Laaja-alainen osaaminen ja vuosiluokkaistaminen rehtorin työssä 2 op, moduuli I

Haku auki

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu rehtoreille, koulun johtajille ja rehtorin tehtävistä kiinnostuneille opettajille. Koulutus on osa opetustoimen henkilöstölle suunnattua koulutuskokonaisuutta. Koulutuskokonaisuus tukee ja vahvistaa saman kunnan sisällä toimivien rehtorien (moduuli I), aineenopettajien (moduuli II) ja luokanopettajien (moduuli III) yhteistä tiedon tuottamista, ammatillisen kasvun kehittämisen käytäntöjä ja osaamisen tietoperustaa yhteisöllisesti. Koulutukseen voi osallistua opetustoimen henkilöstön yksittäinen jäsen tai pienryhmä.

Työpajat ja toteutus (verkko)

Tämä koulutusmoduuli sisältää neljä iltapäivän työpajaa ja yhden koko päivän työpajan. Verkon kautta toteutettavat valtakunnalliset työpajat (1-4, klo 13.00-15.30) sisältävät asiantuntija-alustuksia ja soveltavaa valtakunnallista vertaistyöskentelyä pienryhmissä. Työpajoissa yhteisesti tuotettu tehtävä ja paikallisesti sovellettava välitehtävä palautetaan koulutuksen verkkoalueelle kaikkien koulutukseen osallistuneiden nähtäväksi. Viimeinen työpaja (työpaja 5, klo 9.00-14.30) toteutetaan valtakunnallisesti yhteisenä koulutuskokonaisuuteen osallistuneille rehtoreille (moduuli I), aineenopettajille (moduuli II) ja luokanopettajille (moduuli III). Mikäli osallistuja ei pysty osallistumaan reaaliaikaiseen työpajaan, osallistuja voi tutustua materiaaleihin ja tehtäviin koulutuksen verkkoalueella ja palauttaa tehtävät takautuvasti.

Työpajat (1-5) toteutetaan verkon välityksellä: 26.1.2023, 9.2.2023, 27.4.2023, 2.10.2023 ja 9.11.2023

Sisältö

  • rehtorin rooli koulun yhteisöllisen arviointikulttuurin rakentamisessa
  • rehtori pedagogisena johtajana, pedagogisesti monitasoisen oppimisen ja osaamisen arviointiprosessin johtaminen
  • arviointiosaamisen todentuminen, kyky tulkita ja siirtää käytäntöön opetussuunnitelmiin kirjattuja valtakunnallisia ja paikallisia arviointiin liittyviä normeja ja linjauksia
  • opetussuunnitelmaan kirjattujen eri oppiaineiden tavoitteiden merkityksen korostaminen opetuksessa, vuosiluokkaistamiseen liittyvien prosessien johtaminen
  • laaja-alaiselle osaamiselle asetettujen tavoitteiden näkyminen opetuksen tavoitteissa sekä osaamisen ja oppimisen arvioinnissa, reflektointi ja toimintamallien ideointi ja jakaminen.
  • laaja-alainen osaaminen ja sen todentaminen työyhteisön osallistamisessa sekä oppilaiden ja sidosryhmien mukanaolo.

Ilmoittautuminen

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, osallistujamäärä on rajattu.

Vapaita osallistujapaikkoja, otamme ilmoittautumisia edelleen vastaan: https://ty.fi/arviointiosaaminen-moduuli-1

Ilmoittaudu

Lisätietoja
suunnittelija Sari Koski
Turun yliopiston Brahea-keskus
040 5495891, sari.koski@utu.fi