Puutarha oppimisympäristönä

Puutarhaopetus on nykyajan hengen mukaista

Rauman kampuksella toimiva Suomen ainoa seminaaripuutarha perustettiin 1900-luvun alussa, koska opetus koettiin liian teoreettiseksi ja todellisesta elämästä vieraantuneeksi. Puutarhoissa opittiin konkreettisesti, kädet mullassa. Puutarhat vaikuttivat myönteisesti kansan terveyteen ja hyvinvointiin.

Nykyään sadat miljoonat ihmiset maailmassa harjoittavat kaupunkiviljelyä. Viljely takaa säännöllisen ja monipuolisen ruokavalion ja usein myös elinkeinon monille kaupunkien köyhimmille ihmisille. Kaupunkiviljely on myös trendikästä.

Puutarha on inspiroiva oppimisympäristö, jossa konkreettisuus yhdistyy tietoon ja syventää oppimista. Puutarhatoiminnan rooli oppilaiden luontosuhteen rakentamisessa ja ympäristötietoisuuden kasvattamisessa on tärkeä.

Puutarhatoiminta mahdollistaa opetussuunnitelman toteutumisen 

 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen:

Vihreä lippu on opetusta täydentävä ohjelma. Rauman normaalikoulu on toimintansa kautta saanut hyväksynnän Vihreä lippu –kouluksi ja jatkaa valtakunnallisen ja paikallisen suunnitelman toteuttamista kestävän elämäntavan vahvistamiseksi. Koulun puutarhatoiminta on aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamista. Oppilaat oppivat kierrättämään ja hyödyntämään luontoa myös elämysten ja materiaalien lähteenä.

Turun yliopisto on kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja ja normaalikoulun oppilaat ovat tämän tulevaisuuden rohkeita toimijoita.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot:

Puutarhatoiminnassa opitaan arjen taitoja: muokataan maa, viljellään, kasvatetaan, hoidetaan ja korjataan. Omin käsin kasvatettu sato käsitellään ja nautitaan. Puutarha opettaa tuottamaan ruokaa luonnonmukaisesti ja vastuullisesti. Elämässä pärjääminen tulevaisuudessa voi olla kiinni kekseliäisyydestä, joka usein syntyy oman kokemuksen kautta.

Itse kasvatettu ruoka on eettisesti kestävien periaatteiden mukaista.

 Työelämätaidot ja yrittäjyys:

Puutarhatoiminta mahdollistaa yrittäjyyteen kasvamisen. Luokat kasvattavat yrttejä, tekevät omenahilloa, kasvattavat mehiläisiä, keräävät hunajan ja myyvät tuotteitaan tai käyttävät niitä kotitaloustunneilla. He tekevät myös kukka-asetelmia kaikkien iloksi tai myyntiin tai kasvattavat kasvihuoneella kukkia lahjaksi.

Koulun oppilaat osallistuvat valtakunnallisille puutarhapäiville, koulussa pidetään joulumarkkinat, Vihreä-lippu –ryhmä myy tuotteita, luokat keräävät rahaa luokkaretkille ja lapset saavat kokea, miten omalla työllä voi myös ansaita.

Turun yliopisto on yrittäjyysyliopisto ja normaalikoulu opettaa yrittäjyyttä, jossa omat tiedot ja taidot karttuvat. Kaikki oppilaat osallistuvat puutarhatoimintaan omalla tasollaan. Toiminta ruokkii kekseliäisyyttä ja oppilaista kasvaa aktiivisia kansalaisia. Yrittäjyys edellyttää luovuutta.

Puutarha toimii korkealaatuisena oppimis- ja tutkimusympäristönä

Oppilaat ja opettajaopiskelijat tutkivat kasvien elämää ja kokeilevat kasvuolosuhteiden vaikutuksia.  Puutarhaopetus motivoi useissa oppiaineissa ja opetusta eheyttävien monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa ja eri projekteissa. Puutarha tarjoaa runsaasti innostavia oppimiskokemuksia.

Puutarhatoimintaan osallistuvat kaikki koululuokat 1-9. Toiminta suunnitellaan hyvin tiiviissä yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Puutarhurit ovat viime kädessä vastuussa viljelypuolesta ja ohjaavat usein oppilaiden toimintaa puutarhassa. Opettajat vastaavat puutarhan pedagogisesta hyödyntämisestä.

Puutarha liittyy useiden oppiaineiden opetukseen, erityisesti biologiaan, kotitalouteen ja kuvataiteeseen. Opetuksessa yhdistetään luontevasti digitaalista oppimista ja puutarhatoimintaa. Oppilaat harjoittelevat kuvien ottamista iPadella, kasvien tunnistamista ja tekevät esityksiä ja videoita. Puutarha toimii myös virkistäytymisen ja hiljentymisen paikkana, joka lisää hyvinvointia.

Myös pikkunorssin varhaiskasvatus aikoo hyödyntää ainutlaatuista oppimisympäristöä.

Puutarha mahdollistaa yhteistyön kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa

Raumalaisille vanha Seminaarin puutarha on ylpeyden aihe ja puutarhaharrastajien tärkeimpiä asiantuntijuuden hyödyntämispaikkoja. Yliopiston arvostus ja henkilöstön osaaminen näkyy puutarhailloissa ja kasvien vaihtopäivissä. Hyvin hoidettua puutarhan näytekasvimaata tutkivat kaikenikäiset. Hedelmäpuutarhassa. kasvimaalla ja kasvihuoneella on yli 400 lajia, joihin pääsee tutustumaan.

Puutarhaopetus on yhtä aikaa perinteikästä, nykyaikaista ja tulevaisuussuuntautunutta

Puutarhatoiminta voi herättää normaalikoulun oppilaat ja opettajaopiskelijat kyseenalaistamaan olemassa olevia rakenteita, keksimään ratkaisuja ympäristöongelmiin yhdistämällä henkilökohtaiset konkreettiset kokemukset opiskeltuihin tietoihin. Puutarhaopetus voi inspiroida tulevaisuuden arkkitehtejä, ruuantuottajia ja –tekijöitä, ympäristösuunnittelijoita, ekologeja ja tulevaisuustutkijoita. Harvinainen oppimisympäristö ja puutarhatoiminta on tulevaisuuden rohkeaa rakentamista.

Kuvat: Matti Varjo ja Ramona Raynor-Karjalainen