Luvut 4-6

Luku 4

sisältö kuvaa toimintakulttuuria

 • toimintakulttuurikuva
 • tutustu toimintakulttuurin kuvaan 
 • toimintakulttuurin painopisteet ja kehittämisen periaatteet
 • oppimisympäristöjen ja työtapojen valinta ja käyttö
 • opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Tutustu lukuun 4 (pdf-tiedosto)

 

 

Luku 5

sisältö kuvaa koulupäivän turvallisuutta ja toimintaa

 • hyvä ja turvallinen koulupäivä
 • oppilaiden osallisuus
 • kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
 • kasvatuskeskustelut ja kurinpidolliset toimet
 • tutustu Työrauhapakettiin (pdf-tiedosto)
 • opetus erityistilanteissa
 • opetusta tukeva muu toiminta

Tutustu lukuun 5 (pdf-tiedosto)

 

Luku 6

sisältää oppimisen arvioinnin

 • arvioinnin kohteet
 • tutustu arvioinnin kohteet-kuvaan (pdf-tiedosto)
 • arviointi opintojen aikana
 • opinnoissa eteneminen
 • valinnaisten aineiden arviointi
 • käyttäytymisen arviointi
 • todistukset
 • lukuvuosiarviointi
 • päättöarviointi
 • arvioinnin vuosisuunnitelma erikseen

Tutustu lukuun 6 (pdf-tiedosto)