Opetusta tukeva toiminta

Normaalikoulussa on ainutlaatuisia oppimisympäristöjä, joita hyödynnämme opetuksessamme. Ne antavat mahdollisuuden erilaisiin kohtaamisiin ja työskentelyyn.

Kirjasto innostaa lukemaan

Lasten ja nuorten lukuharrastuksen ylläpitämiseksi normaalikoulu on kehittänyt omaa kirjastoaan. Viihtyisä Lukula-niminen kirjasto on sijoitettu kahteen kerrokseen eri-ikäisille lukijoille.

Kirjastotilat ovat lämminhenkisiä ja houkuttelevia oppimisympäristöjä, joita käytetään lainausvälituntien lisäksi myös rauhalliseen eriyttävään opiskeluun.

Jokainen koululainen saa kirjastokortin päästäkseen sukeltamaan seikkailujen ja tiedon maailmaan kirjojen parissa. Ohjeet lainaamisesta ja aukioloajoista ilmoitetaan Wilmassa.

Suomen viimeisin seminaaripuutarha

Suomen viimeinen seminaaripuutarha sijaitsee Rauman kampuksella. Kasvimaa, omena- ja marjapensaat ja kasvihuone ovat koulun lähellä.

Koululuokilla on omia viljelyalueita, joiden syksyllä kypsyvän sadon hyödyntämisestä luokat päättävät itse. Sato voidaan syödä tai myydä. Varsinkin yrttien myyminen on oppilaista hauskaa.

Kasvihuoneella opetellaan istuttamista ja tutustutaan eksoottisiin kasveihin. Puutarhurit ideoivat monenlaista toimintaa koulun kanssa.

Lue lisää puutarhasta oppimisympäristönä

Tutustu puutarhan esitteeseen

Kerhot ja oppilaiden toiminta

Koulumme tarjoaa monipuolisia kerhoja, jotka osaltaan lisäävät kokemusta yhteisöön kuulumisesta ja vahvistavat turvallisuudentunnetta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulun ylläpitämällä aamu- ja iltapäiväkerho Leppiksellä on omat tilansa rakennuksen alimmassa kerroksessa.

Toiminnassa huomioidaan lapsen oikeudet turvalliseen huolenpitoon, virkistäytymiseen, leikkiin, ulkoiluun ja lepoon. Lapsille tarjotaan myös ravitseva välipala koulun ravintola Länsituulessa.

Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää lapsen hyvinvoinnin ja kasvamisen tukemisessa!

Kerho on pääasiallisesti tarkoitettu 1-2 luokkien oppilaille ja niille, joilla perusopetuslain mukaan on siihen oikeus. Ilmoittautuminen on kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tai keväällä ennen toista vuosiluokkaa.

Koulun kerhot

Kerhotoiminta vaikuttaa oppilaiden kehittymiseen aktiivisiksi ja vuorovaikutustaitoisiksi. Harrastaminen tuottaa mielihyvää, vahvistaa osaamista ja itsetuntoa.

Normaalikoulussa on laaja kerhotoiminta, joka tukee koulun opetusta ja antaa oppilaille mahdollisuuden tutustua uuteen aihepiiriin tai harrastukseen. Kerhot järjestetään pääosin ikäryhmittäin joustavasti koulupäivän päätyttyä 1-2 tuntia kerralla joko koko lukuvuoden ajan tai lyhyempinä jaksoina. Oppilailla on mahdollisuus ehdottaa erilaisia kerhoaiheita.

Kerhot esitellään oppilaille aina syyslukukauden alussa ja tiedote kerhoista löytyy Wilmasta.

Oppilaskunta, tukioppilaat ja oppilaat työryhmissä

Rauman normaalikoululla on vahva perinne oppilaskuntatoiminnassa, joka mahdollistaa oppilaiden osallisuuden. Se lisää yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta ja antaa kaikenikäisille mallin demokraattisesta yhteisten asioiden hoitamisesta.

Tutor-oppilastoiminta alkoi koulussamme, kun muutuimme yhtenäiskouluksi ja saimme vuosiluokkien 7-9 oppilaita. Tavoitteena tutor-toiminnassa on lisätä hyvinvointia ja yhteishenkeä.

Useiden työryhmien toimintaan voi tulla mukaan myös oppilasedustajia, koska heidän mielipiteensä on tärkeä. Jäsenet aktivoivat luokkakavereitaan ryhmissä sovittujen kehittämiskohteiden suunnitteluun ja toimenpiteiden toteuttamiseen yhdessä henkilöstön kanssa. Osallisuuden lisääminen mahdollistaa yhteisöllisyyden vahvistumisen.

Koulumme mukana verkostoissa

Unesco-koulu

Rauman normaalikoulu kuuluu maailmanlaajuiseen Unesco – kouluverkostoon, jonka tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta. Yhtenä osa-alueena oleva kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden turvaaminen ja suojelu on meille keskeinen, ja toteutamme erikseen laadittua kulttuuriperintökasvatuksen suunnitelmaa. Kestävään tulevaisuuteen kasvatus ja ympäristönsuojelu ovat myös tärkeässä roolissa koulussamme.

Lue lisää Unesco -toiminnasta normaalikoulussa

Tutustu maailmanlaajuiseen UNESCO ASPnet -kouluverkostoon Opetushallituksen sivujen kautta

Tutustu eNorssin Unesco-koulutoimintaan

 

 

Vihreä lippu -koulu

Vihreä lippu-kouluna normaalikoulu on sitoutunut toteuttamaan valtakunnallisia kestävän kehityksen teemoja ja tavoitteita sekä koulukohtaisia tavoitteita.

Lue lisää Vihreä lippu -toiminnasta normaalikoulussa

Tutustu Vihreä lippu -nettisivuihin

 

 

 

KiVa Koulu

KiVa Koulussa pyritään ehkäisemään kiusaamista ennalta, ja kiusaamistilanteiden ratkaisemisessa toimitaan sovitun mallin mukaan. Koulun tilannetta seurataan vuosittain valtakunnallisesti tehtävien kyselyjen avulla.

Lue lisää KiVa -toiminnasta normaalikoulussa

Tutustu KiVa Koulu -nettisivuihin

 

 

 

International Safe Schools

Rauman normaalikoulu on hyväksytty International Safe Schools -verkoston jäseneksi. Turvallisuuden kehittäminen on meille tärkeää ja se edellyttää jatkuvaa toiminnan arvioimista ja uudistamista.

Lue lisää turvallisuudesta normaalikoulussa

Tutustu International Safe Schools -verkoston sivuihin

Kuvat: Hanna Oksanen / Viestintä

Ramona Raynor-Karjalainen