Luvut 1-3

Luku 1 Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta

sisältö on yleisluonteista

  • opetussuunnitelman perustana olevat lait ja normit
  • opetusta ja kasvatusta määräävät muut lait, asetukset ja säädökset
  • opetussuunnitelman laadinnassa huomioidut paikalliset suunnitelmat
  • opetussuunnitelman laadinta ja kehittäminen
  • yhteistyö perusopetuksen yhtenäisyyden toteuttamisessa
  • Rauman normaalikoulun tuntijako

Tutustu lukuun 1 (pdf-tiedosto)

Tutustu tuntijakoon (pdf-tiedosto)

Luku 2

sisältö kuvaa yleissivistyksen pohjaa

Tutustu lukuun 2 (pdf-tiedosto)

 

 

 

 

Luku 3

sisältö kuvaa laaja-alaista osaamista

Tutustu lukuun 3 (pdf-tiedosto)