Luvut 7-8

Luku 7

sisältää oppimisen ja koulunkäynnin tuen kuvauksen

 • ennaltaehkäisevä työ
 • varhainen puuttuminen
 • tuen tarpeen arviointi
 • tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus
 • päätösprosessi
 • yhteistyö, vastuut ja työnjako

Tutustu lukuun 7 (pdf-tiedosto)

 

 

Luku 8 korvautuu Opiskeluhuoltosuunnitelmalla

Opiskeluhuoltosuunnitelma sisältää opiskeluhuollon kuvauksen

 • opiskeluhuoltopalvelut
 • yhteisöllinen opiskeluhuolto
 • yksilökohtainen opiskeluhuolto
 • yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa
 • Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä, syrjinnältä ja väkivallalta
 • Kriisisuunnitelma

Tutustu opiskeluhuoltosuunnitelmaan (pdf-tiedosto)