Uudet lukuvuosiarvioinnin kriteerit ja laaja-alaisuus arviointia vahvistamassa luokanopettajan työssä 3 op, moduuli III

Haku auki

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu luokanopettajille. Koulutus on osa opetustoimen henkilöstölle suunnattua koulutuskokonaisuutta. Koulutuskokonaisuus tukee ja vahvistaa saman kunnan sisällä toimivien rehtorien (moduuli I), aineenopettajien (moduuli II) ja luokanopettajien (moduuli III) yhteistä tiedon tuottamista, ammatillisen kasvun kehittämisen käytäntöjä ja osaamisen tietoperustaa yhteisöllisesti. Koulutukseen voi osallistua opetustoimen henkilöstön yksittäinen jäsen tai pienryhmä.

Työpajat ja toteutus (verkko)

Tämä koulutusmoduuli sisältää 6 iltapäivän työpajaa ja yhden kokopäivän työpajan. Kaksi ensimmäistä (työpajat 1-2, klo 13.00-15.30) työpajaa toteutetaan yhteisenä aineenopettajille suunnatun koulutuksen (moduuli II) osallistujien kanssa. Työpajat 3-6 (klo 13.00-15.30) suunnataan luokanopettajille ja viimeinen työpaja (työpaja 7, klo 9.00-14.30) on yhteinen rehtoreille (moduuli I), aineenopettajille (moduuli II) ja luokanopettajille (moduuli III). Mikäli osallistuja ei pysty osallistumaan reaaliaikaiseen työpajaan, osallistuja voi tutustua materiaaleihin ja tehtäviin koulutuksen verkkoalueella ja palauttaa tehtävät takautuvasti.

Työpajat (1-7) toteutetaan verkon välityksellä: 13.2.2023, 3.4.2023, 11.5.2023, 6.9.2023, 26.9.2023, 2.11.2023 ja 9.11.2023.

Sisältö

  • yhteistyö ja yhtenäisen perusopetuksen toimintaperiaattet
  • tietoisuus 6. vuosiluokan päätteeksi käyttöön otettavista arvioinnin kriteereistä ja osaamisen kuvauksista arvosanoille 5,7,8 ja 9.
  • osaamisen kuvausten ja kriteerien yhteinen tarkastelu ja käytännön esimerkkien laatiminen (mitä, miten, miksi) arvosanoille 5,7,8 ja 9
  • laaja-alaiselle osaamiselle asetetut tavoitteet opetuksen tavoitteissa, liittäminen oppiaineen oppimisen ja osaamisen arviointiin, monimuotoinen arvioinnin tarkastelu yhdessä rakennetun arviointikulttuurin näkökulmasta
  • eri oppiaineiden oppimisen ja osaamisen arvioinnin työtapojen tarkastelu ja yhtenäisten toimintatapojen rakentaminen, oppiaineen oman arviointikulttuurin säilyttäminen
  • työskentelyn arviointi, osana oppimisen ja opetuksen arviointia, opetus poikkeusoloissa ja -tilanteissa

Ilmoittautuminen

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, osallistujamäärä on rajattu. Vapaita osallistujapaikkoja, otamme ilmoittautumisia edelleen vastaan: https://ty.fi/arviointiosaaminen-moduuli-3

Lisätietoja
suunnittelija Sari Koski
Turun yliopiston Brahea-keskus
040 5495891, sari.koski@utu.fi