Luvut 9-15

Luku 9 Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä

Tutustu lukuun 9 (pdf-tiedosto)

Oppilaan kielen ja kulttuurin tukemiseksi kannattaa tutustua seuraaviin julkaisuihin:

Luku 10 Kaksikielinen opetus

Normaalikoulussa järjestetään vuosiluokilla 1-6 kaksikielistä opetusta eli kielipainotteista opetusta, jonka kohdekielenä on englanti.

Tutustu lukuun 10 (pdf-tiedosto)

Luku 12 Valinnaisuus perusopetuksessa

Luku 12 käsittelee valinnaisuuksia.

Tutustu lukuun 12(pdf-tiedosto)

Luvut 13, 14 ja 15

Sisältöä näissä luvuissa on hyvin vähän, vain yleisluontoinen lyhyt teksti, kuvaus vuosiluokkakokonaisuuksista ja nivelkohdista.

Tutustu lukuun 13 Vuosiluokat 1-2 (pdf-tiedosto)

Tutustu lukuun 14 Vuosiluokat 3-6 (pdf-tiedosto)

Tutustu lukuun 15 Vuosiluokat 7-9 (pdf-tiedosto)