Unesco-koulu

Rauman normaalikoulu painottaa Unesco -kouluna kulttuuriperintökasvatusta, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuutta, ympäristöä ja kulttuuriperintöä arvostavan ja kunnioittavan ajattelutavan syntyminen ja kehittäminen.

Koululla on erillinen suunnitelma paikallisista maailmanperintökohteista Vanha Rauma ja Sammallahdenmäki. Ne ovat vierailu- ja tutkimuskohteina eri oppiaineiden näkökulmista, ja lähestymistapa on kokemuksellinen, tekemällä oppiminen.

Maailmanperintökohteissa vierailuja toteutetaan jokaisena kouluvuotena.

Vuosiluokat 1-2

Ensimmäisellä luokalla tutustutaan Rauman toriin. Toisella luokalla tutustutaan Kirstin rakennusryhmään, asumiseen Vanhassa Raumassa ja Pyhän Ristin kirkkoon.

Vuosiluokat 3-6

Kolmannella luokalla vieraillaan Raatihuoneella ja neljäsluokkalaiset tutustuvat Vanhaan Raumaan.

Neljäsluokkalaiset käyvät Marelassa ja tarkastelevat 1800-1900 –lukujen vaihteen historiaa. Tutustutaan myös Rauman seudun käsityöperinteeseen, erityisesti pitsinnypläykseen. Viidennellä luokalla tehdään retki Sammallahdenmäelle.

Kuudesluokkalaiset tutustuvat myös muihin Unesco –kohteisiin, keskiaikaiseen kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön sekä kirkkojen tyylisuuntiin. Rauman seudun käsityöperinteeseen tutustutaan korjausrakentamisen näkökulmasta.

Vuosiluokat 7-9

Seitsemännellä luokalla valitaan seuraavista kohteista kaksi: Kirsti, Marela, Rauman merimuseo, Vuojoen kartano, Vasaraisten Muinan kotiseutumuseo. Kahdeksasluokkalaiset valitsevat 1900-luvun historiaan liittyviä kohteita. Yhdeksäsluokkalaiset tutustuvat Rauman kaupungintaloon ja yhteispalvelupiste Pyyrmanniin.

Tutustu kulttuuriperintökasvatuksen sivuihin

Tutustu museoviraston sivuihin

Tutustu maailmanlaajuiseen UNESCO ASPnet -kouluverkostoon Opetushallituksen sivujen kautta

Tutustu eNorssin Unesco-koulutoimintaan

Kuvat: Matti Varjo