Täydennyskoulutus

Luotettava ja aktiivinen yhteistyökumppani

Täydennyskoulutusta tarvitsee jokainen ja siksi oman koulumme henkilöstö osallistuu koulutuksiin paljon. Elinikäisen oppimisen tavoite näkyy arjessamme ja toiminnassamme.

Jaamme osaamistamme suunnittelemalla sisältöjä tilaajien tarpeisiin esim. kuntien opetustoimille. Meihin voi ottaa yhteyttä missä tahansa oppimisen, opettamisen ja kasvatuksen koulutustarpeissa ja ajankohtaisissa perusopetusta koskevissa aihepiireissä.

Erityisosaamisalueitamme ovat esimerkiksi digiosaaminen, kielten opetus ja opetussuunnitelmatyö. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä missä tahansa muussakin aihepiirissä, niin suunnittelemme sopivia koulutuskokonaisuuksia.

Olemme avoimia yhteistyölle ja kumppaneinamme ovat tiedekunnan opettajankoulutus-yksikkö ja erilaiset koulutusta suunnittelevat tahot. Osallistumme aktiivisesti valtakunnallisen täydennyskoulutuksen tuottamiseen ja toteuttamiseen. Meillä on kokemusta yhteistyöstä Opetushallituksen, Aluehallintovirastojen ja muiden normaalikoulujen yhdessä järjestämistä täydennyskoulutusmoduuleista.

Osallistumme myös Turun yliopiston koulutusvientiin oppimisen ja opettamisen asiantuntijoina. Kansainvälinen yhteistyö on tuonut tiedekunnallemme ja meille sen toimijoina laajaa arvostusta.

Kuva: Esa Hakkarainen

Ota yhteyttä

Juha Ståhlberg perusopetuksen rehtori
va. johtava rehtori 31.3.2024 asti
+358 50 577 8199