Opetusharjoittelu

Ylpeästi maailman paras opettajankoulutus

Maailmanlaajuinen kiinnostus Suomen opettajankoulutusjärjestelmään viime vuosien aikana on nostanut keskiöön myös ainutlaatuisen harjoittelukouluverkostomme.

Opettajaopiskelijat harjoittelevat normaalikoulussa käytännön opetusta ohjatusti. Harjoittelusuunnitelmassa on määritelty teemat, toteutus ja laajuus. Ohjaukseen kouluttautuneet opettajamme perehdyttävät opiskelijat arvioimaan omaa toimintaansa, tarkastelemaan oppimista oppilaan näkökulmasta, havainnollistamaan opetusta, löytämään eri vaihtoehtoisia tapoja oppimisympäristöjen valinnassa ja kokeilemaan rohkeasti omien innovaatioiden toteuttamista.

Normaalikoulussa harjoittelevat opiskelijat ovat tärkeä osa koulumme kulttuuria. Nuorten aikuisten läsnäolo on oppilaille merkittävä etu. Monipuolinen vuorovaikutus, erilaisuus ja kunkin opiskelijan vahvuudet antavat oppilaille mahdollisuuden opiskella hyvin suunnitellussa opetuksessa. Oppilaat voivat inspiroitua erilaisten opettajapersoonien ohjauksessa ja löytää siten tukea omalle oppimiselleen ja kehitykselleen.

Kuva: Hanna Oksanen / Viestintä

Ota yhteyttä

Hilppa Jankama 4a, vararehtori+358504333818