Opettajankoulutus

Tulevaisuuden haaste on millaisia opettajia meidän tulisi kouluttaa

Rauman normaalikoulu on osa maailmanlaajuisesti arvostettua Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaa, jonka Opettajankoulutuslaitos kouluttaa laaja-alaisesti päteviä ja monipuolisesti ammattitaitoisia opettajia Turussa ja Raumalla. Molemmilla paikkakunnilla on harjoittelua toteuttava normaalikoulu.

Opettajaopiskelijat ovat yhteisömme toimintaa rikastuttava voimavara. Opettajamme tukevat opiskelijoiden kasvua opettajuuteen vuorovaikutuksellisesti ja osallistaen. Ohjauksen perustana on tavoitteellinen ja jatkuvasti kehittyvä opetusharjoittelun opetussuunnitelma. Globaalina toimijana koulumme on tunnettu myös kansainvälisen opetusharjoittelun toteuttamisesta.

Osallistumme aktiivisesti opetushenkilöstölle suunnatun täydennyskoulutuksen tuottamiseen ja koulutusvientiin. Täydennyskouluttautuminen työnsä ja itsensä kehittämiseksi, ja myös itse kouluttajana toimiminen, kuuluu normaalikoulun henkilöstön tehtäviin.

Tutustu opettajankoulutukseen Turun yliopistossa

Kuva: Hanna Oksanen / Viestintä