Perusopetus

Kasvatamme tulevaisuuden osaajia ja vastuunkantajia, jotka toimivat yhdessä toisiaan kunnioittaen

Rauman normaalikoulussa toteutetaan laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta, jossa hyödynnetään tutkimustietoa ja ohjataan oppilaita monipuolisesti. Hyvät pohjatiedot ja – taidot mahdollistavat kestävän oppimispolun.

Eri oppiaineiden tavoitteissa korostuvat laaja-alaisen osaamisen seitsemän osa-aluetta, joista koulukohtaisesti on päätetty omat painotukset. Unesco-kouluna painotamme kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua. Toimimme myös kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja painotamme osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Lisäksi koulun arkipäivässä käytetään paljon nykyaikaista teknologiaa ja digitaalinen toimintaympäristö on ajantasainen, joten painotamme opetuksessamme myös tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Normaalikoulussa oppilas voi kouluun tullessaan valita joko kieli- tai taitopainotteisen linjan. Kielipainotteisuutta toteutetaan englannin kielellä ja taitopainotteisella linjalla korostuvat taide- ja taitoaineet. Koulussamme on myös monipuolinen ja laaja kieli- ja valinnaisainetarjonta.

Harjoittelukouluna meillä on opettajaopiskelijoita, jotka ovat yhteisömme toimintaa rikastuttava voimavara. Työhönsä vahvasti sitoutuneet opettajat ovat kouluttautuneet ohjaajiksi, jotka tukevat opiskelijoiden kasvua opettajuuteen vuorovaikutuksellisesti ja osallistaen.

Kuva: Hanna Oksanen / Viestintä