Tutkimus ja kokeilu

Laadukas tieteellinen tutkimus tukee opetusta, hyvinvointia ja osallisuutta

Rauman normaalikoulu on tärkeä osa yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaa ja myös sen tutkimustoimintaa. Kansainväliset, kansalliset, tiedekunnan ja omalla kampuksella tehtävät tutkimukset antavat vahvaa tieteellistä perustaa opetuksen toteuttamiselle, hyvinvoivan yhteisön kehittämiselle sekä lasten ja perheiden tukemiselle.

Kehitämme jatkuvasti koulun toimintakulttuuria ja osallistumme verkostoihin ja hankkeisiin, joissa meidät tunnetaan luotettavina ja aktiivisina kumppaneina. Teemme yhteistyötä Opetushallituksen, Aluehallintoviraston, muiden yliopistojen, oman yliopiston, normaalikoulujen, alueellisten koulutoimien ja muiden toimijoiden kanssa hankkeista riippuen. Myös kansainvälinen toiminta ja monipuolinen yhteistyö lisääntyy koko ajan.

Kuva: Esa Hakkarainen