Tutkimuslupa

Rauman normaalikoulussa tehtävistä tutkimuksista on aina pyydettävä tutkimuslupa johtavalta rehtorilta, jolle tutkimuslupalomake toimitetaan sähköpostilla.

Tutkimuskohteena oleville aikuisille, alaikäisille ja heidän huoltajilleen on selvitettävä tutkimuksen aihe, tutkimusmuoto, tarkoitus, laajuus, julkaisutapa sekä aineiston käyttö ja säilytys.

Täydennettävä tutkimuslupakaavake

Ota yhteyttä

Anna-Maija Katajisto johtava rehtorianmkat@utu.fi+358 46 920 9979