sari Koski
Turun yliopiston Brahea-keskus
040 5495891, sari.koski@utu.fi