Tutkimuslupa

Rauman normaalikoulussa tehtävistä tutkimuksista on aina pyydettävä tutkimuslupa johtavalta rehtorilta. Tutkimuksen tekemisen prosessikuvaukseen ja eettiseen ohjeistukseen on hyvä tutustua ennen tutkimusluvan anomista.

Tutkimuksen tekemisen prosessikuvaus

Tutkimuslupahakemus

Tietosuojaseloste

Tutkimuskohteena oleville aikuisille, alaikäisille ja heidän huoltajilleen on selvitettävä tutkimuksen aihe, tutkimusmuoto, tarkoitus, laajuus, julkaisutapa sekä aineiston käyttö ja säilytys.

Ota yhteyttä

Anna-Maija Katajisto johtava rehtori
(poissa 31.3.2025 asti)
+358 46 920 9979