Luvut 7-8

Luku 7

sisältää oppimisen ja koulunkäynnin tuen kuvauksen

  • ennaltaehkäisevä työ
  • varhainen puuttuminen
  • tuen tarpeen arviointi
  • tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus
  • päätösprosessi
  • yhteistyö, vastuut ja työnjako

Tutustu lukuun 7 (pdf-tiedosto)

 

 

 

Luku 8

sisältää oppilashuollon kuvauksen

  • oppilashuoltopalvelut
  • yhteisöllinen oppilashuolto
  • yksilökohtainen oppilashuolto
  • yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa

Tutustu lukuun 8 (pdf-tiedosto)