Yhteisöllinen oppilashuolto yhteisöllisyyteen ohjaamassa ja kouluviihtyvyyttä vahvistamassa 2 op

Millä tavoin lukuvuosisuunnitelma kertoo koulun tapahtumista ja toimintakulttuurista? Miten suunnitelmaa on hyödynnetty tai voisi hyödyntää yhteisöllisen oppilashuollon ja kouluviihtyvyyden edistämisessä? Millainen on suunnitelman merkitys osana yhteisen tiedon tuottamista? Millainen rooli suunnitelmalla on kouluyhteisön pedagogisena asiakirjana? Miten suunnitelman prosessimainen, yhteisöllinen ja osallistava luonne ilmenee?

Kenelle?

Koulutus on suunnattu luokanopettajille, aineenopettajille ja rehtoreille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamana ilmainen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Koulutuksen sisältö

Koulutus (2 op) sisältää 4 iltapäivällä (a 2,5h) toteutettavaa verkkovälitteistä työpajaa. Voit osallistua työpajoihin tilanteesi mukaan reaaliaikaisesti tai kuuntelemalla alustukset verkkoalueelta ja työstämällä tehtävät itsenäisesti yksin tai valitsemassasi pienryhmässä.

Reaaliaikainen työpaja sisältää paikallista ja valtakunnallista työskentelyä alustuksen pohjalta, työskentelyn purun ja orientaation välitehtävään.

Itsenäinen työskentely tapahtuu yksin tai valitsemassasi paikallisessa tai alueellisessa pienryhmässä (kaikki osallistujat ilmoittautuvat koulutukseen). Alustukset, työpajatehtävien ja välitehtävien ohjeet löydät koulutuksen verkkoalueelta (kirjallinen materiaali, tallenne).

Riippumatta osallistumistavasta tehtävät palautetaan kaikille osallistujille nähtäväksi ja asiantuntijapalautteen antamista varten yhteiselle verkkoalueelle. Osallistujat saavat  tehtäväkohtaisesti palautteen työstetyistä tehtävistä verkkoalueelle.

Aikataulu ja ilmoittautuminen

Reaaliaikaiset työpajat ja sisältöteemat (klo 13-15.30): 14.3.2023, 22.3.2023, 30.3.2023 ja 20.4.2023.

  • toimintakulttuuri hyvinvoinnin näkökulmasta
  • luovuus ja yhteinen oppiminen
  • tiimit ja työryhmät koulun arjessa
  • erilaisten huoltajien kohtaaminen yksilöllisellä tavalla
  • oppimisympäristöt osana pedagogiikkaa